Profil #100127

Jeg er gald, åben for nyt og anerkendende i min samarbejdsform. Arbejder struktureret, vidensbaseret og systematisk. Jeg stræber efter at kombinere forskellige former for viden dels fra mine egne uddannelser (sygeplejerske, cand mag i pædagogik og mit MBA-studie), dels fra den viden mine samarbejdspartnere har.

Forandringsledelse organisationsforandring teamledelse rehabilitering viden om professioner stor kommunal erfaring læring komceptudvikling undervisningserfaring oplægsholder anerkendelse tværfagligt samarbejde strategisk kompetenceudvikling  

Opdateret 21. juli 2019
Min uddannelse
2001 - 2018

MBA

Syddansk Universitet (SDU)

Har alle basis- samt tilvalgsfag. Foråret 2017: i gang med Certifikatprojektet. Herefter mangler jeg Masterprojektet (forventes færdig januar 2018)
Uddannelsesområde: Administration
Periode: september 2001 - februar 2018
1995 - 2003

Anden lang videregående udd.

Københavns Universitet

Cand. mag i pædagogik
- teoretisk pædagogik, læring, dannelse, udvikling, komparativ pædagogik, pædagogisk filosofi, samfundsanalyse
Uddannelsesområde: Humaniora
Periode: september 1995 - september 2003
1988 - 1992

Sygeplejerske

Anden uddannelsesinstitution i Danmark

Uddannet sygeplejerske
Uddannelsesområde: Medicinal & Sundhed
Periode: september 1988 - maj 1992
Min erhvervserfaring
2016 - nu

Specialkonsulent

Socialstyrelsen Odense

• Projektleder på forløbsbeskrivelser på målgrupper på det højt specialiserede socialområde og det højt specialiserede specialundervisningsområde
• Ansvarlig for opfølgning og implementering af forløbsplaner
• Ansvar for tilpasning af konceptet som ligger bag forløbsbeskrivelserne og den efterfølgende opfølgning
• Alment analysearbejde vedr. det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde
Arbejdsområde: Projektledelse
Periode: juni 2016 - nu
2011 - 2016

Specialkonsulent

Odense Kommune

• Tovholder på den strategiske kompetenceudvikling i forløb sindslidelse, 2016 (tre chefområder, 20 ledere, 800 medarbejdere) – koordination internt i teamet, i forløbene, mellem driftsledere og myndighedsområder, chef- og lederunderstøttelse, med-ledelse, planlægning og udførelse af kompetenceudviklingen på 20 ledelsesområder
• Procesledelse/-styring, (2015-16) – træner medarbejdere i at arbejde med relationel koordinering
• Ledelse og koordination – teamleder/faglig leder for forvaltningens Læringsteam (2014- 2016), som bestod af 12 teammedlemmer. Det var min opgave at målsætte, sikre målopfyldelse samt sikre trivsel og anvendelse af den enkeltes kompetencer på en god måde. Læringsteamet var et tværfagligt team som bestod af konsulenter og frikøbte driftsmedarbejdere.
Direkte ledelse januar 2014-16
• Chefrepræsentant/”Chefvikar” i Task Force gruppen ”Ny velfærd, Ny ledelse” (Mandag Morgen)
Direktørbistand i forbindelse med Hjemmehjælpskommissions-rapporten - Skrive- og indholdsrelateret
• Budget – ansvarlig for Læringsteamets (4,4 mill. kr./år)
• Projektleder for strategisk kompetenceudvikling & Implementering
• Konceptudvikling, fælles fagligt grundlag for forvaltningen – et tværfagligt samarbejde (2013 – 2015): udarbejdede det rehabiliteringskoncept som er grundlaget for forvaltningens omorganisering og nuværende organisationsstruktur, og som er styrende for den fælles forvaltningsmæssige strategiske kompetenceudvikling
• Projektleder – blandt andet udvikling af et strategisk MUS-koncept (i samarbejde med chefer, ledere og medarbejdere. Fortsat projektleder på implementering af rehabilitering på handicap- og psykiatriområdet indtil januar 2012
• Vidensperson i forhold til rehabilitering, undervisning, læring, kompetenceudvikling, forandringsprocesser og implementering på individ og organisatorisk niveau. Fokus på innovation og inddragelse af forskellige vidensformer, -personer og – kompetencer i ide- og udviklingsfaserne. Undersøgte og Udarbejdede analyser af medarbejdernes forudsætninger og forståelse af forvaltningens fælles faglige ramme
• Chef- og lederunderstøttelse – understøttelse af chefer og ledere på alle niveauer i organisationen særligt i forhold til forandring og implementering
• Procesunderstøttelse og –styring – for chefer, ledere og medarbejdere
• Tværsektorielle samarbejder – blandt andet et samarbejde med UCL om fælles projekt for bachelorstuderende (tværfagligt). Repræsenterer forvaltningen og koordinerer forvaltningens indsats i projektet.
Arbejdsområde: Administration
Periode: januar 2011 - juni 2016
2008 - 2011

Uddannelseskonsulent

Odense Kommune

• Projektleder – ansvarlig for udvikling og implementering af viden om og fælles referenceramme for 900 medarbejdere på det sociale område (handicap- og psykiatriområdet)
• Strategiske kompetenceudvikling – udvikler af læringsspil og læringsunderstøttende processer for ledere og medarbejdere
• Procesunderstøttelse og -styring – for chefer, ledere, medarbejdere og borgere
• Ledelsesunderstøttelse – og udviklingssamarbejder – herunder medudvikler af konceptet ”samarbejdsplanen” på psykiatriområdet (i samarbejde med driftsledere) og faglig støtte i forbindelse med udvikling og implementering på de enkelte ledelsesområder
Arbejdsområde: Administration
Periode: april 2008 - januar 2011
2003 - 2008

Lektor

Sygeplejerskeuddannelsen i Odense, UCL

• Moduludvikler og –koordinator v. efter- og videreuddannelsesenheden
• Underviser og vejleder på uddannelsen til klinisk vejleder (Efter- og videreuddannelses regi). Underviser på andre videreuddannelseskurser
• Undervisning og vejledning på alle niveauer i sygeplejerskeuddannelsen
• Udarbejdede blandt andet Pædagogisk tilrettelæggelse af sygeplejefaget m. Anne Schmidt, OUH (http://esdhweb.ucl.dk/60497.Pædagogisk%20tilrettelæggelse%20af%20sygeplejefaget.pdf)
• Udvikling og etablering af ”Skrivecenter Fyn” i samarbejde med to tværfaglige kollegaer (fokus på skriftlig akademisk formidling for professionsstuderende)
• Lektorbedømt og -godkendt 2006
Arbejdsområde: Undervisning
Periode: august 2003 - april 2008
1992 - 2003

Sygeplerske

Rigshospitalet

Sygeplejerske på hæmatologisk, intensiv barsel-svangre
Fast vikar i de år, hvor jeg læste på universitetet
Arbejdsområde: Medicinal & Sundhed
Periode: maj 1992 - august 2003
Mine kompetencer
Evner
analystisk anerkendende forandringsledelse god til samarbejde kompetenceudvikling kreativ organisationsforandring projektledelse relationel samarbejdende systematisk teamledelse videndeling
Sprog på arbejdsniveau
engelsk dansk
Mine præferencer
Jobtype
Fuldtidsjob
Arbejdsområde
Administration Forskning & Udvikling Human Resources Ledelse & Planlægning Medicinal & Sundhed Organisation & Forening Politik & Samfund Projektledelse Rådgivning & Support Socialvæsen Undervisning
Geografi
Fyn Sydsjælland & Øer Sydøstjylland
Kontakt mig!