Profil #226850

Målrettet og handlingsorienteret - bred erfaring fra både kommunale og statslige arbejdspladser. Stor faglig viden indenfor budgetlægning og -opfølgning samt udarbejdelse af ledelsesinformation. Jeg har erfaring fra både konsulentfunktioner såvel som ledelse, og har taget 7 moduler i diplomledelse.

Økonomi administration ledelse budget ledelsesinformation projekter kontrakter løn ansættelseskontrakter bestyrelsesarbejde  

Opdateret 23. august 2019
Min uddannelse
1995 - 2001

Cand.scient.adm.

Aalborg Universitet

Uddannelsesområde: Administration
Periode: august 1995 - januar 2001
Min erhvervserfaring
2016 - 2019

Specialkonsulent

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

På rektors vegne og i samarbejde med rektor forestår og koordinerer jeg administrationen på tværs af organisationen, og har herunder ansvaret for opgavefordeling, forvaltning, dokumentation og kvalitetssikring.

Herudover er mine primære ansvars- og arbejdsopgaver:

Ansvarlig for Udarbejdelse af budget og regnskab
Udvikling af økonomiske værktøjer til budgetlægning og -opfølgning på såvel drift som flerårige projekter.
Ansvarlig og udførende på det personaleadministrative/-juridiske område
Udarbejdelse af personale- og organisationshåndbog.
Ansvarlig for mødetilrettelæggelse i ledelsen og bestyrelsen samt opfølgning på processer og beslutninger.
Udarbejdelse af mødeoplæg, analyser, sagsfremstillinger og rapportering
Generel sekretariatsbetjening
Arbejdsområde: Administration
Periode: maj 2016 - august 2019
2014 - 2016

Admistrativ leder

Horsens Kommune

Som administrativ leder varetog jeg ledelsen af skolens understøttende administrative, tekniske og praktiske funktioner. I sammenhæng med dette havde jeg ansvaret for økonomistyringen og planlægningen samt udarbejdelsen af budget og budgetopfølgning.

Jeg havde endvidere ansvaret for kommunikation, struktur og logistik vedrørende undervisning med skema, afløsning og vikarer. Jeg var ansvarlig for arbejdsplaner og strukturer for personalet - herunder dialog med personale og ledelsesteamet om løbende omlægning af arbejdsopgaver og ændringer, der fremmer det pædagogiske sigte med at alle elever bliver så dygtige som de kan.
Herudover var en af opgaverne at styre ressourcerne vedr. uddannelse og opgaver for skolens personale.

Jeg havde det pædagogiske og administrative ansvar for IT og det strategiske arbejde med investeringen der understøtter IT-strategien.
Arbejdsområde: Administration
Periode: august 2014 - april 2016
2010 - 2014

Administrativ konsulent i skoleafdelingen

Syddjurs Kommune

I dette job havde jeg uformelle lederfunktioner vedr. kommunikation med såvel decentrale skoleledere som andre afdelinger, administrativ sagsbehandling, politiske sagsfremstillinger og jeg fungerede herudover i praksis som stedfortræder for Skolechefen.

Jeg repræsenterede Skoleafdelingen i forskellige arbejds- og styregrupper - herunder Skoleafdelingens Uddannelsesudvalg.
Arbejdsområde: Administration
Periode: februar 2010 - juli 2014
2008 - 2010

Konsulent

Skanderborg Kommune

Budget og økonomifunktionen for dagtilbudsområdet, udarbejdelse af ledelsesinformation, tovholderfunktion på projekter, deltagelse i og ledelse af tværgående arbejdsgrupper m.v.
Arbejdsområde: Administration
Periode: november 2008 - februar 2010
2005 - 2008

Økonomisk / administrativ souschef

Vejle Kommune, Børne- og Ungeforvaltningen

Økonomisk / administrativt ansvar i virksomhed med 25 - 50 ansatte.

Sekretariatsleder for op til 4 ansatte
Arbejdsområde: Administration
Periode: juni 2005 - november 2008
2001 - 2005

Direktionssekretær

Them Kommune

Uformelle lederfunktioner vedr. kommunikation med såvel decentrale skoleledere som andre afdelinger, administrativ sagsbehandling, politiske sagsfremstillinger, Budget- og Økonomifunktionen, Tovholder på diverse projekter og jeg fungerede herudover i et vist omfang som stedfortræder for Direktøren for Børn og Unge.
Arbejdsområde: Administration
Periode: december 2001 - maj 2005
2001 - 2001

Administrativ medarbejder i Børn og Ungeafdelingen

Skærbæk Kommune

Budget- og økonomifunktion, Projektopgaver, Tovholderfunktion, sparringspartner for chefen for Børn og Ungeafdelingen
Arbejdsområde: Administration
Periode: februar 2001 - november 2001
Mine kompetencer
Evner
analyser ansættelsesforhold ansættelseskontrakter bestyrelsesbetjening budgetlægning budgetopfølgning excel kontraktstyring ledelse ledelsesinformation mus-samtaler officepakken organisationsplaner projektledelse statistik
Sprog på arbejdsniveau
dansk engelsk
Mine præferencer
Jobtype
Fuldtidsjob
Arbejdsområde
Administration Human Resources Ledelse & Planlægning Økonomi & Forvaltning
Geografi
Fyn Midtjylland Sønderjylland Østjylland (Aarhus)
Kontakt mig!