Profil #186899

Jeg brænder for at få viden, skabe viden og bruge viden. Både knowhow og knowwhy. Jeg er både praktiker og teoretiker og bruger vekselvirkningen mellem teori og praktisk arbejde aktivt i forhold til at skabe ny viden. Jeg ønsker at arbejde med forskning og udvikling.

Metodeudvikling Materialeteknologi Sensorteknologi Vedvarende energi Batterier Brændselsceller Analytisk kemi Elektrokemi Metrologi  

Opdateret 15. januar 2020
Min uddannelse
1997 - 2000

ph.d. (alm.)

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Uddannelsesområde: Kemi, Biotek & Materialer
Periode: august 1997 - juli 2000
1992 - 1997

Civilingeniør

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Startede fra kemiretningen. Dimitterede uden retningsbetegnelse med fagprofilen "Materialer og procesteknik"
Uddannelsesområde: Kemi, Biotek & Materialer
Periode: september 1992 - juli 1997
Min erhvervserfaring
2006 - 2017

Seniorforsker

Dansk Fundamental Metrologi A/S

Elektrokemisk metrologi - pH og elektrolytisk ledningsevne
- Fremstilling og certificering af referencematerialer
- Kalibreringer for kunder
- Deltagelse i og koordinering af internationale sammenligninger for disse målestørrelser
Arbejdet var underlagt kvalitetssikring i henhold til ISO 17025, ISO guide 34 og ISO 9001

Forbedring af metoder

Udvikling af nye metoder

Danmarks repræsentant i det internationale metrologisamarbejde indenfor elektrokemisk analyse og fra 2015 også for kemisk metrologi overordnet.
- I 2015 blev jeg valgt til formand for underkomitéen for elektrokemisk analyse i den europæiske metrologiorganisation
- I 2016 blev jeg valgt til at repræsentere arbejdsgruppen for elektrokemisk analyse i arbejdsgruppen for sammenligninger under den konsultative komité for metrologi i kemi under Meterkonventionen
Arbejdsområde: Forskning & Udvikling
Periode: april 2006 - juli 2017
2000 - 2003

Forsker

Korrosionsinstitutet SCI AB, Stockholm, Sverige

Eksperimentelle og i mindre omfang teoretiske undersøgelser af atmosfærisk spaltekorrosion i aluminium og på limede samlinger af varmgalvaniseret, båndlakeret stål. Formålet var at undersøge korrosionsforhold af betydning for automobil-industrien og dermed denne type materialers og samlingers anvendelighed til bygning af karroserier på biler.
Arbejdsområde: Forskning & Udvikling
Periode: september 2000 - juni 2003
Mine kompetencer
Evner
elektrokemi forskning og udvikling kemi metodeudvikling termodynamik
Sprog på arbejdsniveau
dansk engelsk
Mine præferencer
Jobtype
Fuldtidsjob Ph.d. & forskning
Arbejdsområde
Forskning & Udvikling Medicinal & Sundhed Naturvidenskab Produktion Rådgivning & Support Teknik
Geografi
Bornholm Fyn Midtjylland Nordjylland Nordsjælland Storkøbenhavn Sydsjælland & Øer Sydvestjylland (Esbjerg) Sydøstjylland Sønderjylland Vestjylland Vestsjælland Øresundsregionen Østjylland (Aarhus) Østsjælland
Kontakt mig!