Profil #54226

Mine primær kompetencer findes indenfor kvalitative og kvantitative dataanalyse, ledelsesunderstøttelse, projektledelse, koordinering samt politisk betjening. Jeg brænder for at sikre fremdrift og resultater i såvel drift som udviklingstiltag, og jeg er har et skarpt blik for de relationelle samarbejdsrelationer.

Sociolog Samfundsvidenskablig Projektleder Konsulent Udvikling Politik Kommune Politisk betjening Dataanalyse Kvalitativ Kvantitativ Evaluering Koordinering Ledelsesunderstøttelse Kommunikaiton Strategi Analyse Kvalitetssikring  

Opdateret 09. juli 2019
Min uddannelse
2005 - 2012

Anden lang videregående udd.

Aalborg Universitet

Uddannet sociolog
Studiet blev forlænget grundet barsel.
Uddannelsesområde: Samfundsvidenskab
Periode: august 2005 - marts 2012
Min erhvervserfaring
2016 - 2017

Stabskonsulent

Virksomhedsnavn skjult

Uddannelse & Arbejdsmarked, Horsens Kommune. Barselsvikariat, der udløb under min barsel med vores 3. barn.

Opgaver og ansvar:
• Ledelsesbetjening og formidling indenfor beskæftigelses- og integrationsområdet, herunder udarbejdelse af notater, rapporter og sagsfremstillinger til den administrative og politiske ledelse
• Sekretariatsbetjening af Horsens Kommunes Ungeråd, Koordinationsgruppen for integration samt den Boligsociale helhedsplan
• Analyse- og udviklingsopgaver indenfor sundheds-, beskæftigelse, integrations- og socialområdet
• Projektledelse i forhold til det rygeforebyggende projekt X:IT samt implementering af Veteranstrategien

Særlige resultater:
• Udvikling og udarbejdelse af månedlig rapport med nøgletal fra integrationsområdet til den administrative og politiske ledelse
• Planlægning og gennemførelse af kompetenceudviklende temadag for medarbejdere, der er i kontakt med veteraner
• Udvikling af årshjul for Beskæftigelsesudvalget i samarbejde med beskæftigelsesdirektør og chefgruppen
• Facilitering af valg til Ungerådet
• Facilitering af tværfagligt samarbejde omkring håndtering af flygtninge, der udviste bekymrende adfærd
Arbejdsområde: Politik & Samfund
Periode: juli 2016 - august 2017
2016 - 2017

Porteføljeleder på skoleområdet

Virksomhedsnavn skjult

Uddannelse & Arbejdsmarked, Horsens Kommune.
Grundet vakance hjalp jeg med at varetage stillingen i tre måneder sideløbende med min egen stabskonsulentstilling.

Opgaver og ansvar:
• Ledelsesbetjening indenfor skoleområdet, herunder rådgivning og understøtning af direktør, chefgruppen og decentrale ledere
• Formidling i forbindelse med udarbejdelse af notater og sagsfremstillinger til den administrative og politiske ledelse samt planlægning, facilitering og oplæg til udvalgsmøder og ledermøder
• Overordnet projektledelse og koordinering af udviklingsprojekterne på skoleområdet

Særlige resultater:
• Planlægning af fælles læringsdag for lærere og skolepædagoger
• Planlægning af temadage for skoleledere og dagtilbudsledere.
Arbejdsområde: Politik & Samfund
Periode: november 2016 - februar 2017
2015 - 2016

Udviklingskonsulent

Virksomhedsnavn skjult

Job & Borgerservice, Silkeborg Kommune. Barselsvikariat

Opgaver og ansvar:
• Ledelsesbetjening og formidling indenfor beskæftigelses-, social- og integrationsområdet samt Borgerservice. Herunder udarbejdelse af notater, rapporter og sagsfremstillinger til den administrative og politiske ledelse
• Analyse- og udviklingsopgaver indenfor beskæftigelses-, integrations- og socialområdet
• Projektledelse i forbindelse med aktørinddragende koncept-udvikling af ’Fremtidens Borgerservice’ samt det tværfaglige projekt ’En fælles handleplan for mandlige kontanthjælpsmodtagere’

Særlige resultater:
• Udarbejdelse af en større analyse af boligkapaciteten for socialt udsatte borgere og flygtninge, der resulterede i 10 konkrete anbefalinger til Byrådet. Anbefalingerne blev godkendt.
• Udvikling af et konceptkatalog til brug i den videre udvikling af den kommunale borgerservice. Kataloget blev udarbejdet i en samskabelsesproces med borgere, medarbejdere, politikere og samarbejdspartnere
• Udarbejdelse og implementering af beredskabsplan for radikalisering af unge
• Implementering af teorien om vitaliseringsmodellen i MUS-, sygefraværs- og performancesamtaler
Arbejdsområde: Politik & Samfund
Periode: august 2015 - juni 2016
2014 - 2015

Akademisk medarbejder

Virksomhedsnavn skjult

Beskæftigelse og Sundhed, Skanderborg Kommune. Projektansættelse. Påbegyndt efter barsel med vores 2. barn.

Opgaver og ansvar:
• Ledelsesbetjening og formidling indenfor sundhedsområdet og frivilligt socialt arbejde. Herunder udarbejdelse af sagsfremstillinger og rapport til den politiske ledelse samt webredaktør på kommunens hjemmeside
• Evaluering af kursusforløb for medarbejdere i Sundhedscenteret samt projekt ’Styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade’

Særlige resultater:
• Udarbejdelse af en større kvalitativ evaluering af projekt ’Styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade’. På baggrund af evalueringens resultat blev det politisk besluttet, at projektet skulle overgå fra projekt til daglig drift
• Udvikling og redigering af kommunens hjemmeside i forhold til emner vedrørende sundhedsfremmende indsatser og frivilligt socialt arbejde
• Udarbejdelse af trivselsundersøgelse på rusmiddelområdet
Arbejdsområde: Politik & Samfund
Periode: januar 2014 - juli 2015
Mine kompetencer
Evner
analyse evaulering kommunikation koordinering kvalitativ forskning kvantitativ forskning ledelsesunderstøttelse organisationsudvikling politisk betjening projektfacilitering projektledelse udvikling
Sprog på arbejdsniveau
dansk engelsk
Mine præferencer
Jobtype
Freelance Fuldtidsjob Vikariat
Arbejdsområde
Administration Data & analyse Forskning & Udvikling Human Resources Kommunikation & Media Ledelse & Planlægning Marketing & Reklame Organisation & Forening Politik & Samfund Projektledelse Socialvæsen Undervisning Økonomi & Forvaltning
Geografi
Midtjylland Østjylland (Aarhus)
Kontakt mig!