Profil #9572

Erfaren projektleder og planlægger, der brænder for bæredygtige udviklingsstrategier, tværgående samarbejdsprocesser, natur, miljø, teknisk forvaltning og den kommunale sektor - søger nye spændende udfordringer.

interessevaretagelse projektleder netværksstyring arealforvaltning. affald naturforvaltning landdistrktsudvikling udvikling samarbejdsprocesser frivillige koordinering teknik miljø kommuneplan naturpark planlægning politik  
Min uddannelse

ph.d. (alm.) (Samfundsvidenskab)

Afhandling med titlen "Netværk, samarbejde, innovation...?" undersøger offentlige styringsstrategier generelt og tværgående samarbejdsprocesser specifikt - mellem den offentlige, den private og den frivillige sektor. Spørgsmålet er, hvordan netværksstyring kan ramme-sættes, så det mobiliserer frivillige aktører og samarbejdsprocesser, understøtter lokaludvikling, kreativitet og innovation.
Roskilde Universitetscenter (RUC)
Periode: oktober 2009 - december 2012
11

Cand.techn.soc. (Klima, Miljø & Energi)

Min uddannelse er tonet omkring arealforvaltning og fysisk planlægning, produktionsrelationer og miljøstrategier, affaldsplanlægning og livscyklusperspektiver.
Roskilde Universitetscenter (RUC)
Periode: oktober 1991 - juli 1997
Min erhvervserfaring

Projektleder - Danske Naturparker (Friluftsrådet)

Udvikling, rammesætning, politisk forhandling, implementering, drift, sagsbehandlng og kvalitetssikring samt projektledelse af Friluftsrådets mærkningsordning Danske Naturparker. Resultatmål: 10 Danske Naturparker i 2017. På 3 år har 20 kommuner søgt optagelse, 140.000 ha er blevet naturpark og der er gennemført 9 udviklingsprojekter, med et samlet budget på 7 millioner kr. og støttet af Nordea-fonden.
Arbejdsområde: Organisation & Forening
Periode: april 2013

Ph.d.-stipendiat (Institut for Samfund og Globalisering, RUC)

Forskning, vejledning og undervisning af studerende på Institut for Samfund og Globalisering, RUC. Min Ph.d. med titlen "Netværk, samarbejde, innovation...?" undersøger demokratisk netværksstyring som en politisk strategi, og hvordan De Lokale Aktionsgruppe bidrager til samarbejdsdrevet innovation og landdistriktsudvikling. Præsentationer, foredrag og konferencer.
Arbejdsområde: Forskning & Udvikling
Periode: maj 2009

Miljøkonsulent og projektleder (Agendacenter Albertslund)

Borgerinddragelse og tværgående lokale samarbejdsprocesser, lokale byøkologiske projekter, projektleder og konsulent for Grønne Butikker, afholdelse af offentlige møder om miljø, energi, affaldssortering og andre byøkologiske emner. Miljø- og Energitjek af beboerhuse, kampagner for rigtig brændeovnsfyring, mindre vandforbrug, m.v.
Arbejdsområde: Projektledelse
Periode: oktober 2007

Ekstern censor

Roskilde University
Arbejdsområde: Data & analyse
Periode: februar 2004

Konsulent (KL - Kommunernes Landsforening)

Varetagelse af kommunale interesser og forhandlinger om etablering af FOT-Danmark og GeoDanmark. Projektleder på udvikling af en forretningsmodel for en fælles offentlig, digital, geografisk infrastruktur. Digital forvaltning, Geografiske Informationssystemer (GIS), FOT, Geografisk infrastruktur og fælles offentlige standarder.
Arbejdsområde: Organisation & Forening
Periode: marts 2007

Afdelingsleder for afdelingen Natur & Vand (Odsherred Kommune)

Dragsholm / Odsherred Kommune Ansvarlig for at opbygge og etablere afdelingen op til kommunalreformen, med de natur- og miljøopgaver der blev overdraget fra Vestsjællands Amt - herunder ansættelsen af medarbejdere og fordelingen af ansvarsområder, m.v.
Arbejdsområde: Ledelse & Planlægning
Periode: december 2006

Afdelingsleder for Bygge- og Miljøafdelingen (Odsherred Kommune)

Dragsholm Kommune (del af nuværende Odsherred Kommune) Personaleledelse samt fagligt ansvar for forvaltningsområderne: Byggesagsbehandling, Miljøforvaltning, Ejendomsbeskatning, samt driftsopgaverne vedr. den kommunale renovationsordning og genbrugsstation samt et kommunalt kraftvarmeværk.
Arbejdsområde: Ledelse & Planlægning
Periode: marts 2003

Planlægger og udviklingskonsulent (Dragsholm Kommune)

Dragsholm Kommune Kommuneplanlægning, lokalplanlægning, vandforsyningsplanlægning, arealplanlægning og fredningsplanlægning. 10 lokalplaner, 2 kommuneplaner, 1 vandforsyningsplan, landzonesager, dispensationer fra lokalplaner, 1 varmeforsyningsplan.
Arbejdsområde: Politik & Samfund
Periode: marts 1998
Mine evner og kundskaber
Evner
ingen angivet
Sprog på arbejdsniveau
dansk engelsk
Mine præferencer
Jobtype
Fuldtidsjob Ph.d. & forskning Vikariat
Arbejdsområde
Administration Forskning & Udvikling Ledelse & Planlægning Organisation & Forening Politik & Samfund Projektledelse Undervisning
Geografi
Nordsjælland Storkøbenhavn Vestsjælland Østsjælland
Kontakt mig!