Fuldmægtig i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for service, IT, finans og betalingstjenester

Maria Rossmann har arbejdet i Konkurrence og Forbrugerstyrelsen i 4 år. Udover at prøve kræfter i to forskellige afdelinger har Maria deltaget i projektlederuddannelsen og styrelsens talentudviklingsprogram. Hun er nu ved at udvikle specialistkompetencer inden for IT-området.

Som nyuddannet arbejdede Maria et par år i et advokatfirma, hvor hun fik erfaring med sagsbehandling, men det var konkurrenceret, hendes hjerte bankede for. ”Jeg har taget alle fag, der findes inden for konkurrenceret på min uddannelse, og jeg har også skrevet speciale i det”, fortæller Maria, som derfor ikke tøvede med at søge stillingen i Center for Vand, der sætter prislofter for drikke- og spildevandsselskaberne. ”Her handlede det om den økonomiske regulering af naturlige monopoler, og jeg var ansvarlig for behandlingen af vores klagesager inden for området, som vi havde en del af”.

Mulighed for både rokering og specialisering
Efter halvandet år i Center for Vand flyttede Maria til et af konkurrencecentrene, som er ansvarlig for brancherne Service, IT og det Finansielle område. ”Service dækker alt, som ikke kan puttes ned i nogle af de andre kasser, så det er alt fra frisører til advokater til landinspektører. Det er et bredt område, hvor man får kendskab til mange nicher” fortæller Maria. Det var Marias eget ønske at blive flyttet, og rokering inden for styrelsen er en god mulighed for medarbejdere til at prøve kræfter med noget nyt.

Her har Maria nu siddet i to år og behandlet henvendelser og klager inden for konkurrenceområdet. Det sidste år har hun specifikt brugt en stor del af sin tid på at behandle fusioner. ”Det har hovedsageligt været inden for IT-området, som jeg er branchemanager for. Her er jeg ved at oparbejde en større specialistviden”. Derfor er Maria som regel inde over sager, der har med IT at gøre. Maria lærer både af sager i Danmark og benytter sig af netværk i EU, hvor de deler erfaringer. Hun er også ude at tale med aktører på markedet for at forstå det komplicerede område. ”Det er ofte nemmere at være ude at tale med aktørerne, når der ikke er en konkret verserende sag. Så er aktørerne mere villige til at fortælle om, hvordan deres produkt fungerer, og hvad der er vigtigt for dem”.

Talentudvikling og lederkompetencer
I fremtiden kunne Maria godt tænke sig at have mere med ledelse at gøre. Lederrollen falder hende naturligt, fordi hun godt kan lide at planlægge og være den, der har det overordnede overblik. Ud over en projektlederuddannelse har hun været en del af styrelsens talentudviklingsprogram, der opbygger de personlige kompetencer, som styrelsen lægger vægt på, at du skal have, hvis du vil være specialkonsulent: ”Så er det vigtigt, at du kan kommunikere og være resultatskabende”, siger Maria. Talentprogrammet indeholdt fire moduler omhandlende selvledelse, kommunikation, samarbejde samt resultatskabelse og effektivitet. ”Selvledelse handlede blandt andet om, hvilke indstillinger du kan møde verden med, og at du i princippet selv kan vælge din indstilling til tingene.

Kommunikationsmodulet var mere udadvendt og gav os nogle gode værktøjer. Vi arbejder rigtig meget i teams i styrelsen, hvor der er en projektleder og nogle projektdeltagere, så det er vigtigt, at vi kan kommunikere klart og tydeligt både internt og eksternt. I modulet om samarbejde arbejdede vi med de forskellige persontyper, så vi bedre forstår, hvordan vi skal tackle og kommunikere med de enkelte typer”.

Ligesom de lægger vægt på samarbejde i styrelsen, er de generelt sociale. Ud over julefrokost, sommerfest og løbende fredagsbarer, er der sociale initiativer lige fra biografture til go-cart-events. ”Vores personaleforening står for de fleste af de sociale arrangementer. Jeg er selv medlem af foreningen, fordi jeg synes, det er sjovt at arrangere vores sociale arrangementer, og der er enighed om, at det er vigtigt at prioritere det sociale”, slutter Maria.


Maria Rossmann, Fuldmægtig , 32 år
Virksomhedsprofil


Billede
 

Vores virksomhed

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er en uafhængig konkurrencemyndighed. Vi arbejder for velfungerende markeder.

Læs virksomhedsprofilen


HR-chefens svar


Billede
 

Hvordan bygger man bedst et godt CV op, når man er nyuddannet og ikke har så meget erhvervserfaring?

Man kan med fordel inddrage studiejobs eller projekter, som man har været med i på studiet.

Læs flere spørgsmål og svar


Typiske medarbejderprofiler


Billede
 

Fuldmægtig i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for markedsanalyser og økonomi

Center for Markedsanalyser og Økonomi er et meget tværfagligt kontor i Konkurrence og Forbrugerstyrelsen

Læs talentartiklen


Virksomheden på sociale medier

Twitter


 

Adresse og links

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
4171 5000