Faglig koordinator med personaleansvar søges til Botilbuddet Brohøj

Om Botilbuddet Brohøj 
Botilbuddet Brohøj er det første af sin slags i Stevns Kommune. Botilbuddet er etableret i skønne naturomgivelser i de tidligere plejeboliger på Brohøj i landsbyen Klippinge på Stevns. Botilbuddet er godt i gang og de første borgere er flyttet ind, og derfor har vi valgt at ændre lidt på organiseringen og oprette en stilling som faglig koordinator med personaleansvar.
Brohøj rummer 3 afdelinger med forskellige målgrupper; borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, borgere med alkoholrelateret demens og erhvervet hjerneskade og en afdeling for borgere med psykisk sårbarhed.
 
Som faglig koordinator på Botilbuddet Brohøj bliver du en del af en ny organisation i rivende udvikling. Vores vision er at skabe gode liv for de borgere i Stevns Kommune, som har brug for et specialiseret tilbud.  
Den pædagogiske indsats skal tilrettelægges nøje ud fra borgerens særlige ressourcer og behov. Det handler konkret om at støtte borgeren i at få dagligdagen til at fungere bedst muligt. Blandt andet skal der gives støtte til praktiske opgaver i hjemmet, personlig hygiejne, kommunikation, beskæftigelse med mere. 
 
Om dig 
Du er uddannet pædagog, social- og sundhedsassistent eller har en anden social- eller sundhedsfaglig baggrund, og det er vigtigt for dig, at den faglige indsats er af høj kvalitet og at borgeren altid er i centrum. Idet botilbuddet Brohøj rummer borgere med forskellige og komplekse problemstillinger, vil det være en fordel, hvis du har et bredt metodekendskab indenfor det social- og sundhedsfaglige område eller en stor vilje til at lære nyt.
 
Du vil få opgaven at være tovholder og koordinator på de faglige udviklingstiltag på Brohøj. Du skal være et fagligt fyrtårn, som de øvrige medarbejdere spejler sig i. Du skal som person være god til at samarbejde, have en respektfuld og tillidsvækkende tilgang til andre mennesker såvel borgere som medarbejdere og bidrage helt naturligt til et godt arbejdsmiljø.
 
Du ser altid mennesket før udfordringen og trives i en hverdag, hvor tilbuddet er under etablering, og forandringer derfor vil finde sted.
 
Du vil som en del af stillingen få personaleansvar i forhold til medarbejderne på Brohøj og det er derfor en fordel, hvis du har erfaring med personaleledelse.
 
Du skal endvidere være indstillet på at arbejde såvel dag, aften og weekend. 
 
Øvrige oplysninger  
Din løn vil blive forhandlet efter overenskomst med din faglige organisation.   
Hvis du vil høre mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte afsnitsleder for Social og Psykiatri, Tinamaria Götz, på telefon 51 16 80 66, eller mail: tinagotz@stevns.dk  eller faglig koordinator Charlotte Christensen på telefon 61 39 23 17, eller mail: charchri@stevns.dk
 
Ansøgningsfristen er den 14. august 2020. Søg elektronisk nedenfor.

Ansøgningsfrist: 14.08.2020
Placering: Klippinge Brohøj 27