Profil #255432

Gennem medarbejder- og organisationsudvikling, kan jeg hjælpe dig med at håndtere forandringsprocesser i din organisation. Jeg kan bidrage til at omsætte strategier og målsætninger, til praksis. Jeg skaber følgeskab og sikre trivsel ved at alle føler sig set, hørt og anerkendt – kun på den måde kan vi sammen flytte din virksomhed

Strategisk tænkende stærk kommunikatør medarbejder og organisationsudvikling løsningsorienteret og kvalitetsbevidst teamplayer skaber struktur og overblik Underviser og vejleder leder proces og projektleder  

Opdateret 16. juli 2022
Min uddannelse
10
2018 - 2020

Cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser

Aalborg Universitet

• Forandringsledelse i organisationer
 • Medarbejder- og organisationsudvikling
 • • Konkrete værktøjer i at vejlede lærings- og forandringsprocesser, herunder at skabe nye tiltag og opnå konkrete mål
  • Datagenerering af kvalitative data
  • Præsentere ideoplæg og præsentationsmateriale
  • Evnen til at arbejde projektorienteret og kende til de udfordringer der kan ligge heri. Derudover at sikre samarbejde og gå på kompromis
  • Tværfagligt samarbejde
  • Pædagogik og pædagogisk innovative tiltag i uddannelsesregi

  Projekter og praktikker
  UC Syd - Forskning i ledelse og organisationsstruktur. Undervisning i didaktik og læring. Udvikling af uddannelser, herunder kompetenceudvikling.
  Stor dansk virksomhed - Intern kommunikations-, trivsels- og organisationsrådgivning.
  Danske universiteter - Praktikantkultur - at bygge bro mellem teori og praksis.
  Uddannelsesområde: Humaniora
  Periode: august 2018 - juni 2020
  2009 - 2013

  Professionsbachelor, Ernæring & Sundhed

  Ankerhus Seminarium, Sorø

 • Konkrete redskaber til ledelse-, kommunikation- og udviklingsopgaver
 • Specialiseret i kommunikation
 • Værktøjer til at håndtere sundhedsfremme og forebyggende tiltag
 • • Kvantitativ og kvalitativ datagenerering
  • Vejledning, rådgivning og intervention til borger og patienters mulighed for at kunne håndtere et sundt og aktivt liv
  • Metodisk og refleksive kompetencer til at anvende viden relateret til kommunikations-, undervisnings-, ledelses-, udviklings- og behandlingsopgaver indenfor ernæring og sundhed.
  • Tværfagligt samarbejde
  Uddannelsesområde: Undervisning & Pædagogik
  Periode: september 2009 - januar 2013
  Min erhvervserfaring
  2020 - nu

  Facilitator, underviser og vejleder

  Esbjerg Kommune

  Kompetenceudvikling, motivation og relationsarbejde
  Undervisning
  Jeg har det fulde ansvar for digital undervisning

  Jeg har kastet mig ud i to forskellige undervisningsjobs for at vedligeholde mine formidling- og vejlederkompetencer, da jeg godt kan lide at holde mig igang og gøre en forskel.
  Arbejdsområde: Undervisning
  Periode: november 2020 - nu
  2016 - nu

  Coach, Facilitator og underviser

  Fitness World

  • Planlægge og undervise på gruppe og individ niveau
  • Erfaring fra mere end 70 klientforløb
  • Coaching, inspiration og motivation
  • Den svære samtale
  • Understøtte lærings-, udviklings- og forandringsprocesser

  Resultater
  Kåret som månedens initiativtager
  kåret til månedens gode kollega
  Placering i top-10 over flest afholdte PT-sessioner
  3. Plads over flest solgte PT-sessioner
  Arbejdsområde: Medicinal & Sundhed
  Periode: november 2016 - nu
  2010 - nu

  Underviser

  Fitness World

  • Planlægge, gennemføre og evaluere undervisning.
  • Undervisning af mere end 1200 hold med gennemsnitlig 20 deltagere pr. hold
  Resultater
  • Gennem sundhedsfremme og forebyggende træning har jeg fastholdt medlemmerne i deres daglige og ugentlige træningsrutiner.
  Arbejdsområde: Medicinal & Sundhed
  Periode: december 2010 - nu
  2020 - 2020

  Konsulent (Speciale)

  UC Syd

  • Udvikling af uddannelse gennem et fokus på skrivepædagogik og didaktik
  • Kvalitativ undersøgelse af lærerstuderendes mulighed for at benytte portfolio som et understøttende redskab til læring i madkundskabsfaget
  • På videnskabeligt niveau at planlægge, analysere og evaluere portfolio som arbejdsredskab til undervisere, såvel som til de studerende
  • Deltagerobservation af 32 undervisningssessioner og interview med 6 studerende og 2 lektorer

  Resultater
  • Uddannelsesinstitutionen har fået konkrete værktøjer til, hvordan de kan udvikle og forbedre portfolio undervisningen
  Arbejdsområde: Forskning & Udvikling
  Periode: januar 2020 - juni 2020
  2019 - 2019

  Praktikant

  UC Syd

  • Forskningsassistent indenfor skoleledelse
  • Undervisning på læreruddannelsen
  • Undervisning på efter- og videreuddannelsen i didaktik
  Arbejdsområde: Forskning & Udvikling
  Periode: august 2019 - november 2019
  2019 - 2019

  Konsulent

  Stor dansk virksomhed

  • Intern organisations-, kommunikation- og trivselsrådgivning
  • Planlægning, gennemførelse, analyse og evaluering af kvalitativ undersøgelse af medarbejder trivsel i en stor dansk virksomhed
  • Interview af 9 centerledere

  Resultater
  Organisationen fik redskaber til, hvordan de kan udvikle deres interne kommunikationsstrategi med henblik på at skabe større sammenhængskraft i organisationen og sikre trivsel for medarbejderne.
  Arbejdsområde: Human Resources
  Periode: februar 2019 - juni 2019
  2016 - 2018

  Mentor på lederuddannelse

  Fitness World

  Oplæring og udvikling af ledere
  Ledelsessparring omkring personale-, drift- og udviklingsopgaver
  Understøttelse af lederudvikling
  Coaching i situationsbestemt ledelse, styrkebaseret ledelse og forandringsledelse
  Ansvarlig for at drive rekrutteringsprocessen af ledere
  Arbejdsområde: Undervisning
  Periode: januar 2016 - august 2018
  2014 - 2018

  Leder

  Fitness World

  Hele HR-paletten
  Personaleledelse af 61 medarbejdere
  Rekruttering, onboarding, uddannelse og udvikling
  Konflikthåndtering, stresshåndtering og den svære samtale
  Forandringsledelse, coaching, trivsel, motivation og fastholdelse af medarbejderne
  Personalejura
  Drift- og udviklingsopgaver
  Økonomi, KPI, Ad-hoc, vagtplanlægning
  Kundeundersøgelser og kundeservice
  Ledelsesansvar for opstart og udbygning af nyt center

  Resultat
  3 år i streg i top-10 over bedste trivselsmålinger
  3 år i streg i top-10 over bedste kundeundersøgelser
  Arbejdsområde: Ledelse & Planlægning
  Periode: august 2014 - august 2018
  2016 - 2018

  Digital læring

  Fitness World

  • Varetagelse af digital læringsplatform
  • Support til mere end 4.000 brugere af systemet
  • Jeg havde ansvaret for support til brugerne af læringsplatformen
  Arbejdsområde: Undervisning
  Periode: august 2016 - august 2018
  2013 - 2016

  Underviser, vejleder og eksaminator

  Forsvaret

  • Arbejdet i en politisk styret organisation
  • Klasseledelse af 8 klasser
  • Voksen undervisning af mere end 120 elever
  • Vejleder og eksaminator på Sundheds- og træningsvejleder uddannelsen
  • Jeg var ansvarlig for at kursisterne fik undervisning i ernæring og sportsernæring

  Resultater
  De studerende har fået værktøjer til at agere Sundheds- og træningsvejledere for både militært- og civilt personel.
  Arbejdsområde: Undervisning
  Periode: august 2013 - juni 2016
  2005 - 2014

  Kundeservice

  Dansk Supermarked Group A/S

  Personale- og lukkeansvarlig
  Ansvarlig for værdier
  Driftsopgaver
  Sikre god kundeservice og bidrage til kundeundersøgelser
  Arbejdsområde: Salg
  Periode: juli 2005 - august 2014
  2005 - 2014

  Pædagogmedhjælper og vikar

  Esbjerg Kommune

  • Arbejde i både vuggestuer, børnehaver og SFO
  • Daglig samvær med børnene og stået for de praktiske gøremål
  • Samarbejde med både forældre og kollegaer
  Arbejdsområde: Organisation & Forening
  Periode: juli 2005 - august 2014
  2012 - 2013

  Konsulent (praktik)

  Forsvaret

  • Kvantitativ undersøgelse af konstabelelevers trænings- og kostvaner.
  • Et kvalitativt fokus på konstabelelevernes forandringsparathed og motivation for at ændre adfærd og vaner
  • Kvalitativt interviews og kvantitativ undersøgelse af 12 konstabelelever

  Resultater
  Forsvaret fik redskaber til at skabe forandringer hos konstabeleleverne, med henblik på sundere kost- og træningsvaner.
  Arbejdsområde: Projektledelse
  Periode: februar 2012 - januar 2013
  2011 - 2011

  Konsulent (praktik)

  Hoa Hong Kindergaarden, Vietnam

  • Tværfaglig projektleder
  • Planlægge, implementere og evaluere sundhedsfremme og forbyggende tiltag
  • Deltagerobservation af 216 timers undervisning
  Resultater
  Daginstitutionen fik konkrete forslag til sundhedsfremme og forebyggende tiltag i deres institution, med henblik på at forebygge livsstilssygdomme hos børnene.
  Arbejdsområde: Undervisning
  Periode: august 2011 - november 2011
  Mine kompetencer
  Evner
  autentisk data og analyse detaljeorienteret didaktik imødekommende ledelse læring- og forandringsprocesser målrettet og handlekraftig projekt og procesarbejde projektledelse pædagogik struktur og skabe overblik stærk kommunikatør sundhedsfremme og forebyggelse teamplayser udviklingsprojekter og processer undervisning
  Sprog på arbejdsniveau
  dansk engelsk
  Mine præferencer
  Jobtype
  Deltidsjob Freelance Fuldtidsjob Iværksætterprojekt Ph.d. & forskning Vikariat
  Arbejdsområde
  Administration Data & analyse Forskning & Udvikling Human Resources Kommunikation & Media Ledelse & Planlægning Medicinal & Sundhed Organisation & Forening Projektledelse Undervisning Økonomi & Forvaltning
  Geografi
  Sydvestjylland (Esbjerg) Sønderjylland Vestjylland
  Kontakt mig!