Profil #236530

Kvalitetsorienteret problemløser, der er god til at danne og holde overblik. Min energi kommer fra planlægning og strukturering af opgaver. Jeg har en systematisk fremgangsmåde, der gør mig i stand til at se mønstre på tværs af data. Min styrke er skriftlig formidling. Kan omdanne abstrakte koncepter til konkrete løsninger tilpasset modtage

Analytiker Konsulent Sociolog Kriminolog Projektarbejde Spørgeskema Statistik.  

Opdateret 12. august 2019
Min uddannelse
2013 - 2018

Cand.scient.soc.

Aalborg Universitet

Kandidat i Kriminologi: Kort er det studiet af kriminalitet, f.eks. bandekriminalitet, rusmidler, kriminalitets udvikling over et individs liv og fængslets påvirkning af den indsatte.

Bachelor i Sociologi: Kort sagt ved jeg noget om menneskelige relationer og interaktioner, f.eks. hvordan grupper fungere både internt og i forhold til andre grupper, organisationer, enkelte menneskers relationer og interaktioner med hinanden.
Uddannelsesområde: Samfundsvidenskab
Periode: oktober 2013 - juni 2018
Min erhvervserfaring
2018 - 2018

HR-projektmedarbejder (Tidsbegrænset projekt)

Alfa Laval

- Survey (udformning, udførelse, indsamling, databehandling af spørgeskema – online og papir)
- Udarbejdelse og opdatering af Gantt-plan
- Engelsk arbejdsmiljø og afrapportering
- Resultat: Baggrundsviden, der klarlagde og forbedrede deres Employer Brand og deres medarbejderfastholdelse
Arbejdsområde: Human Resources
Periode: august 2018 - november 2018
2017 - 2017

Strategisk analytiker (Praktik)

Midt- og Vestjyllands Politi

- Ansvar for at skabe et overblik ved at gennemlæse 400 voldssager
- Analyse af fordelingen af vold og voldstyper i Midt- og Vestjyllands politikreds
- Skriftlig og mundtlig formidling af resultaterne
- Resultat: Udførte statistik politiet ikke selv havde ressourcer til og bidrog derfor med ny viden. Resultaterne af analysen lå desuden til grund for den Lokal Strategiske Analyse af politikredsen i forhold til vold
Arbejdsområde: Forskning & Udvikling
Periode: september 2017 - december 2017
Mine kompetencer
Evner
dataanalyse forskning gruppearbejde konkurrentanalyse koordinering af projektforløb kriminalitetsforebyggelse kundeanalyse kvalitativ analyse kvalitativ forskning kvantitativ analyse kvantitativ forskning medarbejderanalyse microsoft excel microsoft word planlægning projektplanlægning skriftlig kommunikation statitstik teamwork virksomhedsanalyse
Sprog på arbejdsniveau
dansk engelsk
Mine præferencer
Jobtype
Deltidsjob Fuldtidsjob Ph.d. & forskning Praktikplads Vikariat
Arbejdsområde
Administration Data & analyse Forskning & Udvikling Human Resources Ledelse & Planlægning
Geografi
Fyn Midtjylland Nordjylland Sydvestjylland (Esbjerg) Sydøstjylland Sønderjylland Vestjylland Østjylland (Aarhus)
Kontakt mig!