Corona-jobbank i dit område

Regioner og kommuner søger ledige og pensionerede læger, sygeplejersker, pædagoger og medicinstuderende til coronaberedskab



Frivilligt beredskab

Siden marts har regionerne og kommuner arbejdet på højtryk for at imødekomme den kommende trussel fra coronavirus. Alle regionerne har en corona-jobbank klar, hvor du kan tilbyde din arbejdskraft i dit område. Mange kommuner sætter også ind med ekstraordinært beredskab til at bekæmpe personalemangel under truslen fra COVID-19.

Gør en forskel!

Er du pensioneret eller ledig læge, sygeplejerske eller andet sundhedsfaglig personale, pædagog, medicinstuderende eller lignende? Regionerne og kommunerne leder både efter frivillige kræfter og ekstra midlertidig arbejdskraft i form af vikarer og lignende til job i forbindelse med corona-assistance.

Find din region eller kommune nedenunder og se jobbanken i dit område.

Vi opdaterer listen løbende - mangler din kommune, så tjek gerne siden lidt senere! Kender du til en jobbank, som vi ikke har med endnu, så giv os et tip.

Regionale corona-jobbanker


Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden er i gang med at forberede sig på en situation, hvor vi kan komme til at mangle hænder til alle typer af opgaver på hospitalerne, de sociale institutioner og i akutberedskabet. Vi kan både få brug for frivillige, som ønsker at hjælpe til, og for at trække ekstra personale ind fra vikarbureauer og lignende.

Læs mere her

Region Sjælland

Region Sjælland

Vi forudser, at vi får brug for ekstra sundhedsfaglig og pædagogisk arbejdskraft i forbindelse med den aktuelle situation med COVID-19. Derfor ønsker vi i Region Sjælland at tage imod interesserede pædagoger og sundhedspersoner, der kan medvirke til at løse denne store og alvorlige opgave på vores sygehuse.

Læs mere her

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Vi forudser, at vi får brug for ekstra sundhedsfaglig og pædagogisk arbejdskraft i forbindelse med den aktuelle situation med COVID-19. Derfor ønsker vi i Region Syddanmark at høre fra interesserede pædagoger og sundhedspersoner, der kan og vil medvirke til at løse denne store og alvorlige opgave på vores sygehuse.

Læs mere her

Region Midtjylland

Region Midtjylland

Du er måske medicin- eller sygeplejerskestuderende, pensioneret sygeplejerske, læge, andet sundhedspersonale eller pædagog. Det kan også være, du har forladt faget for en tid. Hvis du har lyst til og mulighed for at tilbyde din arbejdskraft på et af Region Midtjyllands hospitaler i den aktuelle situation, så kan du registrere dig her.

Læs mere her

Region Nordjylland

Region Nordjylland

I den aktuelle situation med COVID-19 vil vi gerne være forberedte, og vi åbner derfor op for, at alle med en sundhedsfaglig uddannelse kan tilbyde deres arbejdskraft til Region Nordjyllands hospitaler. Du er måske medicin- eller sygeplejerskestuderende, ’pensioneret’ sygeplejerske, læge eller har anden relevant sundhedsfaglig uddannelse.

Læs mere her


Kommunale corona-jobbanker


Assens Kommune

Assens Kommune

Vi har brug for dig! Er du social- og sundhedsuddannet, eller i gang med at blive det? Og kan du stå klar til at hjælpe vores ældre og sårbare borgere, hvis vi får behov for ekstra hænder i forbindelse med coronavirus?

Læs mere her

Ballerup Kommune

Ballerup Kommune

Ballerup Kommune er i gang med at forberede sig på en situation, hvor vi kan mangle medarbejdere til at varetage plejen af vores ældre og svage/udsatte borgere, der bor på et plejecenter, bosted eller er tilknyttet hjemmeplejen.

Læs mere her

Billund Kommune

Billund Kommune

Hvis corona-virussen for alvor får fat, får vi brug for flere fagpersoner for at kunne tage vare på borgere, der ikke kan klare sig selv. Du kan fx være tidligere eller pensioneret* sygeplejerske, ergo- eller fysioterapeut, socialpædagog, medicin- og sygeplejerskestuderende, m.fl.

Læs mere her

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune

Med den aktuelle COVID-19 situation, står vi over for en udfordring, som kræver, at vi hjælper og støtter hinanden. Kommunen skal sikre, at der er nok personale til at varetage pleje og omsorg af vores ældre, syge og sårbare borgere.

Læs mere her

Brøndby Kommune

Brøndby Kommune

Vi får brug for flere fagpersoner fx pensionerede læger, tidligere socialpædagoger, sygeplejersker, medicin- og sygeplejerskestuderende, SOSU-medarbejdere eller sundhedspersonale på orlov fra faget, hvis coronavirussen for alvor får fat.

Læs mere her

Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune

Opfordring til sundheds- og socialfaglige medarbejdere: Vil du være med til at gøre en forskel og sikre, at Brønderslev Kommune har det fornødne beredskab, hvis vi får brug for ekstra hænder på grund af spredningen af COVID-19?

Læs mere her

Dragør Kommune

Dragør Kommune

Dragør Kommune står som resten af landet i en ekstraordinær situation på grund af coronavirussen. I denne tid har vi brug for, at vi står sammen som lokalsamfund, og at de som kan giver en hjælpende hånd.

Læs mere her

Egedal Kommune

Egedal Kommune

Vi vil gerne sikre, at vi i Esbjerg Kommune bliver ved med at have nok medarbejdere i de vigtige funktioner i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, i vores specialiserede dagtilbud og i vores botilbud for børn, unge og ældre.

Læs mere her

Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune

Vi vil gerne sikre, at vi i Esbjerg Kommune bliver ved med at have nok medarbejdere i de vigtige funktioner i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, i vores specialiserede dagtilbud og i vores botilbud for børn, unge og ældre.

Læs mere her

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune

Du vil ved midlertidig ansættelse få løn ifølge overenskomst for området. Hvis du allerede er ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune, fortsætter du på din nuværende overenskomst.

Læs mere her

Fanø Kommune

Fanø Kommune

Er du sygeplejerske og måske for nyligt trådt ud af arbejdsmarkedet? Er du studerende på en sundhedsfaglig uddannelse? Eller er du et menneske, som kerer sig om dine medmennesker og som kan bidrage med ”varme hænder”?

Læs mere her

Faxe Kommune

Faxe Kommune

Har du en sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund, og har du lyst til at hjælpe til i denne særlige tid, hvor Danmark er ramt af coronavirus? Så kan Faxe Kommune få brug for din hjælp. Meld dig til jobbanken - så kontakter vi dig, hvis vi får brug for dig.

Læs mere her

Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Hvis du har en sundhedsfaglig baggrund eller er studerende på en sundhedsfaglig uddannelse, kan du måske hjælpe det sundhedsfaglige personale. Det samme gælder, hvis du f.eks. er gået på pension fra et tidligere job i det sundhedsfaglige område.

Læs mere her

Fredericia Kommune

Fredericia Kommune

Hvis coronavirussen for alvor får fat, får vi brug for flere fagpersoner som fx sygeplejersker, sygeplejerskestuderende (min. 4 semester), SOSU-medarbejdere SSH/SSA. Vi mobiliserer alle de gode kræfter i kampen mod coronavirussen.

Læs mere her

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune

Vi er i fuld gang med håndteringen af ny coronavirus. Har du tidligere været, sygeplejerske, SOSU eller på anden vis sundhedsfaglig medarbejder, vil vi gerne høre fra dig. Det gælder også, hvis du har arbejdet inden for det pædagogiske område.

Læs mere her

Furesø Kommune

Furesø Kommune

Furesø Kommune vil meget gerne have din hjælp i denne coronatid især, hvis du har erfaring inden for social-, sundheds- og ældreområdet. Vi vil også gerne høre fra dig, hvis du er pædagog, kok eller har erfaring fra køkkenarbejde.

Læs mere her

Gentofte Kommune

Gentofte Kommune

Hvis du som borger har en sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund – og har mulighed for at være en del af kommunens coronaberedskab – hører vi meget gerne fra dig. Klik nedenunder og tilmeld dit arbejdskraft vores jobbank.

Læs mere her

Greve Kommune

Greve Kommune

Greve Kommune er i gang med at genåbne skoler og dagtilbud ud fra sundhedsmyndighedernes instrukser om bl.a. hygiejne, afstand og arealer. Det er en kompliceret opgave, og der er behov for flere medarbejdere, som kan hjælpe vores skoler og dagtilbud.

Læs mere her

Gribskov Kommune

Gribskov Kommune

Det er meget vigtigt at sikre, at vi har nok personer, der kan varetage plejen af vores ældre og svage borgere. Hvis du har en sundhedsfaglig baggrund eller er studerende på en sundhedsfaglig uddannelse, kan du måske hjælpe.

Læs mere her

Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune

Vi forudser, at vi får brug for ekstra hænder i forbindelse med den aktuelle situation med coronavirus, og derfor søger vi ekstra sundhedsfaglig arbejdskraft. Måske har du tid og mulighed for at hjælpe til?

Læs mere her

Haderslev Kommune

Haderslev Kommune

Ældreplejen har brug for din hjælp under corona-epidemien! Har du en sundhedsfaglig baggrund, så ansøg her om at være det ekstra sæt hænder, som Haderslev Kommunes sundhedspleje kan komme til at stå og mangle, når epidemien spidser til.

Læs mere her

Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune vil i den kommende tid modtage hospitalsindlagte borgere, som bliver udskrevet for at gøre plads på hospitalerne til patienter, der er smittet med COVID-19. I den forbindelse søger vi personer med sundhedsfaglig baggrund.

Læs mere her

Hillerød Kommune

Hillerød Kommune

I Hillerød Kommune forbereder vi os på at få brug for flere hænder og hoveder med sundhedsfaglige og socialfaglige kompetencer på vores pleje-, omsorgs- og sundhedsområde samt på vores voksen-socialområde som følge af corona-virus.

Læs mere her

Hjørring Kommune

Hjørring Kommune

Vi får brug for flere fagpersoner fx sygeplejersker, sygeplejerskestuderende, SOSU-medarbejdere eller sundhedspersonale på orlov fra faget, hvis coronavirussen for alvor får fat. Vi kan også få brug for pædagoger til vores socialfaglige tilbud.

Læs mere her

Holbæk Kommune

Holbæk Kommune

I den aktuelle situation med COVID-19 vil vi gerne være forberedte, og åbner derfor op for, at alle med en sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse kan tilbyde sin arbejdskraft til vores hjemmepleje, plejecentre, støttekontaktpersoner og botilbud.

Læs mere her

Holstebro Kommune

Holstebro Kommune

Vi opfordrer dig til at melde dig til vikarlisten hvis du eksempelvis har en sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund. Vi søger både nyligt pensionerede, folk under uddannelse og andre, der har tid og overskud til at hjælpe midlertidigt.

Læs mere her

Horsens Kommune

Horsens Kommune

Vi opfordrer dig til at melde dig til vikarlisten hvis du eksempelvis har en sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund. Vi søger både nyligt pensionerede, folk under uddannelse og andre, der har tid og overskud til at hjælpe midlertidigt.

Læs mere her

Hvidovre Kommune

Hvidovre Kommune

Hvidovre Kommune forventer at få brug for flere medarbejdere i den kommende tid. Baggrunden er den fortsatte udbredelse af COVID-19. Vi får derfor brug for din hjælp til at løfte i flok, hvor der er behov for det.

Læs mere her

Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommune efterlyser borgere, som har sundhedsfaglig baggrund eller kendskab til det socialpædagogiske arbejde. Der forberedes et coronaberedskab, som kan tage imod et stigende antal syge, udsatte og ældre borgere i den kommende tid.

Læs mere her

Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune

Er du studerende eller uddannet sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper, socialpædagog eller anden relevant uddannelse kan du tilmelde dig vores jobbank, hvis du vil tilbyde dig hjælp.

Læs mere her

Kalundborg Kommune

Kalundborg Kommune

Vi søger autoriserede sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere samt studerende inden for kategorien, der vil og kan bidrage i tilfælde af, at der bliver behov for at hjemtage et større antal borgere fra sygehuse.

Læs mere her

Kerteminde Kommune

Kerteminde Kommune

Har du lyst til og mulighed for at tilbyde din arbejdskraft til Sundhed, Handicap og Rehabilitering i Kerteminde Kommune i den aktuelle situation? Så klik på linket nedenfor for at tilmelde dig jobbanken.

Læs mere her

Kolding Kommune

Kolding Kommune

Har du en sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund, og mulighed for at give en hånd med, håber vi at høre fra dig, fordi vores medarbejdere på senior-, sundheds- og socialområder kan få brug for flere hænder, når COVID-19 epidemien spidser til.

Læs mere her

Københavns Kommune

Københavns Kommune

Københavns Kommune har brug for dig, hvis du har en social- eller sundhedsfaglig uddannelse – det gælder også, hvis du er pensioneret. Opgaverne kan fx bestå af sygeplejefaglige opgaver, varetage sundhedsfaglige opgaver i hjemmeplejen eller hjælpe borgere.

Læs mere her

Langeland Kommune

Langeland Kommune

Det kommunale sundhedsberedskab er klar til at løse opgaven, men kan få brug for ekstra arbejdskraft til at aflaste medarbejdere i den kommende tid. Vi beder derfor nu fortrinsvist tidligere fagligt personale om hjælp til at løse opgaven

Læs mere her

Lejre Kommune

Lejre Kommune

Lejre Kommune åbner nu en jobbank, som skal sikre bemandingen, hvis coronavirus fører til et så stort pres på især sundhedsområdet og de sociale tilbud, at Lejre Kommune ikke kan løfte opgaven med sine egne ansatte.

Læs mere her

Lemvig Kommune

Lemvig Kommune

Lemvig Kommune opfordrer borgere med sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse at melde sig som ekstra personale i den aktuelle situation med ny Coronavirus.

Læs mere her

Lolland Kommune

Lolland Kommune

Lolland Kommune opretter en COVID-19-jobbank til studerende, ledige og pensionerede inden for relevante fag. Vores ældre og svækkede borgere har brug for din hjælp og arbejdskraft. Så meld dig hellere i dag end i morgen!

Læs mere her

Læsø Kommune

Læsø Kommune

Måske er du under uddannelse, måske ’pensioneret’ sygeplejerske eller læge, måske er du sundhedsassistent eller sundhedshjælper eller har anden relevant sundhedsfaglig uddannelse - eller du har forladt faget, men gerne vil gøre en forskel.

Læs mere her

Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord Kommune

Vi får brug for flere fagpersoner, som eksempelvis sygeplejersker, sygeplejerskestuderende, SOSU-medarbejdere eller sundhedspersonale på orlov fra faget, hvis coronavirussen udvikler sig, som Sundhedsmyndighederne forudser på nuværende tidspunkt.

Læs mere her

Middelfart Kommune

Middelfart Kommune

Udbredelsen af Coronavirus lægger et stort pres på vores ressourcer. Derfor har vi brug for hjælp. Udviklingen af Coronavirus går stærkt, og selv om der lige nu ikke er akut brug for flere hænder, kan det blive nødvendigt.

Læs mere her

Morsø Kommune

Morsø Kommune

Der søges efter flere forskellige fagpersoner, for eksempel: tidligere socialpædagoger, sygeplejersker, medicin- og sygeplejerskestuderende, SOSU-medarbejdere eller sundhedspersonale på orlov fra faget.

Læs mere her

Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommune

Vores ansatte i kommunen har travlt og gør en fantastisk indsats for vores borgere. Men da situationen omkring COVID-19 udvikler sig fra dag til dag, kan vi med tiden få brug for ekstra personale til at opretholde de vigtige funktioner.

Læs mere her

Nordfyns Kommune

Nordfyns Kommune

Vi får brug for flere fagpersoner fx pensionerede læger, tidligere sygeplejersker, medicin- og sygeplejerskestuderende, SOSU-medarbejdere eller sundhedspersonale på orlov fra faget, hvis coronavirussen for alvor får fat.

Læs mere her

Nyborg Kommune

Nyborg Kommune

Har du tiden og lysten til at tilbyde din arbejdskraft til ældreområdet, så klik på linket nedenfor og tilbyd din arbejdskraft. Det vil være utroligt værdsat.Vi ved endnu ikke, hvor mange ressourcer eller hvilke kompetencer, vi eventuelt får brug for.

Læs mere her

Næstved Kommune

Næstved Kommune

Du er måske sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, lærer eller pædagog. Det kan være, du har forladt faget, er studerende eller gået på pension. Hvis du har lyst til at tilbyde din arbejdskraft i den aktuelle situation, så kan du tilmelde dig i jobbanken.

Læs mere her

Odder Kommune

Odder Kommune

Vi forudser, at vi får brug for ekstra sundhedsfaglig arbejdskraft i forbindelse med den aktuelle situation med coronavirus. Du er måske sundhedsfagligt uddannet medarbejder, gerne pensioneret eller tidligere vikar.

Læs mere her

Odense Kommune

Odense Kommune

Har du har lyst til og mulighed for at tilbyde din arbejdskraft til Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune i den aktuelle situation? Så klik på linket nedenfor for at tilmelde dig jobbanken i Odense Kommune.

Læs mere her

Odsherred Kommune

Odsherred Kommune

Odsherred Kommune opretter en COVID-19-jobbank til studerende, ledige og pensionerede inden for relevante fag. Det gør vi for at styrke kommunens sundhedsberedskab under COVID-19-smitten.

Læs mere her

Randers Kommune

Randers Kommune

Du er måske uddannet social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper, sygeplejerske, ernæringsassistent, ergoterapeut, fysioterapeut eller har en lignende uddannelse indenfor social-, sundheds- og omsorgsområdet.

Læs mere her

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune

Du er måske pædagog, pensioneret læge, tidligere sygeplejerske, SOSU-medarbejder, sundhedspersonale på orlov fra faget, eller studerende inden for sundhedssektoren eller pædagogik.

Læs mere her

Ringsted Kommune

Ringsted Kommune

Vi er i fuld gang med at forberede os på, at vi får brug for ekstra sundhedsfaglig arbejdskraft for at komme så godt igennem den aktuelle situation med coronavirus, som vi overhovedet kan. I den forbindelse har vi brug for dig.

Læs mere her

Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune

Når sygehusene bliver så pressede, at de er nødt til at udskrive patienter til kommunernes hjemmepleje og midlertidige pladser, eller hvis større grupper af medarbejder bliver syge, får vi brug for al den hjælp, vi kan få. Vi sørger naturligvis for, at du både får undervisning og oplæring.

Læs mere her

Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommune

På ældreområdet får brug vi brug for ekstra hænder i den kommende tid. Har du været ansat i Skanderborg Kommune, og er du gået på pension inden for de sidste par år, - så håber vi, at du vil være med til at løse udfordringen i forbindelse med corona-epidemien.

Læs mere her

Skive Kommune

Skive Kommune

Du er måske medicin- eller sygeplejerskestuderende, pensioneret sygeplejerske, læge, andet sundhedspersonale eller pædagog. Det kan også være, du har forladt faget for en tid. Hvis du har lyst til at tilbyde din arbejdskraft, registrer dig her.

Læs mere her

Slagelse Kommune

Slagelse Kommune

Vi står overfor en udfordring, som kræver, at vi hjælper og støtter hinanden. Vi har brug for flere med en pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse til vores ældre, syge og sårbare, samt frivillige, der kan bistå og afhjælpe det faste personale.

Læs mere her

Solrød Kommune

Solrød Kommune

Vi er interesseret i at høre fra dig uanset, hvilken sundhedsfaglig baggrund du har, for vi ved ikke på forhånd, hvilke fagligheder der bliver mest presset. Vi hører gerne fra dig, hvad enten du er studerende, pensioneret eller noget helt tredje.

Læs mere her

Stevns Kommune

Stevns Kommune

Du er måske medicin- eller sygeplejerskestuderende, pensioneret sygeplejerske, læge, andet sundhedspersonale eller pædagog. Det kan også være, du har forladt faget for en tid. Hvis du har lyst til at tilbyde din arbejdskraft, registrer dig her.

Læs mere her

Struer Kommune

Struer Kommune

Vi kan få brug for flere fagpersoner med socialfaglig eller sundhedsfaglig baggrund. Det kan være pensionerede læger, tidligere sygeplejersker, medicin- og sygeplejerskestuderende, SOSU-medarbejdere, pædagoger eller sundhedspersonale.

Læs mere her

Svendborg Kommune

Svendborg Kommune

Svendborg Kommune forudser, at presset på ældreområdet vil stige i takt med, at coronavirus spreder sig og hospitalerne kommer til at udskrive patienter tidligere end normalt.

Læs mere her

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune

Vi forventer, at vi får brug for ekstra sundhedsfaglig arbejdskraft i den aktuelle situation med COVID-19 (Corona-virus). Dit bidrag kan blive afgørende for, at vi kan hjælpe alle borgere i Sønderborg Kommune, som har behov for hjælp.

Læs mere her

Vallensbæk Kommune

Vallensbæk Kommune

Du er måske pensioneret læge eller sygeplejerske, medicin- eller sygeplejerskestuderende eller SOSU-medarbejder på orlov? Så har vi brug for dig! Din hjælp kan være med til at gøre en stor forskel.

Læs mere her

Vejen Kommune

Vejen Kommune

Vi får brug for mange forskellige kompetencer, særligt inden for det sundhedsfaglige og socialfaglige område. Det kan være, du er på pension, er beskæftiget inden for et andet område i dag eller er under uddannelse.

Læs mere her

Thisted Kommune

Thisted Kommune

Vi forudser, at vi får brug for ekstra sundheds- og socialfaglig arbejdskraft i forbindelse med den aktuelle situation med ny coronavirus. Har du lyst til og mulighed for at tilbyde din arbejdskraft til sundhed- og ældreområdet i Thisted Kommune i den aktuelle situation?

Læs mere her

Tønder Kommune

Tønder Kommune

Har du en sundhedsfaglig- eller pædagogisk baggrund og mulighed for at yde hjælp til dine medborgere? Vi står lige nu i en helt ekstraordinær situation, og har brug for alle jer derude med sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund.

Læs mere her

Tårnby Kommune

Tårnby Kommune

Vi søger at mobilisere alle gode kræfter i kampen mod corona-virussen, så vi er klar til at organisere arbejdskraften, når og hvis der bliver behov for det. Derfor opretter Tårnby Kommune en jobbank, som vi beder dig om at tilmelde dig.

Læs mere her

Varde Kommune

Varde Kommune

Vi har brug for dig: Vi har brug for alle med en sundhedsfaglig uddannelse – også pensionister og sygeplejestuderende - til at styrke vores nødberedskab på Social- og Sundhedsområdet.

Læs mere her

Vejle Kommune

Vejle Kommune

Har du har lyst til og mulighed for at tilbyde din arbejdskraft til senior- eller det specialiserede døgnområde i Vejle Kommune i den aktuelle situation? Så meld dig til Vejle Kommunes COVID-19 beredskab.

Læs mere her

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune

Har du overskud til at hjælpe i denne helt specielle situation? Så kan du gøre en forskel for dem, der får brug for hjælp i den nærmeste fremtid. Under den nuværende situation med ny coronavirus kan vi få brug for ekstra personale.

Læs mere her

Vordingborg  Kommune

Vordingborg Kommune

Se video her

Aabenraa Kommune

Aabenraa Kommune

Aabenraa Kommune arbejder allerede nu på, hvordan vi i den kommende tid kan løse nødvendige opgaver inden for social- og sundhedsområdet samtidig med, at vi kan forvente at mangle medarbejdere pga. udbruddet af COVID-19.

Læs mere her

Aalborg Kommune

Aalborg Kommune

Vi søger nu at mobilisere alle de gode kræfter i kampen mod coronavirussen og har derfor oprettet en jobbank, som vi beder dig om at tilmelde dig. Vi kontakter dig, hvis vi får behov for netop dine hænder og kompetencer.

Læs mere her

Aarhus Kommune

Aarhus Kommune

Hvis du har lyst til og mulighed for at tilbyde din arbejdskraft til Aarhus Kommune i den aktuelle situation, så kan du registrere dig her. Der betales overenskomstmæssig løn for din indsats.

Læs mere her

Vidste du at...

Flere kommuner er også i gang med corona-beredskab. Du kan holde øje med deres opslag via linket herunder - eller søge efter andre muligheder blandt alle vores job:

se alle job hos kommuner se alle job


Kender du til et beredskab, som vi ikke har her på listen? Send os linket på redaktion@jobbank.dk!

Publiceret , sidst opdateret