7.175 talent profiles

Baggrund som Automekaniker og Industritekniker (Speciale i Cad/Cam). Suppleret med en akademiuddannelse (AU) i automation og drift. Med 17 års erfaring indenfor mekanik, vedligeholdelse/drift, fejlfinding, optimering, komponentfremstilling og automatisering har jeg en bred viden, der gør mig i stand til at løse opgaver på tværs af fagområder.

Automatisering Inventor Tegningsforståelse Optimering af processer Planlægning og koordinering Ledelseserfaring Service og vedligeholdelse af anlæg med automatik og elektrokomponenter Lean AutoCAD Serviceminded og ansvarsbevidst  

Updated 03. februar 2023
Analytical, organized, result-driven Financial Accountant with 8+ years of proven experience in gathering and monitoring financial data, preparing monthly and annual statements using advanced Excel functions.Aalborg University graduate with a Cand. Merc/MSc. in International Business Economics.

Accounts Finance Accounting Financial Reporting Financial Analysis Account Reconciliation Financial Accounting Accounts Payable Auditing Financial Statements SAP Accounts Receivable (AR)  

Updated 04. februar 2023
Arbejder med dataindhentning, interview, analyse, metodeudvikling, kortlægning af: Designprocesser, kunderejser, kundeinsigt, identifikation af forandringsfaktorer facilitering, vidensflow- strukturering, beslutnings strukturering og monitorering. Branding, storytelling baseret på konnotative relationer. Markedsføring, Servicedesign, SoMe, Desig

Designthinking Cand. Mag. i designledelse Designprocesser Strategisk design Servicedesign Innovationsprocesser Branding Storytelling Case study research Kvalitativ research Kvantitativ research Sociale medier  

Updated 16. januar 2023
Jeg studerer pædagogisk filosofi og har en stor interesse for kvalificering af det mellemmenneskelige arbejde. Dette gælder i særdeleshed indenfor arbejde med udsatte befolkningsgrupper, børn- og unge og minoritetsgrupper. Overordnet går min interesse på alle sammenhænge hvor vi som organisation eller institution har intentioner på andres v

Etik Pædagogik Normativitet Formidling Organisationsudvikling Dannelsesteori Læringsteori Uddannelsespolitik Idéudvikling  

Updated 01. februar 2023
Brazilian professional dedicated and passionate about design. In my professional career I have stood out as an active, determined and creative person. In addition,I'm always looking to optimizing plans and seeking to innovate for better project efficiency. I am currently looking for a position where I can continue to develop my design skills.

INTEGRITY DETERMINATION CREATIVITY LEADERSHIP PROACTIVE HONEST OPEN COMMUNICATION COMMUNICATIVE  

Updated 05. februar 2023
Med analytisk overblik og bred erfaring fra udviklingsprocesser og formidling bidrager jeg til helstøbte og meningsfulde udviklingsprocesser. Jeg har et blik for sammenhæng mellem mål og praktiske tiltag og løser udfordringer struktureret, metodestærkt og kreativt.

Pædagogisk udvikling Læringsprocesser Undervisning Formidling Sparring Udviklingsprocesser Coaching Læring Kompetenceudvikling Vejledning HR  

Updated 03. februar 2023
Generalist og projektleder med fundraising & kvalitetssikring
Stærk i formidling. Stor erfaring med kortlægning, planlægning og gennemførsel af arbejdsprocesser & projekter.
Mange års erfaring med rådgivning, vejledning, og omsætning af komplekst stof til brugbar viden.
Stor interesse for miljø, energi og arbejdsmarked.

projektledelse fundraising generalist rådgivning SDG vejledning afrapportering struktur kommunikation CSR  

Updated 02. februar 2023
Erfaren konsulent og leder.
Jeg drives af udvikling, vækst og processer, gør en forskel og leverer aktid resultater. Jeg arbejder bl.a.med ledelse, ledelses- og organisationsudvikling, strategi og policy samt processer og rådgivning. Min LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/nielskristianmadsen/

Resultatsøgende Målrettet Nysgerrig Hurtig Åben Skaber relationer Humor Faglighed Respekt Ordentlighed  

Updated 03. februar 2023
Master’s Degree in Business and Project Management. Currently completing the Prince2 Foundation and Agile Practitioner certification. Professional with 16 years’ experience supporting C-suite executives and directors with high-level strategic, operational and project management support. Due to my passion for project management, I am seeking a p

• Executive Administrative support • Strategic planning • Budget control • Stakeholder management • Quality control • Project Management  

Updated 21. januar 2023
I have a strong background in a heavy quantitative field, with compentencies such as Physics, Mathematics, and Statistics.
I have experience with modelling and analyzing data, mainly done using either MatLab or Python.
I have some familiarity with Machine learning algorithms, which i currently am trying to get more experienced with.

fysiker data naturvidenskab data science mathematics matematik Statistik Python Matlab  

Updated 12. december 2022
Som psykolog har jeg stærke færdigheder i at hjælpe mennesker med at forstå og tackle deres følelsesmæssige og mentale udfordringer. Jeg har en solid uddannelsesmæssig baggrund, med en kandidatgrad i psykologi, og god erfaring med at arbejde med en bred vifte af klienter og deres specifikke behov/lidelser. Opkvalificeringsmuligheder priorite

Autentisk Effektiv Kvalitetsbevidst Samarbejdende Videbegærlig Ressourceorienteret Problemløser Positiv Selvstændig  

Updated 28. januar 2023
Jeg har en baggrund som Service Designer / UX Designer og arbejder brugercentreret og baseret på Design Tænkning. Kan bidrage med komptencer inden kvalitative og kvantitative brugerundersøgelser, kortlægning af kunderejser, prototyping og brugertests.

UX UX Design Service Design Design thinking Brugercentreret design Brugerrejser Brugerundersøgelser Kunderejser Prototyping Brugertests  

Updated 02. februar 2023
Jeg er en engageret ildsjæl, som trives med ansvar som funktionsleder med personaleansvar, projektleder, projektudvikler og fagekspert indenfor klimatilpasning, spildevand, jord og grundvand samt klima. Civilingeniør i miljøteknik, Master i videnskabelig miljøvurdering, diplom i projektstyring samt certificering i procesfacilitering og fundrasi

kontaktskabende ideskaber handlingsorienteret ansvarlig udadvendt  

Updated 05. februar 2023
Alsidig, bred erfaring med produktion, logistik, planlægning, analyse inden for ditto og ledelse. Stærk på IT ikke mindst ERP-systemer og Excell. Jeg har en åben og positiv tilgang til hverdagen og udfordrer mig selv og mine omgivelser i bestræbelserne på at forbedre processer, relationer og arbejdsopgaver, store som små.

Analytisk vedholdende forandringsparat humoristisk helhedstænkende målrettet resultatorienteret nysgerrig  

Updated 30. januar 2023
Jeg er selvtændig,velorganiseret,sytematisk og en effektiv medarbejder.
Med mig i huset vil I få en målrettet og hårdtarbejdende medarbejder og kollega.
Derudover er jeg en meget orgainseret og analytisk person med interesse for ESG strategier,bæredytighed,kilmaænderinger og mijløproblemer.

Selvtændig analytisk effectiv systematisk målrettet • Fremragende kommunikationsfærdigheder • Interkulturelle færdigheder • Vedholdende innovativ empatisk fleksibel  

Updated 20. januar 2023
Jeg er en passioneret HR-partner, med et brændende ønske om at støtte lederne i deres lederskab. Jeg bestræber mig altid på at være tæt på forretningen og være hjælpsom, men er også den udfordrende stemme til at sikre, at forretningsstrategier bliver oversat til menneskelige prioriteter.

Organisatoriske forandringer Rekruttering HR-strategi HR-drift Ledelsesrådgivning Kommunikation Imødekommen Analytisk Handlekraftig Stort overblik  

Updated 24. januar 2023
Som Sundhedsfaglig Kandidat og med en baggrund som Anæstesisygeplejerske kan jeg bidrage med udviklingsarbejde, kvalitetssikring, processtyring, samt planlægning, koordinering og overblik, inden for sundhedsområdet eller i en små eller mellemstor privat virksomhed.

• Struktureret. • Koordinering og overblik. • Målrettet. • Resultatorienteret. • Detaljeorienteret. • Ansvarsbevidst. • Disciplineret og arbejdsom. • Imødekommende. • Empatisk. • Omsorgsfuld.  

Updated 12. januar 2023
Synlig, tydelig, struktureret og smilende leder/kollega, som sætter pris på en arbejdsplads med højt til loftet, hvor udveksling af gode ideer og sparring er en naturlig del af hverdagen, og hvor vi tør kigge nærmere på vores egen opgaveløsning, så vi altid løser opgaverne bedst muligt til gavn for virksomheden, kunderne og medarbejderne.

administration leder samarbejde processer struktur projekter Udvikling  

Updated 31. januar 2023
Jeg er en stærk generalist med solid strategisk og organisatorisk forståelse. Som uddannet cand.scient.adm. med mangeårig erfaring fra offentlige organisationer kan jeg betjene og understøtte den politiske og administrative ledelse med at udvikle, drive og implementere en række initiativer indenfor og på tværs af politikområder.

politisk betjening direktionsbetjening Koordination; udvikling strategi formidling projektledelse  

Updated 26. januar 2023
Som person, er jeg meget udadvendt, og er rigtig god til at snakke med alle typer mennesker. Jeg
er god til at skabe et godt og positivt miljø, blandt kolleger og personer.
Er altid klar på at lære, og være engageret i de opgaver, jeg kan komme ud for, samt udvikle mine kompetencer. Kan både arbejde i teams og selvstændigt.

Koordination Lærenem Studerende Administration Engagement  

Updated 03. februar 2023
Kultur, journalistik, redaktørarbejde, webformidling og SoMe er grundpillerne i min karriere og min uddannelse. Min kandidatuddannelse i Moderne Kultur og Kulturformidling blev afsluttet med et 12-tal og jeg har arbejdet som webredaktør, journalist, SoMe Manager, presseansvarlig og projektleder indenfor kultur, livsstil og tech.

kultur musik livsstil tech webredaktør SoMe journalistik projektarbejde  

Updated 30. januar 2023
Proces- og IT-orienteret generalist med analytiske og kommunikative færdigheder. Flersproget.

Jeg er nysgerrig, reflekterende, serviceminded, og sætter pris på god analyse, åbne samtaler og samarbejde. Påtager mig gerne ansvar, er udadvendt og trives i internationale miljøer.

Procesoptimering IT Research Analyse Projektledelse Projektstyring Projektadministration Koordinering Organisering Kommunikation PR Public Affairs Sociale medier Digital kommunikation Salgssupport Kundeservice Administration Økonomi International erfaring  

Updated 28. december 2022
I am a software test engineer with 4 years of experience working at one of Denmark's top IT solutions companies. I have several testing qualifications including ISTQB and T-Map, and a prior career as a scientist where I demonstrated and developed my creativity in critical thinking, troubleshooting and problem-solving.

critical thinking troubleshooting problem solving independent experimenter curious creative  

Updated 25. januar 2023
Jeg har stor erfaring med at arbejde i laboratorie og lave feltarbejde og jeg interesserer mig for planter og insekter. Gennem min studietid er jeg kommet frem til, at jeg vil arbejde med plantebeskyttelse. Min interesse i plantebeskyttelse er opstået i kombinationen af min bachelor i landskabsarkitektur og min færdiggjorte uddannelse i agronomi.

plantebeskyttelse nyttedyr  

Updated 02. februar 2023
Erfaren IT Driftsleder funderet dybt i det tekniske med baggrund i store standardiserings- /stabiliserings-opgaver for større og mindre firmaer med et globalt tilsnit. Kender outsourcing i hverdagen og er vant til høje tilgængelighedskrav fra forretningen. Sparrings- og samarbejdspartner for IT ledelse samt stor erfaring med sikring af stabil dr

IT Drift IT Ledelse  

Updated 02. februar 2023