Profil #280162

Min kernekompetence som forsker er min evne til at føre et projekt fra idé til produkt. Jeg trives med udfordringerne, der opstår under forskningsprojekter, hvor det at identificere kernen i problemet og arbejde målrettet mod målet i samarbejde med stakeholders er afgørende for en succesfuld implementation.

Projekt ledelse Communication Collaboration Data analyse Motivation Dynamisk  

Opdateret 25. september 2023
Min uddannelse
2019 - 2023

ph.d. (alm.)

Københavns Universitet

Ph.D. i Eksperimentel Biofysik

 • Jeg fordybede mig i cellens imponerende evne til at reparere dens cellemembran, hvilket viste sig at have en betydelig indflydelse på både kræftcellers overlevelsesevne og sygdomme som muskelsvind, Parkinsons og Alzheimers.
 • I min forskning arbejdede jeg på mikro- og nanoskalaen og ved hjælp af thermoplasmonics, som involverede nanopartikler og lasere, undersøgte jeg især annexin-proteinernes rolle i cellens reparationsmekanisme.
 • • Målet var at afdække cellens komplekse mekanisme til at reparere sig selv og overleve, hvilket har et enormt terapeutisk potentiale. Dette kunne indebære at hindre kræftceller i at reparere sig selv og dermed forhindre metastaser eller aktivere denne mekanisme i muskelceller hos patienter med f.eks. muskelsvind for at øge deres overlevelsesmuligheder.
  Uddannelsesområde: Kemi, Biotek & Materialer
  Periode: september 2019 - juni 2023
  2022 - 2022

  ph.d. (alm.)

  Anden uddannelsesinstitution i udlandet

  Under min Ph.D. forskede jeg hos det anerkendte forskningscenter AMOLF i Amsterdam, hvor forskningsgruppen havde fokus på immunologi og immunterapi.

 • I løbet af denne periode arbejdede jeg på at etablere en helt ny eksperimentel platform til at udforske de grundlæggende mekanismer for tumor-genkendelse, især T-celle aktiveringsmekanismer, med det formål at fremme udviklingen af immunterapi.
 • Da dette var et ukendt forskningsområde, demonstrerede jeg min evne til nemt at integrere mig i både forskning og det sociale miljø og bragte min ekspertise med til tværfaglige projekter.
 • • Jeg overvandt udfordringer, så som udviklingen af den overnævnte immunologiske platform, ved at være vedholdende, opfindsom og effektiv i løsningen af problemer, hvilket resulterede i væsentlige bidrag til vores igangværende forskning.
  Uddannelsesområde: Kemi, Biotek & Materialer
  Periode: september 2022 - december 2022
  2017 - 2019

  MSc, Nanoscience

  Københavns Universitet

  Mit primære fokus lå på den eksperimentelle og analytiske side af gen-terapi og drug delivery, hvilket befandt sig på grænsen mellem biologi og fysik. I løbet af mine studier forbedrede jeg mine færdigheder inden for kvantemekanik, computational chemistry og programmering. Derudover udforskede datascience og machine learning gennem valgfag.
  Uddannelsesområde: Matematik, Fysik & Nano
  Periode: september 2017 - juni 2019
  2013 - 2017

  BSc. Nanoscience

  Københavns Universitet

  Den tværfaglige bachelorgrad lagde særlig vægt på kvantemekanik, cellebiologi og programmering, hvor mit bachelorprojekt omhandlede stamcellers regenerative potentiale og deres specialisering. Obligatoriske kurser inkluderer matematik, fysik, kemi og biologi, hvor fokus lå på nanoskala-systemer.
  Uddannelsesområde: Matematik, Fysik & Nano
  Periode: september 2013 - juli 2017
  Min erhvervserfaring
  2019 - 2023

  Forsker

  Københavns Universitet (KU)

  I løbet af min tid som Ph.d.-studerende blev jeg dybt inspireret af det dynamiske, hurtige og passionerede miljø, hvor ideer blev skabt, diskuteret, afprøvet og justeret for til sidst at lande som et solidt produkt. Dette motiverede mig til lede projekterne samtidig samarbejde med forskere og institutioner, herunder Kræftens Bekæmpelse, på tværs af forskellige fagområder. Projektets indhold er nærmere beskrevet under afsnittet "Uddannelse," men gennem denne erfaring opnåede jeg bl.a. følgende:

 • Jeg opnåede succes med at føre projekter fra ide til produktion, hvilket resulterede i offentliggjorte forskningsartikler og finansiering til forskningsgruppen.
 • Jeg ledte tværfaglige teams og faciliterede samarbejde på tværs af forskellige ekspertiseområder, hvilket skabte synergi og øget fælles viden.
 • Jeg udviste kritisk tænkning og evnen til at løse forskningsmæssige udfordringer, hvilket førte til innovative løsninger og brugbare resultater.
 • Jeg mestrede tidsstyring i en travl hverdag med mange konkurrerende opgaver, prioriteter og deadlines.
 • • Jeg fik yderligere erfaring i at præsentere forskningsresultater internationalt ved konference og seminarer, hvilket styrkede min evne til at formidle komplekse begreber og tilpasse min kommunikation til forskellige målgrupper.
  Arbejdsområde: Forskning & Udvikling
  Periode: september 2019 - juni 2023
  2019 - 2023

  Specialpædagogisk Støtte

  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

  Som specialpædagogisk støtte vejledte jeg universitetsstuderende, der havde psykiske og/eller fysiske udfordringer for at sikre, at de havde de samme muligheder som deres medstuderende til at fuldføre deres uddannelse.

 • Jeg udførte effektiv planlægning af undervisningen og tilpassede støtten til de individuelle læringsbehov, med fokus på at skabe et trygt læringsmiljø.
 • • Derudover bidrog jeg med kreative løsninger og leverede klare og enkle forklaringer på komplekse begreber for at fremme den samlede akademiske udvikling og succes hos de studerende
  Arbejdsområde: Rådgivning & Support
  Periode: september 2019 - januar 2023
  2018 - 2023

  Laboratory Manager

  Københavns Universitet (KU)

 • I min rolle som ansvarlig af GMO-laboratoriet i løbet af fem år havde jeg ansvaret for at koordinere de daglige laboratorieaktiviteter med fokus på overholdelse af protokoller, sikkerhed og optimal udnyttelse af ressourcer.
 • • Derudover leverede jeg vejledning og træning til laboratoriebrugerne med henblik på at forbedre deres færdigheder og fremme teamudvikling, hvilket var med til at styrke effektiviteten af vores forskningsaktiviteter.
  Arbejdsområde: Ledelse & Planlægning
  Periode: januar 2018 - januar 2023
  2019 - 2022

  Supervisor

  Københavns Universitet (KU)

  I løbet af mit Ph.d. forløb fungerede jeg som projektvejleder for kandidat- og bachelorstuderendes forskningsprojekter. Dette involverede:

 • Ledelse og vejledning af projektet fra idé til færdig produkt. Dette resulterede i værdifulde forskningsresultater, som senere blev inkorporeret i yderligere forskning, herunder publiceret forskning og præsentationer.
 • • Jeg mentorerede studerende med det formål at fremme deres evne til selvstændig forskning, kritisk tænkning og evnen til at løse forskningsproblemer, der krævede tilpasning.
  Arbejdsområde: Projektledelse
  Periode: september 2019 - august 2022
  2019 - 2022

  Lærerassistent

  Københavns Universitet (KU)

  I forbindelse med min Ph.d fungerede jeg også som lærerassistent i fysik og underviste bachelorstuderende i tre år, hvor jeg underviste i 3 måneder hvert år. I løbet af denne periode:

 • Jeg arbejdede på at forbedre læringsresultaterne ved at sikre, at undervisningsmaterialet var godt struktureret, gennemgangssessionerne var engagerende, og den feedback, jeg gav, var konstruktiv.
 • • Som følge heraf oplevede deltagerne en forbedring i deres præstation ved eksamenerne, hvilket igen førte til en højere succesrate for kurset. Denne erfaring styrkede min evne til at undervise effektivt og formidle budskaber klart og forståeligt.
  Arbejdsområde: Undervisning
  Periode: november 2019 - januar 2022
  2020 - 2020

  Krise Ledelse

  Københavns Universitet (KU)

  Under den første COVID-19-lockdown havde jeg hovedansvaret for at lede og sikre GMO-laboratoriet samt de eksperimentelle optiske opsætninger. Dette gav mig mulighed for at vise mine evner inden for:

 • Kriselederskab og effektiv håndtering af krisen ved at lede laboratorieaktiviteter og funktioner i en udfordrende periode.
 • • Evnen til at tilpasse mig, prioritere kritiske opgaver og træffe effektive beslutninger samtidig med at opretholde en sikker og kontinuerlig drift af gruppens forskning.
  Arbejdsområde: Ledelse & Planlægning
  Periode: marts 2020 - juni 2020
  2020 - 2020

  Krise Ledelse

  Københavns Universitet (KU)

  Under den første COVID-19-lockdown havde jeg hovedansvaret for at lede og sikre GMO-laboratoriet samt de eksperimentelle optiske opsætninger. Dette gav mig mulighed for at vise mine evner inden for:

 • Kriselederskab og effektiv håndtering af krisen ved at lede laboratorieaktiviteter og funktioner i en udfordrende periode.
 • • Evnen til at tilpasse mig, prioritere kritiske opgaver og træffe effektive beslutninger samtidig med at opretholde en sikker og kontinuerlig drift af gruppens forskning.
  Arbejdsområde: Ledelse & Planlægning
  Periode: marts 2020 - juni 2020
  2010 - 2020

  Customer Service (tjener, bartender og receptionist)

  Gist & Vist + Det Kongelige Haveselskab (Færøerne + Danmark)

  Jeg har periodisk arbejdet i servicebranchen gennem 10 år, herunder stillinger som (hoved)tjener, bartender og receptionist både på Færøerne og i Danmark.

 • Dette omfattende arbejdserfaring har givet mig stærke kompetencer inden for kundeservice. Jeg har lært at håndtere henvendelser, anmodninger og klager med tålmodighed og professionalisme.
 • Undervejs udviklede jeg en effektiv og klar kommunikationsstil, som viste sig at være afgørende i disse roller for at formidle information tydeligt til både kunder og kolleger, som jeg særligt fik øvet som teamleder fra 2010 til 2012 da jeg arbejdede som hovedtjener.
 • • Derudover har jeg en skarp sans for detaljer, hvilket var essentielt for at opnå præcision i behandlingen af anmodninger. Jeg viste også, at jeg kunne håndtere flere opgaver samtidigt med succes, hvilket resulterede i tilfredse kunder, øget indtjening og et tæt samarbejde mellem tjenere og køkkenpersonalet.
  Arbejdsområde: Salg
  Periode: januar 2010 - januar 2020
  2011 - 2012

  Data Manager

  The Occupational Medicine and Public Health Institute, Færøerne

  I min rolle som frivillig dataadministrator ved Færøernes Institut for Medicin og Folkesundhed, håndterede jeg følsomme oplysninger med omhu og diskretion med fokus på datasikkerhed og opretholdelse af fortrolighed.
  Arbejdsområde: Data & Analyse
  Periode: juni 2011 - juni 2012
  Mine kompetencer
  Evner
  adobe illustrator adobe photoshop analytisk biofysik cancer research cell biologi cell therapy collaboration confocal microscopy crisis management cross-functional data science dls drug delivery drug development epigenetics flow cytometry fluorescence microscopy gene manipulation gene technology gene therapy innovation interdisciplinary kommunikation machine learning mass spectrometry matlab mentoring microsoft excel microsoft office motivation multidisciplinary multitasking nmr optical tweezers pcr presentation problemløsning programmering project planning projekt ledelse projektsyring protein chemistry protein purification python resilience resource management resourceful saxs scientific computing scientific presentation stem cells storm team devleopment thermoplasmonics time management tirf
  Sprog på arbejdsniveau
  dansk engelsk færørsk
  Mine præferencer
  Jobtype
  Fuldtidsjob
  Arbejdsområde
  Forskning & Udvikling Ledelse & Planlægning Medicinal & Sundhed Naturvidenskab Projektledelse
  Geografi
  Storkøbenhavn
  Kontakt mig!