Netværk - vejen til jobbet

Vidste du, at du skal søge viden og kontakter, ikke job, i dit netværk? Læs netværksekspert Charlotte Junges råd til, hvordan du opbygger et stærkt netværk - og hvordan du skal bruge det.

2019-01-15 13:30:00
Move On

Et stærkt netværk kan være vejen til at grave nye jobmuligheder op og synliggøre dig overfor relevante virksomheder.
Du skal ikke bede dit netværk om job - du skal bruge dit netværk til at få viden og kontakter på relevante områder og derigennem;

 1. Brande dig selv/blive synlig i forhold til relevante virksomheder, konsulenthuse og jobmuligheder.
 2. Skaffe information om relevante jobs, der ikke opslås på det synlige jobmarked.

Udover at rigtig mange jobs formidles via netværk, er der også andre grunde til at opbygge et stærkt netværk; det kan hjælpe dig med at skaffe ny viden, relevante informationer, samarbejdspartnere, interessante projekter, sparring, idégenerering mv… Ligesom du ved at netværke kan hjælpe andre til at nå deres mål.

Et godt og stærkt netværk

For at have et stærkt netværk skal det være mangfoldigt.

Du skal sikre, at det har både bredde og dybde. Og der skal være både en vis kvantitet og kvalitet i dit netværk. Sørg for at have mange kontakter, og at dine kontakter er forskellige, dvs. har viden, kompetencer og ikke mindst netværk inden for mange forskellige områder.

Jeg møder mange studerende, der primært netværker med andre studerende – det gør ikke dit netværk stærkt nok! Ofte vil det i din videre karriere være personer fra dit netværk, som beskæftiger sig med noget helt andet end dig, er et helt andet sted i deres liv/karriere mv. end dig, interesserer sig for noget helt andet end dig mv., som tilfører dig den ønskede nye viden eller kontakt, der leder til en ny karrieremulighed.

Så tænk også uden for dine egne fagområder, interesseområder og kredse, når du netværker – og skab dig derved et stærkt netværk.

Definitionen på netværk

Dit netværk består af alle dine relationer – både de nære og perifere, de personlige og de professionelle. Anvend mit Relevanskriterie, som ganske enkelt betyder, at du kontakter dine netværkskontakter, når du har noget relevant at give eller at tage. Det betyder også, at du skal behandle dine kontakter som netværkskontakter – ikke som venner.

Der er ingen udløbsdato på din relation til dine netværkskontakter, og det er helt ok, at der kan gå år imellem, I har kontakt. Ved at netværke på den måde kan du i princippet have et uendeligt stort netværk.

Opbyg netværkskompetence

Uanset om du er indadvendt eller udadvendt, logisk eller følelsesmæssig, så er det muligt for dig at opbygge et solidt netværk. At kunne netværke er en kompetence, næsten  alle kan tilegne sig. Det handler om at finde sin personlige stil og kommunikere ærligt, præcist og situationsbestemt.

Her er det vigtigt at understrege, at det er vigtigt, at du netværker autentisk. Du må ikke kun netværke, når du vil opnå noget - netværkstankegangen skal være en naturlig og integreret del af din arbejdslivsstil og din måde at være i verden på.

En god netværker

Det er vigtigt, at du i dit netværk bliver opfattet som en, der gerne vil give, fordi netværk handler om både at give og tage. Derfor skal du tænke på, hvad du kan bidrage med i dit netværk. Når du eksempelvis er ude i forskellige netværksaktiviteter, og der er en, der står i en situation, jobmæssigt eller med sit firma, kan du så hjælpe? Kan du give vedkommende ny viden, et råd, en kontakt…?

Det handler også om at være god til at sætte sine relationer i spil. Altså behøver det ikke altid at være dig, der kan besvare andres spørgsmål/besidder den viden andre søger, men måske kan du henvise til en af dine kontakter, der kan svare, har den pågældende viden eller måske kender en, der har.

Hvis du bliver kendt, som en der tænker i netværk og netværkets netværk, så er dit netværk og deres, der også for dig, når du har brug for det.

Netværk i forbindelse med jobsøgning

Du skal ikke søge job direkte i dit netværk. Dit netværk og deres netværk skal du anvende til at få informationer og kontakter, der kan hjælpe dig med at finde jobmuligheder samt kontakter inden for de områder og evt. også om de specifikke virksomheder, du er interesseret i.

Anvend dit netværk til at skaffe viden og skabe nye kontakter – ikke til at sælge dig i. For at systematisere din indsats, kan du med fordel anvende min Netværksmetode:

Netværksmetoden

 1. Start med at opstille dine mål/målområder

 2. Spol derefter tilbage og bryd dine mål ned i to konkrete delmålsområder:

  1. Viden - spørg dig selv om, hvad du har brug for af viden, informationer, råd, input mv.
  2. Kontakter – spørg dig selv om du har nogle direkte eller indirekte kontakter.

 3. Kortlæg dit eget netværk – tænk bredt alle skal med. Vurder hvem i dit netværk, der kan hjælpe dig med at skaffe den ønskede viden. Tænk bredt – måske er der ikke umiddelbart nogen i dit eget nære netværk, der har den viden, du søger, men så kan det være, at de har nogen i deres netværk, der har.

 4. Udarbejd en strategi – altså hvem kontakter jeg vedrørende hvad, og hvordan kontakter jeg dem – på den måde kvalificerer du dine henvendelser og undgår at ”spamme” dit netværk.


Hvis du har flere målområder, så kør dem alle igennem metoden. Det er en fordel at arbejde sideløbende med alle dine målområder, da du aldrig helt kan vide, hvilke input du vil få af dine kontakter, hvem der ved hvad, kender hvem osv. – der kan altså opstå en vis synergi.

Afklaring

Du kan også bruge netværksmetoden i forhold til afklaring. Hvis du ønsker at blive afklaret omkring, 1. hvilke jobmålsområder, der kunne være relevante for dig eller om 2. hvorvidt du kunne tænke dig et job i et specifikt område.

I forhold til punkt 1, så udvælg nogen i dit netværk, der kender dig fagligt godt, og som tør give dig ærlig sparring. Bed dem så om sparring på, hvor de kunne se dig arbejde med de kompetencer, du har.

I forhold til punkt 2, så tal med udvalgte i dit netværk, som arbejder inden for området og/eller kender nogen, der gør. De kan give dig et indblik i området, der kan medvirke til, at du kan beslutte dig for, om det egentlig er det, du vil.

Eksempel:

”Skal jeg arbejde som konsulent?”

HVEM:
Peter, Susanne, Poul, Grith, Karl Erik

STRATEGI
Plan for hvem kontaktes, hvornår og hvordan

DELMÅL
Viden om:

 • fokus pt.
 • udvikling
 • trends
 • hvor går det godt
 • arbejdsopgaver
 • forventninger

MÅL
Afklaring af om jeg skal arbejde som konsulent

 

Jobsøgning

Hvis du ved, at du gerne vil arbejde inden for et specifikt område, så vil dine delmål være:

 1. Viden om dine jobmålsområder

  • Hvad sker der pt. på området? – trends, fokusområder, sammenlægninger
  • Hvordan ser udviklingen ud?
  • Hvilke virksomheder går det godt for?
  • Hvilke kompetencer efterspørger virksomhederne?
  • Hvilke virksomheder kunne være relevante at komme i kontakt med?

 2. Kontakter

  • De direkte, der arbejder inden for området og kan give dig ovenstående viden.
  • De indirekte, der kender nogen, der kan give dig ovenstående viden og/eller kontakter, der kan sætte dig i kontakt med relevante virksomheder/åbne døre til dem.

Eksempel
En af mine nyuddannede kandidater ønskede brændende at arbejde i olieindustrien. Jeg bad ham kortlægge sit netværk og definere hvilken viden, han havde brug for.

Han kom tilbage med:

 1. Jeg har brug for viden om:

  1. Hvad sker der inden for olieindustrien?
  2. Hvilke virksomheder arbejder inden for olieindustrien?
  3. Hvad har virksomhederne fokus på?
  4. Hvilke kompetencer efterspørger de?

 2. Jeg har tre navne!


Fint med delmål 1, men jeg bad ham tænke bredere ift. kontakter og prøve at finde:

 1. Kontakter, der arbejdede i olieindustrien
 2. Kontakter, der kendte til olieindustrien
 3. Kontakter, der måske kendte nogen i olieindustrien


Det fik en del flere på listen, og han begyndte at kontakte dem. Via en tidligere studiekammerats far fik han kontakt til en i den norske olieindustri, og ad den vej kom han i dialog med nogle norske firmaer, og fik faktisk arbejde i et norsk oliefirma.

Fysisk eller virtuel networking?

Det er et både og; du skal både netværke ude i marken og virtuelt.
Udarbejd din egen netværksstrategi som baserer sig på din personlighed og din situation - i de perioder hvor du har et konkret mål, skal du gå aktivt ud i netværket og bede om hjælp, mens du, i de perioder hvor du ikke har noget konkret mål, skal bidrage i dit netværk.

Nogle gange vil du bruge meget tid på at netværke, mens du i andre perioder måske ikke bruge så meget tid. Sociale medier som eksempelvis LinkedIn er et godt redskab til at vedligeholde og udbygge dit netværk uden at bruge så meget tid. Det kræver dog, at du jævnligt og allerede fra studietiden bruger LinkedIn aktivt.

Vær aktiv på LinkedIn

LinkedIn er lige nu det mest anvendte business netværk i Danmark. Mit råd er, at du opbygger din LI profil og arbejder med LI ud fra følgende tre faser:

 1. Opret en profil

  • Følg LI’s anvisninger og udfyld din profil fyldestgørende og sagligt – vær fokuseret på at det primært er det faglige, der er interessant på LI.
  • Sørg for at din overskrift signalerer, hvem du er fagligt og brug kompetence-ord, såsom ”Engageret økonom med speciale i udvikling af økonomisystemer”.
  • Skriv et kort og præcist ”Summary” hvor du kort fortæller om dine kompetencer, og hvad du kan bidrage med rent fagligt.
  • Hav studiejobs med under ”Experience” og skriv om dine resultater. Tænk resultater bredt – det er også et resultat at have medvirket til udvikling af en studieportal eller lignende.
  • Hvis du har skrevet artikler så hav dem med under ”Publications”.
  • Følg relevante virksomheder – ikke for mange, da det kan signalerer, at du er useriøs el. desperat.
  • Vær også med i relevante grupper – altså grupper indenfor faglige områder, du gerne vil associeres med og har viden omkring.
  • Hvis du har spørgsmål til det praktiske, kan jeg anbefale dig Ole Bach Andersens (Newsperience) guide: newsperience.dk/gratis-studieguide-til-linkedin eller få svar på dine spørgsmål i gruppen: linkd.in/newsperience-group

 2. Link til alle du kender
  • Tænk bredt - du skal have fat i alle dine relationer, både dem fra tidligere uddannelser/skoler, fra sport, fra studiet, fra familien, foreninger mv.
  • Vær åben overfor at linke med nye kontakter. Nogle er mest komfortable ved kun at linke til dem, de på en eller anden vis har en relation til, andre linker til alle, der forespørger – vælg din strategi.
  • Sørg altid for at linke til nye mennesker, du træffer på din vej.

 3. Vær aktiv på LI
  • Skriv updates som har et fagligt indhold, du gerne vil dele med dit netværk – på den måde co-brander du dig med de faglige emner, du tager op.
  • Vær god til at like, comment, share andres updates – tænk i at like dem, der co-brander dig med relevante faglige temaer, bidrag med din viden på forskellige områder ved at comment på andres updates, og del andres viden ved at share deres updates med dit netværk.
  • Del ny viden, links, bogtitler mv. med dit netværk.
  • Stil dit netværk relevante faglige spørgsmål – det kunne være om nogen kender en, der har viden om nye økonomiske trends, gode kurser eller andet du søger.
  • Skriv altid i et sobert og positivt sprog.
  • Tag ikke andres tid for givet – spørg pænt om hjælp; input, viden, kontakter mm.
  • Husk at sige tak, når du får personlige input/tilbagemeldinger.
  • På denne måde er du synlig, og dit netværk vil betragte dig som en god netværker.

Hvorfor virker netværk?

Netværk virker, fordi vi gennem netværk kan hjælpe hinanden til at finde det, vi søger og opnå vores mål. Alligevel har mange indvendinger mod at systematisere netværksarbejdet, da de synes, det er at ”udnytte andre”, ”nepotistisk” eller ”at stjæle deres tid”. Hvis du møder eller har sådanne indvendinger, så tænk på:

 1. De fleste vil gerne dele ud af deres viden og erfaringer – psykologisk set anerkender du andre mennesker ved at spørge dem om gode råd og hjælp med at skaffe viden og kontakter.
 2.  Du skal nok komme til at give tilbage i dit netværk – tænk på den lange bane og husk at dele din viden og dine kontakter - både når du er på vej mod dine mål, og også når du har nået dem.


Tips til at opbygge et stærkt netværk

 • Brug Netværksmetoden, når du har konkrete mål.
 • Udfordrer dig selv, det gælder om at handle og ikke blot tænke.
 • Brug LinkedIn aktivt – også til at dele din viden og dine kontakter med dit netværk.
 • Sørg for at komme ud til nogle fysiske netværksaktiviteter også uden for Universitetet, hvor du møder nye mennesker, linker til dem efterfølgende og derigennem udvikler et mangfoldigt netværk.
 • Netværk også når du har fået dit nye job.

Charlotte Junge
Charlotte Junge etablerede konsulentvirksomheden JUNGE i 2003, som arbejder inden for Netværk, Karriererådgivning, Virksomhedsudvikling og Bestyrelsesarbejde.

junge.nu
netvaerkvejentilmaalet.dk
networkingbyjunge.com
guanxibyjunge.com

 

155.557 readers
Updated on 15.01.2019

Read also...


10 tips til jobsøgning via sociale medier
Når du er jobsøgende, eller hvis du ønsker at fremme din karriere, er det vigtigt, at dine profiler på de sociale medier spiller 100 %. Se her hvordan du rammer tonerne rigtigt.
Move On Career
Elevatortalen
Elevatortalen har fået sit navn efter, at den skal kunne leveres på den tid, det tager at køre en tur i en elevator – dvs. 30-60 sekunder. Det er den præcise og relevante præsentation af dig selv - og de kræfter du bruger på at forberede den, er godt givet ud.
Move On Career
HR-cheferne om sociale medier og netværk
Hvordan bruges netværket eller sociale medier i jobsøgningen? HR-chefer giver et par gode råd til din jobsøgning.
Redaktionen, Move On Career
Få en skarp online profil
En skarp online profil kan skaffe dig alt fra jobtilbud til medieomtale. Men inden du går i gang med din profil, skal du først svare på de to sværeste spørgsmål i verden.
Move On Career
Bliv synlig for arbejdsgiverne
Vi hører det hele tiden: Traditionel jobsøgning er kun én vej at gå mod drømmejobbet. At synliggøre sig selv i de rette fora er lige så vigtigt. Men hvordan gør du?
Move On Career
Sådan får du mest ud af en karrieremesse
Gør dig klart hvad du vil have ud af messen – og husk, at en god dialog med en virksomhed også er en succes i sig selv, lyder det fra karrierekonsulent Mette Borch.
Interview - karrierekonsulent Mette Borch
LinkedIn på 3 niveauer
Lær de tre niveauer, som LinkedIn fungerer på, og få effektiviseret din jobsøgning på internettet.
Anders Samut Birch
Create job ad
HPT