Få opslag som dette inden alle andre

Er du vores nye socialrådgiverkollega i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense?

Region Syddanmark


Vi søger 2 socialrådgiver til faste 37 timers stillinger i vores ambulatorium, gerne med start 1. september eller når muligt. Der vil være mulighed for deltidsansættelse efter konkret aftale.

Stillingerne vil primært været forankret i Affektivt team, hvor vi udreder og behandler børn og unge (7-17 år), der har affektive lidelser som angst, depression, OCD og personlighedsforstyrrelser, samt børn og unge med selvmordstanker og selvskade. Vi er et stort tværfagligt team, der arbejder sammen om de forskellige sager. Du vil herudover være en del af en fagligt dygtig og engageret socialrådgivergruppe – det daglige arbejde er dog meget selvstændigt. Der vil være mulighed for at opsøge sparring ved kollegaer i Affektivt team eller i socialrådgivergruppen.

Børne- og ungdomspsykiatrien er i gang med en udviklingsproces med baggrund i 10-årsplan for psykiatrien. Der forventes derfor at være gode muligheder for udvikling i stillingen, hvor der på sigt bliver endnu mere fokus på de tværsektorielle overgange og den tidlige indsats.

Socialrådgivernes kerneopgaver i ambulatoriet er:

 • Koordinering af den sundhedsfaglige og socialfaglige indsats
 • Hjælpe til at sikre de gode overgange mellem vores afdeling og primærsystemet
 • Udarbejde anamneser med fokus på både socialfaglige problematikker i familien samt barnets/den unges symptombillede
 • Deltage i konferencer, supervision, personalemøder samt faggruppemøder
 • Deltagelse i tværfagligt samt tværsektorielt samarbejde, såvel internt som eksternt
 • Opsummere diverse sagsakter til videre brug
 • Arrangere og afholde netværksmøder med diverse samarbejdspartnere
 • Arbejde bredt med socialfaglig lovgivning, samt hjælpe kollegaer med at arbejde inden for den gældende lovgivning
 • Kvalitetsudvikle det socialfaglige område
 • Deltage i psykoedukations- og pårørendeundervisning samt undervisning af kollegaer

Dine kvalifikationer:

 • Gerne har psykiatrisk erfaring
 • Erfaring i arbejdet med børne- og ungesager i kommunalt regi
 • Være ajour med hensyn til relevante lovområder. Herunder indgående kendskab til Serviceloven og Barnets lov
 • Ønsker og søger det gode samarbejde
 • Er stabil, fleksibel og har gode samarbejdsevner
 • Trives i en omskiftelig hverdag med skiftende arbejdsopgaver
 • Kan arbejde selvstændigt samt prioritere i opgavernes vigtighed, når dette er nødvendigt
 • Gode evner inden for kommunikation og formidling (såvel mundtlig som skriftlig)

Vi tilbyder:

 • Tværfagligt samarbejde med engagerede kollegaer
 • God introduktion med mentorordning
 • Særlig fokus på at skærpe den socialfaglige profil i vores afdeling
 • Teamopbakning, faglig sparring og opbakning fra kollegaer
 • Monofaglige møder, konferencer samt ekstern supervision
 • Mulighed for opkvalificerende kurser i forhold i kerneopgaverne
 • Et afvekslende job
 • Flextid og mulighed for hjemmearbejde efter nærmere aftale

Vil du vide mere:
For uddybende oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Tina Bech, 24676497 (ferie i uge 31+32)

Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfrist er: søndag d. 18.08.24 - Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag uge 35

Afdeling: Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark

Stillingsbetegnelse: Socialrådgiver

Arbejdstid: 37 timer

Arbejdssted: Odense

Ansøgningsfrist: 18 Aug 2024gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 18.08.2024
Delvist fjernarbejde
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://jobbank.dk/job/2606901//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.