Få opslag som dette inden alle andre

Aspirant forløb hos alment praktiserende læge

Region Syddanmark


Vil du være med til at styrke det sammenhængende patientforløb og repræsentere dine kollegaer ind i samarbejdet med psykiatrisygehuset?
Du har mulighed for, under dit hoveduddannelsesforløb, at blive tilknyttet psykiatriens praksiskonsulentordning og således både bidrage til, samt få øget viden om, gode patientforløb på tværs af sektorer.

Praksiskonsulentordningen (PKO) er et bindeled mellem almen praksis og sygehuset, som har et skarpt fokus på at sikre gode og sammenhængende patientforløb og som søger at udvikle samarbejdet mellem sektorer. Vi ønsker at styrke samarbejdet mellem sygehus og almen praksis yderligere, og har på den baggrund nytænkt organiseringen af praksiskonsulentordningen. Du har derfor som læge i hoveduddannelsesforløb mulighed for at blive tilknyttes ordningen i Region Syddanmark. Du får mulighed for at opnå en tættere samarbejdsrelation til psykiatrisygehuset samt bidrage til og få indsigt i koordineringen af patientforløb. Du vil få mulighed for, at fremme kommunikationen og samarbejdet mellem primær- og sekundærsektor. På den måde vil du få mulighed for at styrke dine faglige kompetencer og få en dybere forståelse for de organisatoriske sammenhænge inden for den del af sundhedsvæsenet der omhandler psykiatri. Dette vil i sidste ende kunne styrke dine evner til at kunne levere en helhedsorienteret patientpleje.

Rollen som praksiskonsulent-aspirant
Praksiskonsulenten arbejder ud fra det alment medicinske aspekt for at smidiggøre og udvikle samarbejdet mellem almen praksis, sygehuse og kommunerne til gavn for patienterne. Du bidrager i dette samarbejde, og vil i din ansættelse blive koblet op på en af de nuværende praksiskonsulenter. Du ansættes 4 - 6 timer pr. måned. Løn og ansættelse er i henhold til gældende overenskomst for yngre læger.

Dine opgaver
Du arbejder med at styrke relationerne mellem sygehus- og praksislæger, ved at:

 • Forestå evalueringsaktiviteter, som f.eks. audits på:
  • Henvisninger
  • Epikriser
  • Specialistrådgivning
  • Tilbageviste henvisninger
 • Deltage i PKO-møde 4 gange årligt
 • Deltage i strategiseminar én gang årligt
 • Udarbejde og vedligeholde forløbsbeskrivelser, visitationsretningslinjer og dynamiske henvisningsskabeloner til almen praksis på sundhed.dk.

Er du interesseret i stillingen, eller ønsker yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til praksiskoordinator Carsten Ottesen Henriksen på telefon 2190 1663 eller mail eller til lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen på telefon 9944 4802 eller mail .

Ansøgningsfrist er torsdag den 29. august.

Afdeling: Administrationen

Stillingsbetegnelse: Praksiskoordinator

Arbejdstid: 4-6 timer pr. måned

Arbejdssted: Esbjerg

Ansøgningsfrist: 29 Aug 2024gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 29.08.2024
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://jobbank.dk/job/2607706//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.