Get latest jobs before others

Senior ingeniør/chefkonsulent til udvikling af det danske el-distributionsnet

Green Power DenmarkGreen Power Denmark søger en senioringeniør/chefkonsulent til opgaver, der skal understøtte den grønne omstilling og elektrificeringen af Danmark og udvikle og fremtidssikre det danske el-distributionsnet.

Om os
Green Power Denmark er Danmarks grønne erhvervsorganisation, og vi fungerer som talerør for den danske energisektor, hvor vi agerer i krydsfeltet mellem økonomi, politik og teknik.

Som senioringeniør/chefkonsulent i Green Power Denmarks nettekniske afdeling bliver du kollega med 15 fagligt dygtige og specialiserede ingeniører (diplom-, civil- og Ph.D). Sammen med kollegaerne i andre afdelinger af Green Power Denmark, fx Jura, Netøkonomi, VE-afdelingen, Events og kurser, Presse og kommunikation hjælper vi de danske energiselskaber med løsninger, der kan understøtte de politiske visioner for energisektoren i Danmark og bidrage til en effektiv elektrificering af alle sektorer og få os i mål med 70 % CO2-reduktionen i 2030. Vi brænder for at tænke nyt, tænke på tværs og løfte i flok, og vi gør os umage med at overholde deadlines og levere kvalitet i vores arbejde.

Jobbet og opgaverne
I Green Power Denmarks nettekniske afdeling har vi fokus på, at vores resultater skal kunne anvendes i praksis. Vores analyser og projekter laver vi til, for og i tæt dialog med el-distributionsselskaberne, som ejer og driver 0,4-60 kV-nettet i Danmark. Vi indgår også i mere tværgående opgaver på tværs af hele organisationen.

Vores succes og vores resultater bliver derfor målt og vejet på, om vores tekniske analyser, tekniske rapporter og vejledninger skaber værdi ude hos el-distributionsselskaberne, og hvordan vores arbejde spiller sammen med omverdenen. Vi dækker bredt og arbejder i dybden. Og to dage er sjældent ens.

Dine arbejdsopgaver ligger – afhængig af dine kompetencer og interesseområder – inden for og går på tværs af flere af følgende arbejdsområder:

  • Komponenter og Asset Management – fx analyser af restlevetider på elanlæg og komponenter, herunder kabler, transformere, koblingsanlæg, elmålere og sensorer, analyse af forskellige tekniske forhold, deltagelse i standardiseringsarbejdet mv.
  • Nettilslutning af produktion og forbrug – fx udarbejdelse af netregler, formidling af gældende tekniske og juridiske regler for nettilslutning og elkvalitet samt løbende opdatering og nytænkning af reglerne mv.
  • Netudvikling, netanalyser og netmodellering – fx simulering, modellering og dataanalyse af netdata, netudviklingsplaner, dimensioneringskriterier, forbrugs- og produktionsdata mv.
  • Netdrift – fx benchmark af kvalitet i leveringen, fejl og afbrud, leveringssikkerhed, beredskab, personsikkerhed, fleksibilitet mv.

I hverdagen arbejder vi projektbaseret, selvstændigt og typisk også tværfagligt, og vores opgaver ligger inden for ovenstående arbejdsområder. Nogle projekter er tidsbegrænsede med skarpe deadlines, mens andre er løbende og af mere driftslignende karakter.

Videndeling og løbende sparring er noget, vi i hverdagen prioriterer højt, og vi hjælper hinanden, når behovet opstår. Som senioringeniør skal du derfor være indstillet på at dele ud af din viden og din erfaring til yngre og mindre erfarende kollegaer, hvad enten det handler om praktisk eller teoretisk viden om elanlæg, elsystemet, love og regler, struktur i hverdagen, sociale relationer el.lign.

En stor del af vores arbejde og hverdag går med at sikre fremdrift i vores tekniske projekter, som er forankret i udvalg og udvikles sammen med arbejdsgrupper. Udover tung faglighed besidder du derfor også gode sociale kompetencer, hvor du evner at få mennesker til at mødes og nå til enighed samt håndtere potentielle uenigheder. Når du er landet i stolen hos os, er det forventningen, at du kan facilitere diskussioner i arbejdsgrupper, forankre og formidle viden i notater og tekniske rapporter samt afrapportere tekniske sager og politiske problemstillinger til vores udvalg.

En arbejdsuge hos os kan rumme fokuserede dage på kontoret, men også spændende møder ude i byen. Både med arbejdsgrupper og udvalg, men også dialog med myndigheder, fx Energistyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Energinet, deltagelse i standardiseringsarbejde i regi af Dansk Standard samt formidling af resultater, fx på kurser, temadage og konferencer. Er du typen, som fra tid til anden gerne vil ”ud i marken”, have ”jord under neglene” og måske en skruetrækker i hånden vil vi være ærlige og sige, at det skal du finde andre steder end hos os. Vi er en politisk drevet organisation, og vores vigtigste arbejdsredskab er vores PC og den faglige viden, som vores eget og vores kollegaers hoveder rummer.

Green Power Denmark har medlemmer og samarbejdspartnere i hele landet. Du skal derfor være indstillet på og fleksibel i forhold til både dage på kontoret og dage med eksterne møder og rejseaktivitet. Medarbejdere tilknyttet vores kontor i Aarhus skal påregne at være i København 1-2 gange om måneden. Som senioringeniør/chefkonsulent skal du også kalkulere med, at du fra tid til anden må en tur ud i den store verden, typisk en tur til Bruxelles for møde i udvalg eller arbejdsgrupper med vores europæiske brancheorganisationer eller på besøg hos vores nordiske eller europæiske søsterorganisationer.

Dine kvalifikationer
Du besidder et solidt fundament efter flere års (+5 år) anciennitet inden for det stærkstrømstekniske område, og du kommer med et engagement og en lyst til at indlede et nyt kapitel sammen os i Green Power Denmark med et ønske om at arbejde for de bedste nettekniske og erhvervspolitiske rammer for den grønne omstilling og elektrificeringen af Danmark.

  • Du har en baggrund som ingeniør (diplom- eller civil-) inden for stærkstrøm eller elektrisk energiteknologi el.lign.
  • Du besidder viden om og erfaring med det danske elnet, og du kommer også gerne med erfaring fra politisk ledede organisationer.
  • Du er god til at tilegne dig ny viden, går analytisk til dine opgaver og arbejder for pragmatiske løsninger.
  • Du tager ansvar for dine opgaver, arbejder selvstændigt, men indgår også nemt i et team med andre kollegaer – og du deler gerne ud af din erfaring, når dine kollegaer rækker ud.
  • Du har stærke formidlingsevner både i mundtlig og skriftlig dansk, som du behersker flydende. Du kan skrive tekniske vejledninger, notater og rapporter og formidle komplekst stof til andre, som ikke nødvendigvis har samme tekniske niveau og viden som dig selv.
  • Afhængig af dit interessefelt, så besidder du kompetencer inden for relevante analyse-, simulerings- og modelleringsværktøjer, fx Power Factory, R, Python, MatLab el.lign.

Hvordan arbejder vi?
I Green Power Denmark giver vi plads til en selvstændig indsats og faglig udvikling. Vi er en rummelig og uformel arbejdsplads, hvor der både er plads til en kollegial snak og sparring over en kop kaffe eller ved en whiteboard-tavle, og hvor vi prioriterer tid til individuel fordybelse. Vi er engagerede og energiske og samarbejder og deler viden – både i egen afdeling og på tværs af husets øvrige fagligheder. Samtidig er en god balance mellem arbejde og privatliv vigtigt for os, da det giver de bedste resultater og de gladeste medarbejdere. Vi har kontorer i både København og Aarhus, og du kan selv vælge, hvilket et af kontorerne du helst vil tilknyttes. Vi nyder at møde ind sammen med vores kollegaer, men har stor fleksibilitet i vores opgaveløsning med plads til hjemmearbejde og fleksibilitet i arbejdstidspunkter, når opgaverne og hverdagen tilsiger det.

Hvis du vil vide mere om stillingerne, kan du kontakte afdelingschef for Nettilslutning: Louise Jakobsen, tlf. 2090 7778 eller afdelingschef for Netanalyser og Asset Management, Peter Kjær Hansen, tlf. 2090 7779.

Lokation: København eller Aarhus
Tiltrædelse: Snarest muligt.

Ansøgningsfrist: Vi indkalder løbende til samtaler og besætter stillingen, når den rette kandidat er fundet.

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Peter Kjær Hansen
Tlf.: +4535300400

Tlf.: +4520907779

Louise Jakobsen
Tlf.: 20907778

Tlf.: 20907778

Ansøgningsfrist:
Løbende

Ansættelse:
Snarest muligt

This job posting is collected from company pages and is only shown as short resume. Read entire job ad here:

view full ad at Green Power Denmarksave
save deadline
print
mail me
Application deadline: as soon as possible
Geographic location

Applicant interest

How much interest does this ad generate among job seekers? Log in to see how popular this job posting is.Please specify in your application, that you've found this ad in Akademikernes Jobbank

Apply
View job categories View more similar jobs Upgrade this job ad
Get latest jobs before others


Green Power Denmark

Vodroffsvej 59, 1900 Frederiksberg C

Green Power Denmark er Danmarks grønne erhvervsorganisation og fungerer som talerør for den danske energisektor. Sammen med vores medlemmer arbejder vi for, at Danmark hurtigst muligt elektrificeres med grøn strøm.

We accept unsolicited job applications: Apply through our webpages
We perodically offer student internships

More info for this company

Company profile Talent demand All current jobs


https://jobbank.dk/en/job/2453137//
Karriereprofil i Jobbanken
Create career profile: Automate your job search with job agents, get latest career opportunities before others and get visible to employers with talent profile.