Profil #19652

Senior projektleder i byudvikling med bred ekspertise i lokalplanlægning, bæredygtig udvikling, bydesign, projektplanlægning, udarbejdelse af lovtekster, forhandling med interessenter, kapacitetsopbygning, tilbudsstyring og projektfinansiering. Lige flyttet til Danmark

Manager Project Manager Rail Byplan Byplanlaegger Kommuneplanlaegger Jordfordeling Udviklingsprojekter Planloven Bæredygtig Trafik Byudvikling  

Opdateret 21. maj 2019
Min uddannelse
1991 - 1995

Miljø- og jordbrugsvidenskab

Anden uddannelsesinstitution i udlandet

Uddannelsesområde: Arkitektur, Kunst & Design
Periode: juli 1991 - juli 1995
Min erhvervserfaring
2011 - 2019

Senior specialist byplanlægning, juridiske anliggender, økologi og ueksploderede sprængstoffer

ProRail BV; www.prorail.nl

Ledelse og koordinering af alle aspekter af lokalplaner samt fuldt økonomisk, juridisk og strategisk ansvar for to store projekter. Stærk operationel støtte til at udvikle virksomhedsrammer for projektplanlægning og implementering af statslig beslutning om at investere tre milliarder euro i forbedring af jernbaner mellem 2012 og 2028
Arbejdsområde: Arkitektur & Design
Periode: august 2011 - august 2019
2007 - 2011

Senior Project Manager

Bystyret Amsterdam; www.amsterdam.nl

Ledelse af fire omfattende byudviklingsprojekter og ansvarlig for de juridiske og økonomiske resultater. Implementerede miljømålsætninger og liberaliserede reglerne for byplanlægning.

Gennemførelse af miljøvurdering for et projekt og iværksættelse af bæredygtige løsninger som konsekvens af miljøvurderingen, herunder afskærmning af motorvejsstrækninger med en skærm, der beskytter boliger mod udstødningsgasser ved at opsuge gasser og reflektere støjen
Arbejdsområde: Arkitektur & Design
Periode: april 2007 - juli 2011
2002 - 2007

Konsulent i byudvikling

Maandag BV; www.maandag.nl

Utrecht-provinsen:
Bistod provinsregeringen med at godkende lokale udviklingsplaner. Implementering af provinsens målsætninger for bæredygtig udvikling i lokalplaner. Fuldt ansvar for godkendelsens juridiske del

Zaanstad Kommune:
Ledelse og gennemførelse af fem mellemstore byplanlægningsprojekter. Fuldt ansvar for projekternes miljømæssige og juridiske dele. Coaching af mindre erfarne byplanlæggere, rådgivning af politimyndigheden i spørgsmål om arealudnyttelse, og implementering af lokalpolitiske miljøbeslutninger. Leder af en stab på 15 researchere og tekniske tegnere. Tovholder i udviklingen af et samlet byplanlægningssystem til hele kommunen
Arbejdsområde: Arkitektur & Design
Periode: oktober 2002 - marts 2007
2001 - 2001

Konsulent i projectledelse

Triode; www.triode.nl

Medprojektleder for to omfattende boligprojekter, der har skabt populære boligområder. Fuldt ansvarlig for projekternes planlægning og juridiske del
Arbejdsområde: Arkitektur & Design
Periode: oktober 2001 - september 2001
1996 - 2001

Konsulent / Projektleder

RHDHV; www.rhdhv.nl

Nepal:
Ledelse af lokalplan for hele bysamfundet med ansvar for de juridiske og økonomiske resultater. Oplærte en stab på 10 embedsmænd i den daglige brug af lokalplanen og underviste dem i at udvikle en ny lokalplan. Implementering af et digitalt kortlægningssystem med integreret database til at danne grundlag for byplanlægningen. Implementering af kommunale tjenester til opfyldelse af miljømålsætninger. Leder af en projektstab på 10 researchere og tekniske tegnere

India:
Assisterede med gennemførelse af byudviklingsplaner for storbyer i hele delstaten Andhra Pradesh. Med til at udvikle planer for kapacitetsopbygning til lokalregeringer. Udarbejdelse af præsentationer og rapporter til præsentationsturneer

Holland (1):
Koordinerede internationale projektforslag og tilbud fra start til gennemførelse af byudviklingsprojekter i Indien, Nepal, Sri Lanka, og Polen. Jobbet indebar udarbejdelse og afholdelse af præsentationer i de nævnte lande

Holland(2):
Rådgivning af sociale boligfonde i strategisk porteføjlestyring og planlægning af nye boligprojekter
Arbejdsområde: Arkitektur & Design
Periode: november 1996 - juli 2001
1994 - 1995

Praktikant (research)

De Principaal vof; www.dekey.nl

Lavede en undersøgelse af mulighederne for at forvandle en gammel fabrik til et boligkompleks; research med henblik på at genoplive et gammelt indkøbscenter i en forstad til Amsterdam
Arbejdsområde: Arkitektur & Design
Periode: oktober 1994 - februar 1995
Mine kompetencer
Evner
arcgis byplaner byudvikling bæredygtig microsoftoffice naturlov projekt ledelse rail trafik
Sprog på arbejdsniveau
dansk engelsk hollandsk tysk
Mine præferencer
Jobtype
Deltidsjob Fuldtidsjob
Arbejdsområde
Arkitektur & Design Konstruktion & Beregning Projektledelse Rådgivning & Support Transport & Logistik
Geografi
Nordsjælland Storkøbenhavn Østsjælland
Lønønske
35.000 DKK / måned
Kontakt mig!