Profil #89538

Skarp sociolog med passion for analytisk arbejde, metode og undersøgelser. Er særdeles detaljeorienteret og præcis i min formidling. Er eminent til at aflæse sociale situationer og bonder med de fleste, hvilken giver mig en force i samarbejdssituationer og networking. Samtidigt tror jeg på mig selv og mine evner, og tager gerne teten.

sociolog analyse metode samfundsfaglig struktureret deltajeorienteret empatisk humoristisk formidling social mad fødevarer økologi trends samarbejde deadlines tilegnelse af viden kommunikation  

Opdateret 30. august 2020
Min uddannelse
2013 - 2018

Cand.scient.soc. i Sociologi

Københavns Universitet

Speciale (karakter 10) - kvalitativ undersøgelse med fokus på etik, miljø, normer mm.

Bachelor (karater 10) - Kvalitativ undersøgelse med fokus på offentlige byrum, frivilligt arbejde mm.

Kompetencer
 • Kortlægge og analysere: lave evalueringer, undersøgelser samt formidle fund
 • Bred vifte af metoder: dybdeinterviews, fokusgrupper, deskriptiv statistisk (f.eks. i Excel)
 • Projektplanlægning og styring
 • Tilegnelse af viden, samfundsmæssig kontekst, strukturer og tendenser
 • Udarbejdelse af undersøgelsesdesign og metode
 • Rekruttering og indsamling af empiri samt analysearbejde
 • Indsigt og forståelse for kulturer, målgruppe, strukturer og socialpolitik

 • Fag:
  - Sundhedssociologi, Forbrugerkultur, Projektledelse i organisationer, Organisationskultur, Videregående kvalitative metoder, Vidergående kvantitative metode, Medie sociologi, Social differentiering, Politisk Sociologi, Det danske samfund i sociologisk perspektiv
  Uddannelsesområde: Samfundsvidenskab
  Periode: september 2013 - marts 2018
  2016 - 2016

  Kurser, efteruddannelse og andet

  Anden uddannelsesinstitution i Danmark

  Global organic farming forløb på Kalø Økologiske Landbrugsskole

  Teoretisk og praktisk viden om økologisk landbrug:
 • Viden om husdyr og planter
 • Landbruget i en samfundsmæssig og global kontekst
 • - Teori om såbed, rotation af afgrøder og økologi generelt
  Uddannelsesområde: Fødevarer & Veterinær
  Periode: januar 2016 - marts 2016
  Min erhvervserfaring
  2020 - 2021

  Projektmedarbejder

  Kræftens Bekæmpelse

  Topholdet på planlægning og eksekvering af landsdækkende informationsindsats i samarbejde med Danmarks Apotekerforening og frivillige - inkl. efterfølgende evaluering

  Kvalitativ kortlægning af kvinders holdning til et skræddersyet kræftscreeningsforløb - til brug i fondsansøgning og som udgangspunkt for survey
  Arbejdsområde: Projektledelse
  Periode: marts 2020 - marts 2021
  2019 - 2020

  Koordinator og formilder

  Frederiksberg Kommune

  Idévikling og etablering af hold - inkl. undervisning af elever i alderen 13-18 år
  Arbejdsområde: Projektledelse
  Periode: juli 2019 - marts 2020
  2018 - 2018

  Projektansat

  BeyondCoffee

 • Produktudvikling
 • Rådgivning og servicering af kunder
 • - Indsigt i upcycling & cirkulær økonomi
  Arbejdsområde: Rådgivning & Support
  Periode: august 2018 - september 2018
  2016 - 2017

  Koordinator og Formidler

  Danmarks Naturfredningsforening

 • Projektledelse: Idéudvikling, planlægning og afholdelse af naturarrangementer og events i hele landet i understøttelse og udvikling af lokalafdelinger
 • Formidling - både live for fremmødte, og skriftligt - f.eks. Nyhedsmails og markedsføring
 • Samarbejde med frivillige fra lokalafdelinger
 • - Videnstilegnelse i det naturfaglige område
  Arbejdsområde: Projektledelse
  Periode: februar 2016 - februar 2017
  2015 - 2015

  Kvalitativ projektansættelse

  TNS Gallup

 • Analytisk arbejde - finde mønstre og de væsentligste nedslagspunkter i empiri
 • Indsamling af empiri - herunder dybdeinterviews og fokusgrupper
 • Målgruppekendskab og indgående forståelse for det pågældende felt
 • - Afrapportere og layoute kundepræsentationer
  Arbejdsområde: Data & analyse
  Periode: august 2015 - december 2015
  2015 - 2015

  Praktikant til undersøgelse

  KOSMOS - Det Nationale videncenter for børn og unges sundhed, kost og motion

 • Udarbejde mixed-method (kvantitativ og kvalitativ) undersøgelse med 200 folkeskoleelver og 5 folkeskoleledere
 • Herunder undersøgelsesområde og -design, metode, indsamling af empiri, analyse og afrapportering
 • Produkt: rapporten 'Mad og måltider efter folkeskolereformen 2014' som produkt
 • Bl.a. bragt i Politiken og på TV2:
 • http://livsstil.tv2.dk/2015-08-26-undersoegelse-boern-i-folkeskolen-er-sultne-og-traette
  Arbejdsområde: Forskning & Udvikling
  Periode: marts 2015 - august 2015
  2013 - 2015

  Kvantitativ studentermedhjælper

  Socialpædagogernes Landsforbund

 • Lave evalueringer og surveys i SurveyXact
 • Træk af tal fra databaser og databehandling i Excel
 • - Servicere TR-konsulent og kursusadministration
  Arbejdsområde: Data & analyse
  Periode: marts 2013 - marts 2015
  2014 - 2014

  Projektmedarbejder til eventplanlægning

  Sund Vækst Huset Københavns Kommune

 • Projektansat til lancering af Idéklinikken ifbm. med event til Kulturnatten
 • Research og idéudvikling
 • - Planlægge, skaffe materialer og afholde eventet
  Arbejdsområde: Projektledelse
  Periode: september 2014 - oktober 2014
  2011 - 2012

  Teamleder

  RetailWise

 • Jobsamtaler og ansættelse af nye interview-medarbejdere
 • Oplæring, opfølgning og motivering af medarbejdere
 • - Kommunikationsled mellem interviewerkorps og ledelse
  Arbejdsområde: Human Resources
  Periode: december 2011 - august 2012
  Mine kompetencer
  Evner
  afrapportering afvikling analyse arrangementer evaluering events formidling fødevarer indsamling af empiri og data interviewe kortlægning kvalitativ kvantitativ mad metode mixed method planlægning projektledelse research samfundsmæssig forståelse samfundsvidenskabelig metode struktur sundhedsfremme teamleder undersøgelse videnstilegnelse
  Sprog på arbejdsniveau
  dansk engelsk
  Mine præferencer
  Jobtype
  alle
  Arbejdsområde
  alle
  Geografi
  Storkøbenhavn
  Lønønske
  30.000 DKK / måned
  Læs mere / links
  Kontakt mig!