Få opslag som dette inden alle andre

Vi søger engageret funktionsleder med lyst til ledelse og udvikling af et retspsykiatrisk afsnit

Region Syddanmark


Vores dygtige og visionære oversygeplejerske skal videre til et nyt kapitel som chefsygeplejerske. Derfor søger vi pr. 1. november 2024 hendes afløser til Retspsykiatrisk Afsnit P3 i Middelfart.

P3 er et retspsykiatrisk sengeafsnit med plads til 14 patienter og med akut modtagefunktion. Patientgruppen er mangfoldig og favner mennesker med forskellige psykiatriske lidelser, ofte kompliceret af misbrugsproblematikker. Afsnittet er designet som et integreret miljø, hvor både åbne og lukkede funktioner er mulige. Dette sikrer en sammenhængende behandling for patienterne under deres indlæggelse. Afsnittet er også godt i gang med at integrere en specialiseret misbrugsbehandling for patienter med dobbeltdiagnoser.

Medarbejdergruppen glæder sig til du kommer, og er bredt sammensat af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, fysioterapeut og peer-medarbejder. Herudover er der tæt tværfagligt samarbejde med afsnittets lægesekretær, læger, socialrådgivere, ergoterapeuter og psykologer. Der er store faglige kompetencer og viden i medarbejdergruppen.

Som funktionsleder skal du i fællesskabet i ledelsen i Middelfart og ikke mindst afsnittets overlæge sætte den faglige kurs, sikre strategiske indsatser og prioriteringer samt drive udviklingen i P3. Du bliver en vigtig medspiller ind i fællesskabet og vores fælles indsatser og visioner i ledergruppe på tværs af hele Psykiatrisk Afdeling i Middelfart.

Vi søger en funktionsleder, der deler vores ambition om at gøre en meningsfuld forskel i en afdeling, hvor ledelse er et fælles ansvar. Vi tror på tillidsbaseret ledelse, hvor vores forventning er, at du arbejder bedst med, at uddelegere ansvar og inddrage medarbejdere i beslutningsprocesser.
Din baggrund er for os ikke det vigtigste, hvis du kan imødekomme vores forventninger til ledelse. Din uddannelsesmæssige baggrund kan være sygeplejerske, psykolog, terapeut, pædagog eller anden sundheds- eller socialfaglig baggrund. Dit fokus skal være god ledelse i praksis – og derfor har du også videreuddannelse inden for ledelse allerede - eller som minimum har du mod på videreuddannelse.

Du kan forvente:

  • Et afsnit med 40 dygtige og dedikerede medarbejdere
  • En afdeling hvor udvikling, samarbejde og tværfaglighed er grundelementer
  • En ledergruppe, der prioriterer samarbejde og fælles ledelse
  • En travl og uforudsigelig hverdag, hvor akutte situationer kræver stærkt lederskab
  • Et job hvor vi arbejder med en kultur hvor innovation, ideer og nysgerrighed værdsættes og bidrager til udvikling af vores fælles ledelse

Vi ønsker, du skal søge hos os, hvis du:

  • Ser ledelse som en disciplin - har erfaring med ledelse og evner at inddrage og sparre med andre.
  • Har en tydelig retningssættende lederstil med overblik og prioriteringsevne
  • Arbejder inddragende og dialogbaseret, ser potentialer og arbejder proaktiv med fællesskabets muligheder
  • Evner at sikre den daglige drift i et sengeafsnit med fokus på bemanding, ressourceudnyttelse og et trygt arbejdsmiljø
  • Har lyst til at bidrage ind den fælles ledergruppe, hvor samarbejde og løsning af store og små udfordringer er i centrum

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen er fuldtid jævnfør lederoverenskomsten.
Afdelingen ansætter kun medarbejdere med tilfredsstillende straffeattest og referencer. Vi rekvirerer en offentlig straffeattest (datatræk 10 år tilbage) efter indhentet samtykke fra den, vi tilbyder stillingen.
Løn er efter overenskomst suppleret med ledelsestillæg, psykiatritillæg og evt. uddannelsestillæg

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte chefsygeplejerske Jan Rosenbjerg Albertsen på telefon 20327861 eller mail – du er også velkommen forbi afdelingen for at få et førstehåndindtryk af os, inden du søger.
Du kan også kontakte afsnittets overlæge Ole Schjerning på telefon 29323543 eller mail
Endelig er du også velkommen til at kontakte én af dine måske kommende lederkolleger, oversygeplejerske Trine Bisgård Jessen Kristoffersen på telefon 24989264 eller mail

Hvis ikke du kender afdelingen i Middelfart kan du læse meget mere om denne her:
https://psykiatrienisyddanmark.dk/afdelinger/voksenpsykiatri-18/middelfart-psykiatrisk-behandling-for-voksne

Ansøgsningsfristen er torsdag den 22. august 2024 kl. 12.00, og samtaler afholdes tirsdag den 3. september 2024.
Vi glæder os til at høre fra dig!

De bedste hilsner fra hele Ansættelsesudvalget
Charlotte Hansen, Ole Schjerning, Trine Bisgård Jessen Kristoffersen, Ken Nørreaard og Jan Rosenbjerg Albertsen

Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart

Stillingsbetegnelse: Ergoterapeut

Arbejdstid: 37

Arbejdssted: Middelfart

Ansøgningsfrist: 22 Aug 2024gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 22.08.2024
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://jobbank.dk/job/2603332//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.