Få opslag som dette inden alle andre

AC-fuldmægtig til strategiske og kommunikative opgaver til Bygningsafdelingen, Region Syddanmark

Region Syddanmark


Vil du være med til at understøtte opførelsen af Region Syddanmarks byggeprojekter – og har du lyst og mod på sekretariatsbetjening med en bred vifte af opgaver og snitflader ud i organisationen, så kan stillingen som AC-fuldmægtig i Bygningsafdelingen (BYG) være noget for dig.
BYG søger en AC-fuldmægtig med samfundsfaglig baggrund på kandidatniveau med henblik på varetagelse af strategiske og operationelle opgaver i relation til Region Syddanmarks regionsråd samt direktioner.

Sekretariatet i BYG arbejder med planlægnings- og sagsbehandlingsopgaver op mod afdelingens alsidige opgaveportefølje. Sekretariatet har blandt andet ansvaret for udarbejdelse af sagsfremstillinger, præsentationer, politiske orienteringer, analyser, notater mv. til styregrupper og/eller til behandling på det politiske niveau. Konkret vil du skulle bidrage til strategiarbejde, stå for styregruppe/arbejdsgruppebetjening, sagsfremstillinger og kommunikationsopgaver, hvor det samtidig forventes at du har ansvaret for procesledelsen af de enkelte projekter i tæt samarbejde med den byggefaglige projektleder.

Omdrejningspunktet stillingen vil være projekter relateret til primært Esbjerg og Grindsted Sygehus og Sygehus Sønderjylland. Du vil opleve at få en bred opgaveportefølje og ikke mindst en bred samarbejdsflade – både i Regionshuset og på sygehusenhederne. Det forventes, at du vil have din daglige gang i Regionshuset i Vejle, hvor der samtidig vil være aktivitet på de respektive sygehusenheder.

De primære faglige kvalifikationer, der efterspørges:
• Samfundsfaglig baggrund på kandidatniveau
• Erfaring fra arbejde med sekretariatsrelaterede opgaver på det politisk strategiske niveau – i stat, region eller kommune.

De primære personlige kompetencer:
• Fornemmelse for det politiske/strategiske element i de enkelte sager.
• Udadvendt og god til at skabe netværk, servicemindet og tillidsskabende, selvkørende og god til at indgå i arbejdsrelationer på tværs af organisationens forskellige niveauer
• Trives i en uhøjtidelig meget lidt hierarkisk afdeling, hvor der er store personlige frihedsgrader, masser af humor og muligheder for at præge opgaveløsning og opgaveportefølje
• Omstillingsparat - kan leve med en usikkerhed i forhold til hvad dagen bringer.

Om Bygningsafdelingen
Bygningsafdelingen varetager opgaver indenfor byggeri (nybyggeri og renoveringer) samt vedligeholdelses- og energiopgaver af regionens enheder. Dermed understøtter afdelingen regionens sygehusenheder samt institutioner med rådgivning og projektledelse inden for byggeri samt grøn omstilling.

Bygningsafdelingen repræsenterer en alsidig vifte af faglige kompetencer, som fx ingeniører, arkitekter, konstruktører, jurister, økonomer. Den faglige alsidighed afspejler en arbejdsplads med plads til sparring og vidensdeling på tværs, hvilket betyder at vi i høj grad løfter opgaverne sammen.

Du bliver en del af en afdeling, hvor det sociale i afdelingen vægtes højt. Der bliver udvist stor tillid til den enkelte medarbejder, og det er derfor en fordel at trives med at arbejde selvstændigt og proaktivt. Afdelingen er præget af en uhøjtidelig stemning med masser af humor, store personlige frihedsgrader og gode muligheder for at præge sin egen opgaveløsning.

Løn og ansættelsesvilkår
Fastsættes efter gældende overenskomst, inkl. pension. Stillingen er berammet som AC-fuldmægtig på 37 timer om ugen med fleksibel arbejdstid og en god balance mellem arbejde og fritid.

Stillingen er til besættelse snarest muligt. Arbejdsstedet er Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle – 10 min. gang fra Vejle Banegård.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Sekretariatsleder Anne Sigh, 29214612

Ansøgningsfrist
Der er ansøgningsfrist den 14. august 2024. Samtaler forventes afholdt i uge 34.

Afdeling: Bygningsafdelingen

Stillingsbetegnelse: Fuldmægtig

Arbejdstid: 37 timer

Arbejdssted: Vejle

Ansøgningsfrist: 14 Aug 2024gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 14.08.2024
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://jobbank.dk/job/2605708//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.