7.177 talentprofiler

Jeg er cand. merc. i Erhvervsøkonomi/Marketing med mange års erfaring med kommunikation, fx i forbindelse med magasinproduktion som skribent og redaktør. Jeg har arbejdet med faste nyhedsbreve, hjemmesider, SoMe og intranet som leverandør, proofreader, editor og produceret video- og foto. Jeg har senest taget diplom i Digital Markedsføring.

marketing kommunikation SoMe video intranet website nyhedsbreve linkedin facebook Creative Suite proofreader redaktør pressemeddelelser fotografering infoskærme kampagner projektstyring messeopbygning give-aways reklameartikler  

Opdateret 21. april 2023
I have experience in social media marketing, business development, sales, and account management for 3.5 years. I developed analytical and problem-solving skills, and the ability to understand clients' needs deeply and reflect it in new initiatives. I am a very motivated, team player and result-driven person with good communication skills.

Opdateret 02. juni 2023
Versatile and results-driven engineer with 10+ years of experience in innovation, product development, and management-oriented engineering. Proficient in technical and 3D design, focusing on heavy machinery and specialized hardware. Committed to continuous improvement and innovation to enhance processes and achieve outstanding results.

Opdateret 02. juni 2023
FRISK OG MOTIVERET NYUDANET CAND.DIGITAL INNOVATION MANAGEMENT FRA ITU MED ERFARING INDEN IT-PROJEKTLEDELSE OG CYBERSIKKERHED, FORRETNINGSANALYSE OG RÅDGIVNING LEDER EFTER ARBEJDE SOM IT- PROJEKT MANAGER/ KONSULENT ELLER LIGGENDE JOB.
Jeg er nyuddannet i Msc Digital Innovation Management fra ITU og har erfaring inden IT- Projekter, SCRUM, UX

Product Owner IT Project Manager Analyst IT-consultant  

Opdateret 21. maj 2023
Alsidig, udadvendt organisator vil gerne bidrage til vækst i virksomheden gennem innovative tiltag. Sprogkundskaber på professionelt niveau i engelsk, tysk, fransk og svensk. Erfaring med crossborder samarbejde, tidligere dansk-svensk og nu dansk-tysk. Styrker er koordinering og organisering.

Opdateret 05. juni 2023
Ph.d. i ledelse af offentlig innovation fra CBS. Ekspertise i proces, organisering og ledelse af fagprofessionelle servicemedarbejdere. Resultat- og løsningsorienteret projektledelse. Smittende engagement og personlig gennemslagskraft. Undervisnigs- og foredragserfaring. Overblik og klar formidling af komplekst stof.

Ph.d. udviklingskonsulent offentlig ledelse organisering processer kvalitetsudvikling organisationsanalyse ledelse af professionelle kvalitativ forskning metodeudvikling  

Opdateret 29. april 2023
Med baggrund som CEO, projektdirektør og udviklingschef i samme virksomhed har jeg gennem mere end 15 år opbygget indgående erfaring med forretnings-udvikling, ledelse og eksekvering.

Min arbejdsmæssige intimsfære er implementering og forankring af digitale projekter.

Ledelse Integritet Analytisk Empatisk Løsningsorienteret Innovativ Kommerciel  

Opdateret 23. maj 2023
Full-stack ekspert med lang tids erfaring i følgende teknologier: Microsoft .NET (MSSQL, .NET, IIS), Laravel & PHP, UI-design & front-end teknologier, Bootstrap, JQuery & JavaScript, MVC-teknologier, Database-design, Softwarearkitektur

webudvikling design laravel UIX projektledelse rådgivning test  

Opdateret 30. maj 2023
As an ambitious and dedicated professional, I am passionate about making a positive impact in the field of global health. I thrive in dynamic and collaborative environments, where my adaptability, analytical skills, and effective communication shine through.

communication project management global health health promotion program assistant graduate research marketing  

Opdateret 18. maj 2023
Selvstændig teamplayer med stærke kompetencer indenfor det analytiske arbejde, jeg er kvalitetsbevidst og ikke bange for at bidrage aktivt til fælles sparring og vidensdeling. Jeg motiveres af et arbejdsmiljø præget af samarbejde, og bringer værdi med gennemarbejdede projekter, der gennemgående sikrer kvalificeret beslutningstagen.

Analytisk Nysgerrig Udforskende Teamwork Helhedsorienteret Projektarbejde Feltarbejde Metodisk stærk Interviews Spørgeskemaer  

Opdateret 07. maj 2023
Jeg er 26-årig dansk Cand.Scient.Med. i Biomedicin, uddannet hos Aalborg Universitet i Aalborg. Jeg er uddannet bachelor i medicin samt kandidat i biomedicin. Jeg brænder for, at videreudvikle mine faglige kompetencer inden for mit sundhedsfaglige felt, hvormed jeg søger med lys og lygte efter mit drømmejob i de store medicinalvirksomheder.

Ambitiøs Entusiastisk Team Player Projekt Arbejde Medicinsk Forskning Laboratoriearbejde Sans for Detalje & Orden Resultatorienteret  

Opdateret 03. maj 2023
Har over 20 års erfaring med at yde sekretariatsbetjening og ledelsesstøtte hertil kommer erfaring inden for digitalisering, forretningsudvikling, kommunikation og arbejdsmiljø. Har derigennem opnået en lang række stærke kompetencer, som kan anvendes bredt - både i den private og offentlige sektor.

Sekretariatsbetjening Ledelsesstøtte Rådgivning Projektledelse Strategi Kommunikation Digitalisering Forretningsforståelse Arbejdsmiljø Bæredygtighed  

Opdateret 01. maj 2023
Lidt om mig selv. Jeg er en glad og åben ung mand på 24 år, som læser miljø- og molekylærbiologi på RUC, 5 semester.
har haft kurser i populationsbiologi, zoologi, botanik, an introduktion to ecosystems, celle biologi, biological chemistry, dyre og plante psykologi.

Opdateret 04. juni 2023
Generalist med en stærk faglighed. Erfaring fra politisk styrede organisationer og med offentlig forvaltning, administration generelt, policy arbejde, ledelses- og sekretariatsbetjening samt internationalt samarbejde inden for flere fagområder.

Ledelseserfaring – både som teamleder og som afdelingschef, herunder i forhold til faglig sparri

Analytisk struktureret relationsstærk robust  

Opdateret 17. maj 2023
Med en samfundsvidenskabelig kandidatgrad i udviklingsstudier og med 24 års erfaring inden for tilbud og projektledelse kan jeg bidrage effektivt til at koordinere og styre jeres tilbuds- og projektimplementeringsprocesser. Min personlighed gør, at jeg kommer med et smittende engagement der effektivt kan facilitere/koordinere jeres RFI'er/tilbud.

projektledelse Resultatorienteret ansvarsbevist kreativ nytænkende projektplanlægning teamplayer selvstændig koordinerende proaktiv overblik detaljeorienteret analytisk  

Opdateret 23. april 2023
Passionate about environmental and social issues, I believe that companies play a key role in making a difference. Especially, the determination and progress made by Danish companies have highly inspired me.
Therefore, my ambition is to take part in the development of committed Danish companies with my skills in business and communication.

business communication project management french english sales event  

Opdateret 14. maj 2023
Erfaren Supply Chain Manager - så som indkøb, lager- og logistikansvarlig, og projektledelse, salg og mandskab. Elsker at stå i spidsen og gå den ekstra mil for at det hele går op i en større enhed - Det er det der driver min arbejdslyst og glæde.

Samarbejde ledelse planlægning SCM forandringsledelse ERP  

Opdateret 24. maj 2023
Jeg er cand.comm.er og har en multifaglig profil. Det har givet mig stor erfaring ift., at samarbejde med flere forskellige faggrupper. Jeg er dansk underviser hos Berlitz, arbejder frivilligt for Kræftens Bekæmpelse og er ansat i sundhedssektoren i en fuldtidsstilling.

Empatisk; struktureret; flittig  

Opdateret 26. maj 2023
Jeg er premierløjtnant i Hæren, med en erhvervsøkonomisk bachelor, og jeg evner i høj grad at opfatte en opgave hurtigt, kommunikere klart, tage beslutninger under betydeligt pres og motivere mine omgivelser – i kombination med en akademisk forståelse og analytisk tilgang.

analyse marketing business development erhvervsøkonomi ledelse planlægning  

Opdateret 17. maj 2023
Jeg er fysiker med Phd i plasmafysik. Gennem mit arbejde har jeg udvilket matematiske modeller til at simulere komplekse systemer. Jeg er velbevandret i flere kodesprog herunder Python og C++ hvor jeg har udført omfattende dataanalyser og implementeret højtydende numeriske algoritmer.

Fysiker Programmør Dataanalyse Python C++  

Opdateret 22. maj 2023
Arkitekt og industridesigner søger nyt job. Jeg modellerer, konstruerer og dokumenterer kompetent i 3D med præsentationer, tekniske tegninger og rapid prototyping i et integreret workflow.
Jeg tilfører kunder værdi ved at forstå deres behov og løse dem med nytænkning, engagement og professionalisme.

industriel design produktudvikling dokumentation illustration konceptudvikling retail design  

Opdateret 10. maj 2023
STÆRK KOMMERCIEL PROFIL MED SOLID FORRETNINGSFORSTÅELSE med erfaring inden for B2B - og B2G salg, forretningsudvikling, B2B markedsføring, strategiudvikling, international ledelse, linjeledelse, økonomistyring, projektledelse og forandringsledelse.

Forretningsudvikling Salg Økonomistyring Strategiudvikling Forandlingsledelse Linieledelse Marketing Projektledelse  

Opdateret 09. maj 2023
I am Studying Master of Food Biotechnology at university of Padova-Italy with GPA 4.0 and hands-on experience in proteomics, qPCR and pathogen detection with good teamworking. To apply my knowledge and experience I am interested in working in microbiology laboratory.

biotechnology genomics GWAS microbiology  

Opdateret 22. maj 2023
Jeg er byggeingeniør med erhvervserfaring i dimensionering af offshore vindmøllefundamenter til havs, mest monopæl af stål. Jeg har arbejdet med optimering af primærstål af monopæle. Jeg er også erfaren med feasibility-undersøgelser, evaluering af vindressourcer og layout design av vinmølleparker.

Opdateret 24. maj 2023
Velformuleret, selvstændig analytiker, med bred erfaring fra offentlig driftsøkonomi og projektkoordinering, samt en periode med egen virksomhed. Gode sprogkundskaber (Engelsk, Spansk og Tysk) og tværkulturel erfaring fra arbejde i Grønland og Storbritannien. Åben, fordomsfri og uformelt imødekommende attitude.

Opdateret 23. maj 2023