Få opslag som dette inden alle andre

Bioanalytikere eller andet relevant naturvidenskabeligt personale søges til to faste stillinger på Klinisk Biokemisk Afsnit, Esbjerg Sygehus

Region Syddanmark


Er du bioanalytiker? Eller har du en anden relevant naturvidenskabelig uddannelse? Har du lyst til at være med til at skabe verdens bedste arbejdsplads?
På Klinisk Biokemisk Afsnit (KBA), har vi brug for en nye kollegaer pr. 1. september 2024 eller efter aftale. Stillingerne er med blandede vagter fordelt over hele døgnet, hvor mødetiden i dagvagterne er fra kl. 7-14.24. Vi har Ønskeplan i afsnittet, hvilket betyder, man har stor medindflydelse på, hvordan man ønsker at arbejde.
Om os:
Klinisk Diagnostisk Afdeling:

KDA er en unik og spændende afdeling, som omfatter specialerne Klinisk Biokemi, Klinisk Immunologi, Patologisk Anatomi, Klinisk Mikrobiologi, Molekylærbiologisk Laboratorium samt Infektionshygiejne. KDA har desuden et aktivt forskningsmiljø. Afdelingen betjener Esbjerg og Grindsted Sygehus samt primærsektoren i det sydvestjyske optageområde fra matriklerne i henholdsvis Esbjerg, Grindsted og Varde samt psykiatrien. Der er i alt ca. 200 medarbejdere i KDA bestående af læger, bioanalytikere/laboranter, akademiske medarbejdere, lægesekretærer og kapelbetjente.

I KDA har vi et sæt fælles værdier og leveregler. Levereglerne skaber en fælles og kendt ramme for måden, vi arbejder på og måden, vi er sammen på i KDA.

De beskriver vores fælles kultur og adfærd, og de viser retningen for, hvordan vi omsætter vores værdier til levet praksis.

Introvideo til KDA – Klinisk Diagnostisk Afdeling på Sydvestjysk Sygehus

Jobbeskrivelse:
Du vil blive en del af ”Team A”, hvor bioanalytikerne dagligt har ansvar for det biokemiske analyseapparatur Alinity, vores Phadia, ABL samt andre mindre apparaturer. Derudover har ”Team A” også det daglige ansvar for båndløsningen, der transporterer prøverør rundt i laboratoriet samt modtagelse/forsendelse af prøver.

Derudover er prøvetagning og måling af EKG’er i ambulatoriet og på afdelinger et fælles ansvar sammen med Immunologisk Afdeling.

Vi tilbyder:
Hos os på KBA vil du opleve en arbejdsplads i udvikling med stor fokus på det sociale samspil, hvor alle tager del i de daglige opgaver. Du vil blive mødt af en god og hjælpsom omgangstone, stor fokus på oplæring og en ledelse, hvor der altid er åben dør og plads til nye idéer. Vi er en arbejdsplads med høj ansvarsfølelse, respekt, fleksibilitet og bevidsthed om den vigtige rolle, vi har på KBA. I fællesskab ønsker vi at skabe verdens bedste arbejdsplads med verdens bedste kollegaer.

Hvis dette lyder som noget for dig, vil vi rigtig gerne i din ansøgning høre om:

  • Hvordan andre vil sige, at du bidrager til et godt samarbejde og arbejdsmiljø.
  • Hvordan du bruger din faglighed i samarbejdet med andre.
  • Hvordan dine gode kommunikations- og samarbejdsevner kommer til udtryk.

Vil du vide mere, så kontakt:

Alikka Kaalund, overbioanalytiker, på telefon 7918 3331

Bine Rhe Skibelund, overbioanalytiker, på telefon 7918 3440

Ansøgning:
Ansøgningsfrist søndag den 4. august 2024

Ansættelsessamtaler i uge 32

Info:
Der indhentes Børneattest.

Esbjerg Sygehus, Grindsted Sygehus, Syddansk Universitetshospital:

Et akutsygehus for det sydvestjyske område i Region Syddanmark med aktiviteter i henholdsvis Esbjerg og Grindsted samt veneklinik i Brørup. Esbjerg Sygehus rummer de fleste kliniske specialer på et højt fagligt niveau sammen med en udbygget og moderne diagnostisk funktion. Der behandles ca. 40.000 indlagte patienter om året, og der gennemføres ca. 285.000 ambulante besøg på årlig basis. Sygehuset står over for en række spændende, strategiske udfordringer, hvor de væsentligste er:

  • Patient og kundefokus
  • Det hele sygehus
  • Tilpasning til nye vilkår

Udviklingen af Esbjerg Sygehus som akutsygehus, herunder den fulde implementering af den fællesakutmodtagelse, fordrer en høj grad af tværgående aktivitet og samarbejde. Dette kræver høje faglige standarder, i kombination med organisatorisk smidighed og vilje til at finde nye løsninger på tværs af både kliniske enheder og stabsfunktioner.

Med kandidatuddannelsen i medicin, bringer det sygehuset i selskab med kun 4 andre sygehuse i landet, og giver os en helt særlig rolle.

Esbjerg Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune, om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren igennem kommunens netværk.

Afdeling: Klinisk Biokemisk Afsnit KBA

Stillingsbetegnelse: Bioanalytiker

Arbejdstid: 37

Arbejdssted: Esbjerg

Ansøgningsfrist: 04 Aug 2024gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 04.08.2024
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://jobbank.dk/job/2606898//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.