Få opslag som dette inden alle andre

Forbedrings- og implementeringskonsulent til Akutafdelingen og Medicinske Sygdomme

Region Syddanmark


Vi mangler dig, som motiveres af og har erfaring med både forbedringsledelse jf. Den Syddanske forbedringsmodel og at lede implementeringsprocesser.

Du kan se dig selv i opgaven med at understøtte vores ledere og medarbejdere i både de daglige og mere strategiske forbedringsindsatser og være tovholder på de mange organisatoriske implementeringsprocesser, som løbende er i gang.

Om afdelingerne
Akutafdelingen og Medicinske sygdomme er to selvstændige afdelinger, som har fælles afdelingsledelse. Derfor er der også et tæt samarbejde de to afdelinger i mellem, hvilket skaber masser af synergieffekter.

Flere af medarbejderne – bl.a. læger, ledelsessupportere, og dokumentations – og IT-specialist løser opgaver i begge afdelinger, og flere møderegi foregår på tværs af de to afdelinger f.eks. ledermøder.

Vi er afdelinger, hvor vi med ”Patienten først” som pejlemærke har kvalitetsudvikling samt faglig- og organisatorisk udvikling som en fast del af vores kultur og dagligdag.

Vi lykkes kun med de gode, sammenhængende patientforløb, hvis vi arbejder tværfagligt, hvorfor dette samarbejde vægtes utroligt højt og der er et tæt samarbejde mellem læger, sygeplejersker, sekretærer og øvrige faggrupper.

Om jobbet
Du vil i tæt samarbejde med afdelingsledelsen blive ansvarlig for de forskellige forbedringsinitiativer, der arbejdes med i begge afdelinger. Det kan være lige fra sparring eller understøttelse af medarbejdere i små dagligdags forbedringer og til større forbedringsworkshops initieret af ledelsen.
Her vil tæt samarbejde med funktionslederne i de enkelte afsnit være af stor betydning.

Implementering af projekter og nye initiativer af forskellig karakter vil også være en opgave, som kommer til at fylde. Som eksempler kan nævnes implementering af patientnær dokumentation og 72-timers behandlingsansvar, som er i gang med at blive implementeret i begge afdelinger.

Du refererer til afdelingsledelsen og bliver en del af staben, som består af udviklings- og læringssygeplejerske, kvalitetskoordinatorer, ledelsessupportere, dokumentations- og IT- specialist, klinisk sygeplejespecialist og administrativ medarbejder.
Du vil få et tæt samarbejde med både stab, funktionslederne, lægegruppen, nøglepersoner og basismedarbejdere.

Om dig
Du har en sundhedsfaglig grunduddannelse, som er suppleret med en uddannelse i Avanceret Lean Træning (ALT-uddannelse, Avanceret træning i Den Syddanske Forbedringsmodel eller anden LEAN-uddannelse) og gerne certificeret i at facilitere workshop jf. Den Syddanske Forbedringsmodel. Derudover har du en akademisk overbygning fra det samfunds- eller sundhedsfaglige område.

Det vil være en stor fordel, at du har relevant joberfaring fra lignende stillinger, hvor du har opnået erfaring i at arbejde med forbedrings- og implementeringsprocesser. Har du desuden kendskab til akutområdet eller det medicinske område vil det være et ekstra plus.

Du brænder for udvikling og det tværfaglige samarbejde og har lyst til at stå i spidsen for at arbejde sammen med medarbejderne om, hvordan vi omsætter værdier og strategier til konkrete løsninger. Du motiveres af at arbejde med de løbende forbedringer, og kan derfor se dig selv arbejde med forbedringsledelse i form af Den Syddanske Forbedringsmodel.

Det er helt essentielt, at du har gode relationelle og kommunikative færdigheder, da du kommer til at samarbejde med medarbejdere og ledere på tværs af alle faggrupper og i begge afdelinger og skal kunne motivere og inddrage dem i både forbedringsinitiativer og implementeringsprocesser.

Du vil få stor frihed til selv at planlægge og strukturere dine opgaver og skal derfor kunne arbejde selvstændigt og selvledende – både i forhold til arbejdstilrettelæggelse og opgaveløsning.

Interesseret i jobbet?
Har vi vakt din nysgerrighed, og har du spørgsmål, så kontakt gerne chefsygeplejerske Linda Thisgaard på telefon 23 11 58 63 (ferie uge 30-32)

Du kan læse mere om

Ansøgning og ansættelsesvilkår
Ansættelse pr. 1. oktober 2024 eller efter aftale.

Send din ansøgning senest fredag d. 16. august 2024. Vi afholder samtaler fredag d. 23. august

Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst. Vi indhenter referencer og børneattest efter forudgående aftale inden endelig ansættelse.

Afdeling: Medicinsk, Kolding Sygehus

Stillingsbetegnelse: Udviklingskonsulent

Arbejdstid: Fuld tid

Arbejdssted: Kolding

Ansøgningsfrist: 16 Aug 2024gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 16.08.2024
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://jobbank.dk/job/2608494//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.