Kulturministeriet

Statistik over karrieretilbud til højtuddannede

Udvikling i job og karrieretilbud

Statistik over kategorier


Tilbudte jobtyper

For år 2022


Efterspurgte uddannelsesområder

For år 2022


Tilbudte arbejdsområder

For år 2022


Tilbudt geografi

For år 2022


Tallene stammer fra egne statistikker genereret gennem jobindsamling til jobbanknetværket. Jobstatistik opdateres med nyeste værdier på månedlig basis.


Kulturministeriet

Nybrogade 2, 1203 København K

Kulturministeriet består af Kulturministeriets departement, en styrelse og cirka 20 statsinstitutioner. Kulturministeriets væsentligste opgaver består i at rådgive ministeren, udvikle ny politik, være i tæt dialog med kulturens interessenter, lave lovgivning og løsninger af høj faglig kvalitet til gavn for borgerne og yde økonomisk tilskud til de statslige, statsanerkendte og tilskudsmodtagende kulturinstitutioner. Slots- og Kulturstyrelsen udmønter tilskudsmidler til såvel enkeltpersoner som organisationer og institutioner, og indsamler, bearbejder og formidler oplysninger og resultater, der bidrager til at udvikle kulturlivet. Slots- og Kulturstyrelsen driver og vedligeholder desuden statens slotte, haver og kulturejendomme.


Mere info om virksomheden

Talentefterspørgsel Alle aktuelle job

Følg og udforsk