Få job på din personlighedNår vi skal vælge kolleger eller ansætte nye medarbejdere, går vi i høj grad efter dem, vi godt kan lide.

Derfor afhænger vores karriere også af, at vi er afholdt, og det kan man selv gøre noget for.

”Vi ansætter kun de bedste”

Det er et udsagn, man kan møde på virksomheders hjemmesider. Men det fortæller ikke hele historien. I hvert fald ikke ifølge to forskere fra Havard University. Tiziana Casciaro og Miguel Sousa Lobo har gennemført en undersøgelse i fire vidt forskellige organisationer i USA og Europa.

De to forskere stillede fire arketyper af medarbejdere op:

”The competent jerk”, som ved, hvad han laver, men som er ubehagelig at omgås,
”The lovable star”, der kan og ved alt, og som er godt selskab,
”The incompetent jerk”, der ikke ved noget, og ikke er til at have med at gøre og
”The lovable fool”, der ikke er den skarpeste kniv i skuffen, men til gengæld er flink og godt selskab.

De to forskere spurgte medarbejdere og ledere i de fire organisationer, hvem de helst ville at løse opgaver sammen med. Konklusionen var entydigt, at medarbejdere og ledere foretrak ”the lovable fool” frem for ”the competent jerk”. ”The lovable star” kom på en ubestridt og næppe overraskende førsteplads. Men ”the lovable fool” tog andenpladsen. Først på tredjepladsen finder vi ”the competent jerk”, og mens sidstepladsen naturligvis gik til ”the incompetent jerk”.

Samme mekanisme gælder i forhold til job

De to amerikanske forskere gennemførte deres undersøgelser internt i organisationerne og altså ikke i forhold til ansættelser. Men de samme mekanismer gælder i forhold til ansættelser, fortæller Morten Münster. Morten Münster er retoriker og kommunikationsrådgiver, og har blandt andet skrevet en bog om, hvordan man får indflydelse.

Netop det at være vellidt er ifølge Morten Münster afgørende for at få indflydelse på sin egen karriere, og altså for eksempel at få det job, man drømmer om:

”De mennesker, du godt kan lide, er ofte også dem, du kommer til at ansætte, også selvom der var en, der var mere kvalificeret”, fortæller Morten Münster.

Konsistens og kognitiv bias

I psykologien dækker begrebet ”konsistens” over, at vi mennesker gerne vil have, at vores verden hænger sammen. Det betyder, at vi kan have tendens til ubevidst at tillægge de mennesker, som vi godt kan lide, positive egenskaber. Og vi kan have tendens til at gøre det modsatte med dem, vi ikke bryder os om.

Således vil den sympatiske person fremstå langt mere intelligent og fornuftig end den usympatiske. Vi vil lægge langt mere vægt på det rigtige og fornuftige, som den flinke fyr siger, mens vi kan have en tilbøjelighed til kun at lægge mærke til alle de tåbeligheder, der kommer ud af munden på den, vi ikke kan lide – også i de situationer, hvor de faktisk siger det samme.

Den israelsk-amerikanske psykolog Daniel Kahnemann fik i 2002 nobelprisen i økonomi. Han har beskæftiget sig indgående med menneskers dømmekraft og beslutningsdygtighed kombineret med de personlige præferencer. En af Kahnemanns pointer er, at den såkaldte ”kognitive bias” er udslagsgivende i ansættelsessituationer. Jobbet ender simpelthen med at gå til den kandidat, der gjorde det bedste indtryk til samtalen, fordi vi synes, at alle de ting, han sagde og gjorde virkede rigtige, velmotiverede og fornuftige.

Dem kan vi lide

Forskning i socialpsykologi har beskæftiget sig meget med, hvem vi kan lide og hvorfor. Grundlæggende kan vi bedst lide dem, der ligner os selv, dem vi kender, dem der godt kan lide os, og dem vi finder tiltrækkende.

Ifølge Cascario og Lobo kan vi umiddelbart godt lide folk, der minder om os selv. Hvis vi har tilnærmelsesvis samme baggrund, tror på de samme ting, har samme interesser eller samme stil i udtryk, så er der gode odds for, at vi fatter sympati for hinanden.

Vi har sympati for de mennesker, der minder om os selv, fordi de helt basalt bekræfter os i, at vi selv er sympatiske. I jobsammenhæng er det en fordel, fordi den fælles tilgang til kommunikation og værdier får projekter til at glide lettere.

Vi kan bedst lide dem, vi kender, fordi det sparer tid og kræfter. Vi er sjældent i tvivl om, hvordan de vil reagere på vores initiativer, og vi behøver ikke forklare, hvad vi mener, når vi siger noget.

De folk, der ser ud til at kunne lide os, er sympatiske, fordi de umiddelbart vil være meget positivt indstillede overfor at samarbejde med os. De vil forekomme meget hjælpsomme og overordentlig åbne overfor vores ideer.

Det siger nærmest sig selv, at vi har sympati for de mennesker, vi er tiltrukket af.  Hvis det er personligheden – eksempelvis en udtalt empati eller generøsitet – så vil vi mene, at de egenskaber smitter af på os selv, når vi arbejder sammen.

Det kan vi lide

De mennesker, der af andre opfattes som sympatiske, har typisk nogle egenskaber til fælles. Her følger ti egenskaber fra careerrealism.com, der er værd at arbejde videre med, hvis du vil gøre et godt indtryk.

1. Positiv attitude

Negativitet er ikke medfødt, det er tillært, og det kan aflæres igen. I modgangstider hjælper det at tænke på noget godt, der engang kom ud af en tilsvarende situation.

2. Engagement og passion

Det, der er værd at gøre, er værd at gøre godt. Engagér dig i at løse dine opgaver så godt som muligt.

3. Godt humør

Smil smitter. Det er ikke udtryk for useriøsitet at smile. Det er udtryk for, at man befinder sig godt, hvor man er.

4. Forventninger om det bedste

Hav som udgangspunkt, at alle mennesker vil det bedste for dem selv og det fællesskab, de indgår i. Tag for givet at alle ønsker succes, og har noget at bidrage med for at opnå den.

5. Komplimenter

Alle mennesker kan lide at få komplimenter. Giv dem ét. Det skal ikke overgøres, og du skal kun komplimentere, når du mener det, men husk at gøre det.

6. Sikkerhed og selvtillid

Usikkerhed er normalt og helt naturligt, men du kan med fordel holde det for dig selv. Du vil næppe selv synes om at flyve med en pilot, der siger, at han tror det bliver en svær tur, og at flytypen ikke er ideel til lufthavnen.

7. Lytning

Snak mindre. Lyt mere. Spørg ind til det, de andre siger, og hav fokus på, hvad de andre har brug for at høre, mere end på hvad du selv har brug for at sige.

8. Fleksibilitet og forandringsvillighed

Vær villig til at prøve nye metoder og se ting fra andre vinkler. Tag andres forslag til dig og prøv at føre dem ud i livet hvis du kan.

9. Velopdragenhed og god opførsel

Husk at sige tak. Tag huen af indendørs. Hold døren for folk, og lad andre komme ud først. Tal tydeligt og tal ordentligt.

10. Ydmyghed

Anerkend at du ikke er perfekt, og at du begår fejl ind i mellem. Husk at sige undskyld når det sker. Andre mennesker får også geniale idéer, og nogle af dem er bedre end dine egne.


Personlighed jobsøgning job afholdt Daniel Kahnemann Morten Münster
Brugerkommentarer


Læs også....Andre artikler