Profil #243933

Glimt i øjet og stram styring. Sådan har jeg de sidste mange år arbejdet med udvikling af den offentlige sektor. Det har givet mig stort kendskab til kommunale udfordringer, teknologiske løsninger på markedet og erfaring med, hvad der skal til for at skabe innovation og værdi. Jeg er en erfaren projektleder og er vant til at scope og lede pro

resultatorienteret netværksskaber projektledelse forretningsudvikling adfærdsdesign behovsafdækning innovation effektmåling facilitering teamplayer  

Opdateret 07. januar 2020
Min uddannelse
2001 - 2006

Cand.mag. i Informationsvidenskab

Aarhus Universitet

Uddannelsesområde: Teknik & Teknologi
Periode: august 2001 - august 2006
Min erhvervserfaring
2017 - 2020

Senior Projektleder

Public Intelligence

Public Intelligence er et innovationshus med fokus på sundheds- og velfærdsinnovation. Her arbejder vi sammen med den offentlige sektor for at skabe nye løsninger til fremtidens velfærd. Samtidig fungerer vi som test og inspirationshus for både udenlandske og danske teknologiproducenter.
• Erfaren i Public Intelligences innovationsmetodik, der på systematisk vis går fra komplekse problemer til idéudvikling og test til værdiskabende løsning.
• Udvikling af serviceydelser med målbare besparelseseffekter for kommuner.
• Projektleder for en række komplekse projekter.
Arbejdsområde: Forskning & Udvikling
Periode: januar 2017 - februar 2020
2014 - 2016

Specialkonsulent

Odense Kommune

Her var jeg med til at opbygge et nyt center for velfærdsteknologi på tværs af kommunens forvaltninger. Mit hovedansvar var opbygning af ”ny indgang” for velfærdsteknologiske virksomheder og sparring med dem om, hvordan deres løsninger bedst matcher kommunens efterspørgsel.
• Strategisk arbejde i forbindelse med udmøntningen af Odense Kommunes vækstindsats for velfærdsteknologiske virksomheder.
• Besøgsrunde hos lokale virksomheder med sparring til forretningsudvikling.
• Projektleder for odenseansk konsortium, der testede japansk forflytningsrobot på tværs af sektorer i Odense.
• Ansvarlig for samarbejde med Aarhus Kommune og Københavns Kommune om vidensdeling på tværs af landets kommuner.
Arbejdsområde: Projektledelse
Periode: marts 2014 - december 2016
2011 - 2014

Udviklingskonsulent

Welfare Tech

Min hovedopgave i Welfare Tech var matchmaking mellem offentlige parter og private virksomheder inden for det velfærdsteknologiske område, samt projektledelse.
• Ledelse af Welfare Techs medlemsservice. Herunder bl.a. tilrettelæggelse af medlemskampagne og planlægning og gennemførsel af behovsanalyse.
• Ansvarlig for kontakten til kommunerne i klyngen og virksomheder, der ønsker at afsætte produkter til kommunerne.
• Leder under tilblivelsen af nyt innovationsnetværk for Sundheds- og Velfærdsteknologi.
• Udvikling af Vækstbarometeret - en årlig tilbagevendende måling af væksten i de virksomheder, Welfare Tech har været i kontakt med.
• Sparring med virksomheder inden for områderne forretningsudvikling, konsortiedannelse og markedsmodning.
Arbejdsområde: Rådgivning & Support
Periode: april 2011 - februar 2014
2008 - 2011

Projektleder

NIRAS A/S

I NIRAS indgik jeg i et team der lavede tværgående analyser og evalueringer for styrelser, ministerier, kommuner og private virksomheder.
• Brugerinddragelse i design- og udviklingsprocesser.
• Kvalitative undersøgelser, herunder observationsstudier, fokusgruppeinterviews og individuelle interviews.
• Projektdesign, projektansøgninger, projektfinansiering mv.
• Strategi- og organisationsudvikling.
Arbejdsområde: Data & analyse
Periode: marts 2008 - marts 2011
2005 - 2008

Konsulent

Explora (opkøbt af NIRAS i 2008)

I Explora startede jeg min karriere med at lave analyser og undersøgelser om alt fra medievaner til patientsikkerhed. Først, som praktikant og derefter som konsulent da jeg var færdiguddannet.
• Segmenterings- og interessentanalyser.
• Kvalitative undersøgelser, herunder observationsstudier, fokusgruppeinterviews og individuelle interviews.
• Tilbudsskrivning, planlægning, udførelse og analyse af kvalitative og kvantitative opgaver.
Arbejdsområde: Data & analyse
Periode: august 2005 - februar 2008
Mine kompetencer
Evner
adfærdsdesign behovsafdækning effektmåling facilitering forretningsudvikling innovation netværksskaber projektledelse resultatorienteret teamplayer
Sprog på arbejdsniveau
dansk engelsk
Mine præferencer
Jobtype
Fuldtidsjob
Arbejdsområde
Data & analyse Forskning & Udvikling Projektledelse
Geografi
Fyn
Kontakt mig!