Profil #184455

Erfaren leder inden for HR og IT. Strategisk og analytisk tænkende med fokus på eksekvering af de strategiske mål gennem konkrete handlingsplaner. Motiveres af at skabe resultater sammen med mit team. Erfaring med transformationer fra finanssektoren, universitetssektoren og mediebranchen. Kender værdien af og kan levere klar formidling af budsk

Ledelse Digitalisering Forretningsudvikling Transformationer ESG Kultur Kompetencer Strategi HR IT  

Opdateret 20. marts 2023
Min uddannelse
2014 - 2016

MBA

Aalborg Universitet

Uddannelsesområde: Organisation & Ledelse
Periode: januar 2014 - januar 2016
9
1989 - 1993

HD (R)

Aalborg Universitet

Uddannelsesområde: Økonomi & Revision
Periode: september 1989 - juni 1993
1985 - 1987

Finansøkonom AK

IBA Erhvervsakademi Kolding

Uddannelsesområde: Økonomi & Revision
Periode: august 1985 - juni 1987
Min erhvervserfaring
2019 - nu

Koncerndirektør HR og Intern kommunikation

Virksomhedsnavn skjult

Koncerndirektør med ansvar for HR og Intern kommunikation. Har gennemført transformation af forretningsmodellen fra print til digitale udgivelser, digitalisering af kunde og medarbejderprocesser, ansvarlig for implementering af ESG, herunder rapportering.
Arbejdsområde: Topledelse
Periode: april 2019 - nu
2017 - 2019

HR manager

Virksomhedsnavn skjult

Leder af de to HR Servicecentrene på Aalborg Universitet med 9 HR partnere og 17 HR konsulenter fordelt på to lokationer. Strategisk rådgiver for de 5 dekaner på Fakulteterne IT og design, Ingeniør og Naturvidenskab, Sundhedsvidenskab, Samfundsvidenskab og Humanistisk Fakultet og Universitetsdirektøren.
Arbejdsområde: Administration
Periode: august 2017 - marts 2019
2006 - 2017

HR og IT chef

Virksomhedsnavn skjult

Jeg har stor erfaring med udvikling og transformation af organisationer, det kan være strategiske, kulturelle eller digitale transformationer.

Her bruger jeg mit overblik og min forståelse for forretningens strategiske mål, vision og mission. Som dækker over hvorfor vi er her, hvilken retning vi skal gå og hvilke mål vi skal nå. Værdierne er måden, hvorpå vi når målene – her er mit arbejde kendetegnet ved, at jeg lever værdierne – at værdierne understøtter min adfærd – det jeg siger, er det jeg gør.

Jeg har det bedst, når jeg bliver udfordret. Når jeg skal løse en opgave, jeg lærer noget af imens. Og helst vil jeg løse den sammen med andre mennesker

Jeg er en strategisk holdspiller og leder, der gennem dialog og sparring facilitere, at målene bliver omsat til konkrete handlingsplaner først på afdelingsniveau og siden på medarbejderniveau.

For at understøtte eksekveringen af handlingsplanerne arbejder jeg struktureret med planlægning og opfølgning gennem sparring med ledere og medarbejdere, hvor vi har fokus på resultater (at vi når målene), kvalitet/effektivitet (at vi arbejde med det rigtige) og arbejdsglæde (at vi trives i processen og i samarbejdet).

For mig handler ledelse om at tegne visioner, dyrke værdier – og formidle dem. Kender alle ledere og medarbejdere de overordnede værdier, kan de bedre tage en beslutning i en konkret situation. Så ved de, hvilken retning som de skal gå i. Som leder bruger jeg derfor tid på at diskutere holdninger og værdier med mine ledere og medarbejdere.

Som team handler det om, at vi har lysten og viljen til at spille hinanden gode – opad, til siden og nedad – og vi skal i dagligdagen have en god stemning og fejrer vores successer, da stemning smitter og breder sig som ringe i vandet.

Jeg er er som person åben, nærværende og nysgerrig - og jeg rummer både selvsikkerheden og tvivlen.


Succeshistorier:

Fusion og deraf følgende reorganisering og omstrukturering af medarbejderstaben, hvor i alt 50 medarbejdere skulle reduceres bort.

”Vi har bokset med opgaven i HR, og der har været svært. Men det har også været en god oplevelse, fordi vi – med værdien ordentlig som ramme - inden for mit team af HR-medarbejdere løftede i flok, troede på vores fælles mål, kommunikerede forandringen og forankrede den blandt de tilbageværende medarbejdere. Vi brugte vores forskellige indgangsvinkler og gennemførte processen i konsensus”

IT konvertering – en meget kompleks opgave, hvor alle data – kundedata, produktdata og medarbejderdata fra en bank – skulle gøres klargøres, harmoniseres, mappes og overføres til en anden banks systemer. Det krævede samarbejde på tværs af 3 organisationer – 2 banker og 1 IT central.

”IT konverteringen af den type er aldrig gennemført tidligere i nogle af organisationerne. Vi begyndte opgaven med at udarbejde en governance struktur – bestående af direktion – styregruppe – projektgruppe – medarbejdergrupper. Fastlagde en mødestruktur, en tidsplan, en plan A og en plan B (fall-back). Vi var under stort tidsmæssigt pres og på ukendt terræn, som ville påvirke os alle – vi udarbejdede derfor en psykologisk kontrakt for samarbejdet i grupperne – blandet andet sikring af commitment fra deltagerne og hjemmefronten, da det ikke var muligt at ”holde fri” i perioden som strakte sig over 8 måneder på nær 3 fastlagte uger i sommerferien. Modellen skabte overblik, tryghed og stort sammenhold omkring løsningen af den meget komplekse opgave”
Arbejdsområde: Human Resources
Periode: april 2006 - juli 2017
Mine kompetencer
Evner
digitalisering forandringsledelse forretningsudvikling human resource kommunikation og formidling ledelse lederudvikling lønsystemer organisationsudvikling rekruttering rådgivning strategi talent management
Sprog på arbejdsniveau
engelsk dansk norsk
Mine præferencer
Jobtype
Fuldtidsjob
Arbejdsområde
Administration Bank & Forsikring Human Resources Ledelse & Planlægning Organisation & Forening Politik & Samfund Projektledelse Topledelse
Geografi
Midtjylland Nordjylland Østjylland (Aarhus)
Lønønske
80.000 DKK / måned
Kontakt mig!