Profil #246073

Med 15 års erhvervs- og ledelseserfaring indenfor kulturbranchen og politisk styrede organisationer, har jeg opnået stor forretningsforståelse og kan byde ind med viden om projektledelse, udvikling af brand- og kommunikationsstrategier, pressehåndtering, markedsføring, formidling på web og SoMe, organisationsudvikling og personaleledelse.

kommunikation ledelse strategi kommunikationsstrategi projektledelse organisation udvikling  

Opdateret 19. februar 2020
Min uddannelse
10
2018 - 2018

Kurser, efteruddannelse og andet

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Efteruddannelse i "Kommunikation og sociale medier for kulturformidlere".
Opnåede kompetencer:

Udvikle virksomhedens kommunikation og tilstedeværelse på sociale medier.
Perspektivere sociale medier og værktøjer i forhold til virksomhedens brand og produktion.
Implementere sociale medier i kommunikationsstrategi.
Sikre den røde tråd fra strategi og forretning til engagement i de sociale medier.
Identificere brugertyper
Skabe indhold som involverer de rette målgrupper
Arbejde med og løse de organisatoriske udfordringer, der melder sig, når kommunikation på sociale medier og kunstformidling skal spille sammen
Tage højde for vilkår, faldgruber og muligheder ved en åben kommunikation på sociale medier.
Rådgive ledelse og medarbejdere i, hvordan de skal bruge sociale medier professionelt.
Uddannelsesområde: Sprog, Media & Kommunikation
Periode: marts 2018 - maj 2018
2014 - 2014

Kurser, efteruddannelse og andet

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Efteruddannelse i "Brandingstrategi og markedsføringskampagner".
Opnåede kompetencer:

Udvikle og arbejde med brandanalyse, brandstrategier, positionering samt rådgivning af ledelse om branding herunder; "brandings" relevans, rolle og udfordringer i forhold til forretningsudvikling, innovation og CSR.
Arbejde med brandingstrategier og -processer, positionering og scenarievalg. Herunder brandhierarkier og -arkitektur, logo- og designprocesser samt værdidifferentialer.
Udvikle, tilrettelægge og arbejde kreativt med kampagner, herunder netværkskampagner og sociale mediekampagner.
Forstå, hvad kultur og identitet samt interne kampagner betyder for forankring af brandet og implementering af forandringer af brandet.
Uddannelsesområde: Sprog, Media & Kommunikation
Periode: marts 2014 - juni 2014
10
2010 - 2010

Kurser, efteruddannelse og andet

IT-Universitetet, København

Efteruddannelse indenfor "It-interaktion, læring og web-design"
Uddannelsesområde: Undervisning & Pædagogik
Periode: januar 2010 - juni 2010
1998 - 2004

Cand.mag. i Historie

Københavns Universitet

Uddannelsesområde: Humaniora
Periode: oktober 1998 - maj 2004
Min erhvervserfaring
2011 - 2020

Kommunikationschef

ROMU

Skabt, opbygget og ledet museets kommunikations- og grafiske afdeling med 4 medarbejder og 1. mill+ budget
Løftet det årlige samlede besøgstal fra 60.000 til 180.000+.
Udviklet og implementeret museets brandfortælling og grafiske designlinje.
Udviklet og skrevet museets nuværende strategi og visionsplan.
Udviklet og implementeret museets digitale transformation herunder hjemmesider, infoskærme, POS, nyhedsbreve, SoMe og kundeklub.
Forhandlet og eksekveret eksterne samarbejdsaftaler.
Udviklet museets kommunikations- og markedsføringsstrategier
Udarbejdelse af ansøgninger til pulje- og fondsmidler.
Samarbejdet med nationale og internationale parter herunder visit-organisationer, kommuner, kulturaktører, medier, nationalparker, uddannelsesinstitutioner m.fl.
Del af museets ledelsesgruppe.
Gennemførelse af udviklingssamtaler og kompetenceudvikling af medarbejdere.
Varetaget ansættelser og afskedigelser samt praktik, løntilskud og flex-job forløb.
Gennemførelse af brugerundersøgelser og evalueringer
Medlem af bestyrelser, styregrupper og advisoryboards
Udvikling og tilrettelæggelse af kommissorier og vedtægter
Udviklet og gennemført APV-undersøgelser i virksomheden.
Gennemført oprettelse af museets samarbejdsudvalg (SU)
Ledelsesrepræsentant i museets arbejdsmiljøorganisation
Udviklet og skrevet ”Kulturstrøget i Roskildes” kommissorium og strategiplan.
Arbejdsområde: Kommunikation & Media
Periode: september 2011 - februar 2020
2008 - 2011

Museumsformidler

Sydvestsjællands Museum

Projektledelse
Udvikling af digitale og analoge undervisningsmaterialer
Markedsføring af Skoletjenestens tilbud
Undervisning i daginstitutioner samt på folkeskoler-, gymnasier og seminarier.
Pædagogiske og didaktiske udviklingssamarbejder med uddan-nelsesinstitutioner.
Udvikling og afholdelse af lærerkurser
Oplægsholder i pædagogisk/didaktiske netværk
Praktikantvejleder
Arbejdsmiljørepræsentant.
Arbejdsområde: Kunst & Kultur
Periode: januar 2008 - august 2011
2005 - 2007

Museumsinspektør

Dansk Skolemuseum

Tilrettelæggelse og udarbejdelse af udstillinger.
Undervisning af folkeskole-, gymnasie- og seminarieklasser.
Projektledelse og udstillingstilrettelæggelse
Økonomistyring
Udarbejdelse af ansøgninger til pulje- og fondsmidler.
Evaluering og afrapportering.
Arbejdsområde: Kunst & Kultur
Periode: januar 2005 - december 2007
Mine kompetencer
Evner
cms-systemer empatisk inddragende og lyttende it superbruger kreativ og iderig kvalitetsbevidst planlægning skarpe mundtlige og skriftlige kommunikationsegenskaber strategisk forståelse stærke lederkompetencer team-orienteret
Sprog på arbejdsniveau
dansk engelsk
Mine præferencer
Jobtype
Fuldtidsjob
Arbejdsområde
Administration Forskning & Udvikling Human Resources Kommunikation & Media Kunst & Kultur Ledelse & Planlægning Organisation & Forening Projektledelse Rådgivning & Support Undervisning
Geografi
Nordsjælland Storkøbenhavn
Kontakt mig!