Profil #9572

Erfaren projektleder og koordinator med specialviden om natur, miljø, bæredygtig udviklingsstrategi, offentlig-privat samarbejde, borgerinddragelse og fysisk planlægning. Jeg er engageret med et analytisk blik og brænder for bæredygtige udviklingsstrategier, som er forankret til alle interessenter - både private, offentlige og frivillige.

projektleder netværksstyring affald frivillige miljø kommuneplan klimaprojekter natur administration koordinering bæredygtighed energi vand forvaltning politik partnerskaber netværk planlægning Samarbejde Friluftsliv arealer udvikling lokaludvikling  

Opdateret 26. april 2019
Min uddannelse
2009 - 2012

ph.d. (alm.)

Roskilde Universitetscenter (RUC)

Afhandling med titlen "Netværk, samarbejde, innovation...?" undersøger offentlige styringsstrategier generelt og tværgående samarbejdsprocesser specifikt - mellem den offentlige, den private og den frivillige sektor. Spørgsmålet er, hvordan netværksstyring og partnerskaber kan rammesættes, så offentlige-, private- og frivillige aktører mobiliseres i samarbejdsprocesser, der understøtter lokaludvikling, kreativitet og innovation.
Uddannelsesområde: Samfundsvidenskab
Periode: oktober 2009 - december 2012
11
1991 - 1997

Cand.techn.soc.

Roskilde Universitetscenter (RUC)

Min uddannelse er tonet omkring arealforvaltning og fysisk planlægning, produktionsrelationer og miljøstrategier, affaldsplanlægning og livscyklusperspektiver.
Uddannelsesområde: Klima, Miljø & Energi
Periode: oktober 1991 - juli 1997
Min erhvervserfaring
2013 - 2017

Projektleder - Danske Naturparker

Friluftsrådet

Udvikling, rammesætning, politisk forhandling, implementering, drift, sagsbehandlng og kvalitetssikring samt projektledelse af Friluftsrådets mærkningsordning Danske Naturparker. Resultatmål: 10 Danske Naturparker i 2017. På 3 år har 20 kommuner søgt optagelse, 140.000 ha er blevet naturpark og der er gennemført 9 udviklingsprojekter, med et samlet budget på 7 millioner kr. og støttet af Nordea-fonden.
Arbejdsområde: Organisation & Forening
Periode: april 2013 - juli 2017
2009 - 2012

Ph.d.-stipendiat

Institut for Samfund og Globalisering, RUC

Forskning, vejledning og undervisning af studerende på Institut for Samfund og Globalisering, RUC. Min Ph.d. med titlen "Netværk, samarbejde, innovation...?" undersøger demokratisk netværksstyring som en politisk strategi, og hvordan De Lokale Aktionsgruppe bidrager til samarbejdsdrevet innovation og landdistriktsudvikling. Præsentationer, foredrag og konferencer.
Arbejdsområde: Forskning & Udvikling
Periode: maj 2009 - maj 2012
2007 - 2009

Miljøkonsulent og projektleder

Agendacenter Albertslund

Borgerinddragelse og tværgående lokale samarbejdsprocesser, lokale byøkologiske projekter, projektleder og konsulent for Grønne Butikker, afholdelse af offentlige møder om miljø, energi, affaldssortering og andre byøkologiske emner. Miljø- og Energitjek af beboerhuse, kampagner for rigtig brændeovnsfyring, mindre vandforbrug, m.v.
Arbejdsområde: Projektledelse
Periode: oktober 2007 - maj 2009
2004 - 2009

Ekstern censor

Roskilde University
Arbejdsområde: Data & analyse
Periode: februar 2004 - maj 2009
2007 - 2007

Konsulent

KL - Kommunernes Landsforening

Varetagelse af kommunale interesser og forhandlinger om etablering af FOT-Danmark og GeoDanmark. Projektleder på udvikling af en forretningsmodel for en fælles offentlig, digital, geografisk infrastruktur. Digital forvaltning, Geografiske Informationssystemer (GIS), FOT, Geografisk infrastruktur og fælles offentlige standarder.
Arbejdsområde: Organisation & Forening
Periode: marts 2007 - november 2007
2006 - 2007

Afdelingsleder for afdelingen Natur & Vand

Odsherred Kommune

Dragsholm / Odsherred Kommune

Ansvarlig for at opbygge og etablere afdelingen op til kommunalreformen, med de natur- og miljøopgaver der blev overdraget fra Vestsjællands Amt - herunder ansættelsen af medarbejdere og fordelingen af ansvarsområder, m.v.
Arbejdsområde: Ledelse & Planlægning
Periode: december 2006 - april 2007
2003 - 2007

Afdelingsleder for Bygge- og Miljøafdelingen

Odsherred Kommune

Dragsholm Kommune (del af nuværende Odsherred Kommune)

Personaleledelse samt fagligt ansvar for forvaltningsområderne: Byggesagsbehandling, Miljøforvaltning, Ejendomsbeskatning, samt driftsopgaverne vedr. den kommunale renovationsordning og genbrugsstation samt et kommunalt kraftvarmeværk.
Arbejdsområde: Ledelse & Planlægning
Periode: marts 2003 - april 2007
1998 - 2003

Planlægger og udviklingskonsulent

Dragsholm Kommune

Dragsholm Kommune

Kommuneplanlægning, lokalplanlægning, vandforsyningsplanlægning, arealplanlægning og fredningsplanlægning. 10 lokalplaner, 2 kommuneplaner, 1 vandforsyningsplan, landzonesager, dispensationer fra lokalplaner, 1 varmeforsyningsplan.
Arbejdsområde: Politik & Samfund
Periode: marts 1998 - marts 2003
Mine kompetencer
Evner
projektledelse analytisk dialogsøgende fysisk planlægning gis interessevaretagelse koordinerende motiverende resultatorienteret strategisk udviklende undersøgende vedholdende
Sprog på arbejdsniveau
dansk engelsk
Mine præferencer
Jobtype
Fuldtidsjob Ph.d. & forskning Vikariat
Arbejdsområde
Administration Forskning & Udvikling Ledelse & Planlægning Organisation & Forening Politik & Samfund Projektledelse Undervisning
Geografi
Nordsjælland Storkøbenhavn Vestsjælland Østsjælland
Kontakt mig!