Profil #160764

Jeg har lang erfaring med at gøre ideer til virkelighed; events, arrangementer og udstillinger. Det giver mig energi at skabe oplevelser, tilrettelægge for netværk, målrette kommunikation og at give publikum nye måder at møde hinanden og sig selv på. Jeg er struktureret og iderig, ihærdighed, initiativrig og med evne til at arbejde selvstæ

projektledelse kommunikation netværk formidling kreativitet storytelling  

Opdateret 25. september 2023
Min uddannelse
1988 - 1995

Cand.mag. i Kunsthistorie

Anden uddannelsesinstitution i udlandet

Bifag Idéhistorie og Klassisk arkæologi.
Uddannelsesområde: Humaniora
Periode: januar 1988 - januar 1995
Min erhvervserfaring
2016 - 2017

Konceptudvikler

Naturhistorisk Museum Aarhus

 • Fondsansøgninger/fundraising - Nordea-fonden, Aage V. Jensen Naturfond, Ny Carlsbergfondet.
 • Naturhistorisk Museum har som formål at fremme naturhistorisk forskning og formidle videnskabens resultater.
 • Projektudvikling - med bl.a. inddragelse af aktører for digital formidling.
 • Jeg kommunikerer målrettet museets forskningsresultater til de besøgende.
 • Den besøgende i centrum er udgangspunktet for mit arbejde med udstillinger på museet.
 • - Når jeg planlægger udstillinger kan jeg trække på mit kendskab til både fysiske og digitale formidlingsplatforme.
  Arbejdsområde: Kunst & Kultur
  Periode: august 2016 - februar 2017
  2016 - 2016

  Udstillingskonsulent - projekt

  Cordura A/S

 • Optimering af virksomhedens kommunikationen med kultursektoren. Dette medførte øget samarbejde med og salg af digitale formidlingsløsninger.
 • Jeg udarbejdede forslag til udformning af ny hjemmeside (CMS - Umbraco) og arbejdede med softwareløsningen Touchwall.
 • Cordura er leverandør af digital formidling med forandrende og brugerinvolverende softwareløsninger til bl.a. museer.
  Arbejdsområde: Kommunikation, Media & SoMe
  Periode: november 2016 - februar 2016
  2015 - 2015

  Konsulent

  Sahl Arkitekter

 • Kommunikation af tegnestuens konkurrenceforslag til historisk udstilling i Lego House, Billund , også på engelsk, i overensstemmelse med Legos konkurrencevilkår.
 • Jeg anvendte min indsigt i målgruppers adfærd, i brugerinddragelse og en række formidlingsværktøjer (digitale og analoge) som del af teamet der udviklede konkurrenceforslaget.
 • Sahl Arkitekter, nu del af Rambøll-koncernen, er en progressiv tegnestue med særligt fokus på innovation og god byggeskik.
  Arbejdsområde: Rådgivning & Support
  Periode: august 2015 - november 2015
  2007 - 2014

  Museumsinspektør - Den Gamle By

 • Ansvarlig for udstillinger, events og arrangementer - eksterne og interne interessenter.
 • Projektledelse, udarbejdelse og overholdelse af tidsplan og budgetter.
 • Forhandling med eksterne og interne interessenter, udbud og kontrakter.
 • Opbygning af ny bydel på museet, med ansvar for 10 museumsboliger i den moderne bydel samt bygningsarkæologisk udstilling.
 • Fondsansøgninger/ fundraising - A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond, Sallingfonden, Sneumfonden.
 • Sociale medier samt formidlingskoncept med vægt på brugerinddragelse og hands-on-aktiviteter, hvor digital formidling indgik som en integreret del.
 • Den Gamle By er Danmarks Købstadsmuseum og viser historie frem til den nyeste tid, i form af helheder i størrelsesforholdet 1:1.
  Arbejdsområde: Projektledelse
  Periode: april 2007 - oktober 2014
  2003 - 2005

  Arkivar

  Københavns Stadsarkiv

 • Jeg havde ansvar for systematisering og registrering af bygningstegninger; af bl.a. samtlige kommunale hospitaler og skoler i Københavns kommune.
 • - Jeg sørgede for digital tilgængeliggørelse af tegningsoplysninger om samtlige kommunale bygninger i Københavns kommune.
  Arbejdsområde: Administration
  Periode: juni 2003 - august 2005
  2001 - 2002

  Udstillingssekretær - Galerie Pi

 • Pressemeddelelser og pressekontakt.
 • Jeg satte pris på rollen som bindeled mellem kunstnere og købere; en afvekslende arbejdsdag med formidling, administration og bogholderi.
 • - Min kunsthistoriske indsigt, parret med vedholdenhed og troværdighed, bidrog til øget salg i galleriet.
  Arbejdsområde: Salg
  Periode: marts 2001 - august 2002
  1998 - 1998

  Fuldmægtig - Riksantikvaren, Oslo

 • Jeg var med til at udvikle en ny database for fotomateriale og fik brug for min systematiske sans.
 • Som arkitekturhistoriker, med god indsigt i arkivets ansvarsområde, stod jeg for sagsbehandling og administration.
 • Direktorat som forvalter kulturminder og kulturmiljøer.
  Arbejdsområde: Administration
  Periode: januar 1998 - december 1998
  1996 - 1997

  Arkivmedarbejder - Norsk Arkitekturmuseum, Oslo

 • Ansvarlig for udstilling af arkitekturtegninger samt indsamling, digital registrering og analyse af disse.
 • Ekspedient i museets boghandel og reception.
 • Museet har som hovedopgave at samle, bevare, forske og formidle materiale og kundskab om arkitektur.
  Arbejdsområde: Arkitektur & Design
  Periode: april 1996 - december 1997
  Mine kompetencer
  Evner
  digital / interaktiv formidling kommunikation konsulent museer udstillinger projektleder
  Sprog på arbejdsniveau
  dansk engelsk norsk svensk
  Mine præferencer
  Jobtype
  Deltidsjob Fuldtidsjob
  Arbejdsområde
  Kommunikation, Media & SoMe Kunst & Kultur
  Geografi
  Midtjylland
  Kontakt mig!