Profil #245282

Engageret og ambitiøs leder med højt drive, der kommer i mål med komplekse problemstillinger og gerne vil gøre en forskel i forretningens udvikling. Jeg har gennem de sidste 20 år stået i spidsen for data dreven forretningsorienteret udvikling primært i den finansielle sektor. At få ting til at ske og få det bedste frem i andre brænder je

Leadership business intelligence analytics it udvikling projektporteføljestyring insights ledelse management  

Opdateret 20. januar 2020
Min uddannelse
1991 - 1997

Cand.merc. Organisation og Strategi

Syddansk Universitet (SDU)

M.Sc. Resourceplanning & Organization/Cand.Merc. Ruteplanlægning & Organisation
(fandtes ikke som muligheder i drop down listen)
Uddannelsesområde: Økonomi & Revision
Periode: august 1991 - marts 1997
Min erhvervserfaring
2018 - nu

Agile leader BI Valuestream - First Vice President/Afdelingsdirektør

Ansvarlig for BI & Advanced Analytics på tværs af Nykredit og Totalkredit koncernen (Bank, Markets og Realkredit). Det indebærer ansvar for indtjeningsorienteret BI samt understøttelse af regulatoriske indberetninger og de økonomiske processer i koncernen.
Jeg etablerede den agile organisering med en BI valuestream (Nykredits første valuestream) og har succesfuldt skabt en performancekultur med 7 agile teams. Jeg fastlagde via denne organisation den forretningsmæssige strategi for området samt tilhørende IT mæssige roadmaps.
Organisationsstørrelse – ca. 75 medarbejdere på 4 lokationer i DK og Polen.
Arbejdsområde: Data & analyse
Periode: juli 2018 - nu
2016 - 2018

Manager of Customer Insight & Mortgage - First Vice President/Afdelingsdirektør

I tæt samarbejde med Totalkredits topledelse udarbejdede jeg et strategiske roadmap for forretningsmæssig anvendelse af BI. Succesfuldt etableret loyalitetsskabende BI for Totalkredits partnerbanker. Parallelt hermed skabt jeg højere grad af indtjeningsorienteret dataanvendelse i Nykredits salgsled.
Jeg tog initiativet til at reboote gensidig forståelse mellem forretning og IT i hele organisationen startende fra topledelsesniveau. Heraf følgende satte jeg rammerne for ny organisering via agile tværgående teams, som eksekverer vores strategiske roadmap.
Organisationsstørrelse – ca. 45 medarbejdere på 4 lokationer i DK & Polen.
Arbejdsområde: Data & analyse
Periode: juni 2016 - juli 2018
2013 - 2016

Manager of Customer Insight & Markets Financial processes - First Vice President/Afdelingsdirektør

Ansvarlig for koncernens kundedata, Nykredit Markets BI data og koncernens regnskabsprocesser.
Jeg ser potentialet for kommerciel anvendelse af (kunde)data ifm. arbejdet med salgsperformance Dashbords. Gennem en innovativ proces lykkedes det at få vist potentialet som et supplement til CRM-processerne, hvilket skabte opmærksomhed og øget interesse fra topmanagement.
Ifht. Nykredit Markets sikrer jeg strategien, der giver datamæssig overensstemmelse mellem regnskab og regulatoriske indberetninger for at imødekomme stigende lovmæssige krav for at drive finansiel virksomhed.
Jeg tog initiativet til at etablere en agil tankegang med product management på tværs af IT og Nykredits Markets. Vi lykkedes med at leverer sammenhæng mellem regnskab og indberetninger, hvilket var banebrydende i koncernen.
Organisationsstørrelse – ca. 25 medarbejdere og 4 lokationer i DK, Polen og Indien
Arbejdsområde: IT - Software
Periode: marts 2013 - juni 2016
2010 - 2013

Projektchef for datawarehouse development - First Vice President/Afdelingsdirektør

Jeg etablerede Nykredits enterprise-datawarehouse både organisatorisk og arkitektonisk i regi af IT i tæt samarbejde med forretningsenheder på tværs af koncernen. Jeg så behovet for tættere samarbejde og fik go til at skabe Nykredits første anvendelse af agile arbejdsmetoder og etablerede succesfuldt de første agile teams. I dag er hele Nykredits udvikling agilt organiseret.
Organisationsstørrelse – ca. 15 medarbejdere på 3 lokationer i DK og Polen + tværorganisatorisk ca. 60
Arbejdsområde: IT - Software
Periode: april 2010 - marts 2013
2007 - 2010

Area Manager for Økonomi & Business Intelligence

Ansvarlig for drift og udvikling af systemportefølje understøttende CRM, CPM, Business Intelligence og Datawarehouse.
Tog initiativet til og flyttede succesfuldt BI fra at være traditionel økonomisk ledelsesrapportering til Business Intelligence. Dette med fokus på konsolidering af data på tværs af koncernen via datawarehouse til brug for især indberetning og generel ledelsesrapportering (ikke alene økonomiske ledelsesrapportering).
Organisationsstørrelse – gik fra 15 medarbejdere til 45 på 2 lokationer i DK
Arbejdsområde: IT - Software
Periode: marts 2007 - april 2010
2002 - 2007

Area Manager for Økonomi/BI & Finansprocesser

Nykredit

Ansvar for drift og udvikling af systemportefølje understøttende Økonomiske støtteprocesser, handelsplatform i Nykredit Markets, Egenkapitalplatformen for koncernen, ledelsesrapportering og HR.
Organisationsstørrelse – ca. 25 medarbejdere på 2 lokationer i DK + 10 i Indien
Arbejdsområde: IT - Software
Periode: september 2002 - marts 2007
2001 - 2002

Sektionsleder Interne systemer (HR & Økonomiprocesunderstøttelse)

Nykredit

Ansvarlig for drift og udvikling af systemportefølje understøttende HR og økonomi- processer. Etablerede Nykredits første engrosorienterede SAS datawarehouse.
Organisationsstørrelse – ca.15 medarbejdere på 2 lokationer i DK.
Arbejdsområde: IT - Software
Periode: januar 2001 - september 2002
1998 - 2001

Projektleder i Nykredit Data

Nykredit

Ansvarlig en række udviklingsprojekter i relation til Nykredits HR processer. Herunder etablering af koncernens digitale tidsregistreringssystem, der imødekommer et kompliceret sæt af overenskomstregler.
Souschef for områdets sektionsleder fra i medio 1999.
Arbejdsområde: IT - Software
Periode: oktober 1998 - januar 2001
1997 - 1998

Forretnings- og IT-analytiker - Trainee & Analytiker

Etablerer forretningsanalyse og kravspecifikation af processer hos slagteri-kunderne. Efterfølgende analytiker ifm. etablering af de aftalte løsninger. Stor fokus på at være bindeled mellem forretningen/kunden og IT-udviklere samt at sikre, at løsningen lever op til forventningen indenfor aftalt budget og tid.
Arbejdsområde: Projektledelse
Periode: august 1997 - oktober 1998
Mine kompetencer
Evner
analytisk brobygger på tværs af faglige enheder business intelligence/data driven processer dynamisk eksekveringsevne empatisk engageret faciliterende forandringsledelse og agil ledelse gennemslagskraft kreativ lyttende sparring og coaching strategisk sætte retning og skabe følgeskab tillidsskabende og uddelegerende ærlig
Sprog på arbejdsniveau
dansk engelsk tysk
Mine præferencer
Jobtype
Fuldtidsjob
Arbejdsområde
Bank & Forsikring Data & analyse Forskning & Udvikling IT - Software Ledelse & Planlægning Projektledelse Topledelse
Geografi
Nordjylland Østjylland (Aarhus)
Kontakt mig!