Get latest jobs before others

Uddannelsesstillinger til specialpsykolog i voksen-psykiatrien

Region Syddanmark


7 uddannelsesstillinger til specialpsykolog i Region Syddanmark.
Psykiatrien Region Syddanmark søger 7 autoriserede psykologer, som har lyst til at uddanne sig til specialpsykolog. Specialpsykologuddannelsen er en 4 årig videreuddannelse for autoriserede psykologer, der ønsker at specialisere sig. Under uddannelsen udvikler man sin faglighed og færdigheder samtidig med, at man er en vigtig del af den daglige drift samt de teams og afsnit man er tilknyttet gennem forløbet.

Uddannelsen er delt op i et introduktionsår og tre hoveduddannelsesår. Uddannelsen er tilrettelagt sådan, at der veksles mellem ophold i den ambulante psykiatri, akutpsykiatri, sengeafsnit og fokuserede ophold. Hertil kommer en spændende teoretisk kursusdel. Uddannelsesforløbene er tilrettelagt således, at det 3. år er placeret i Odense. Se mere om uddannelsens opbygning på www.specialpsykologuddannelsen.dk.

Som specialpsykolog forventes du at bidrage til og styrke udviklingen af den psykologfaglige vinkel i psykiatrien. Specialpsykologerne bidrager til at løse opgaver med diagnostik og behandling på et selvstændigt og avanceret niveau. Der er opgaver både i de ambulante teams og i de stationære afsnit. Derudover bidrager specialpsykologerne til uddannelse og udvikling af det psykiatriske speciale - også for andre faggrupper.

Psykiatrien arbejder tværfagligt, faggrupperne er: læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, sekretærer, socialrådgivere, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Vi undersøger og behandler voksne med psykiatriske vanskeligheder. Der er fokus på både monofaglig men også tværfaglig udvikling. Psykiatrien har til opgave at sikre tilgængelighed samt ensartede udrednings og behandlingstilbud af god kvalitet.

7 ledige uddannelsesforløb:
1 forløb i voksen-psykiatrien, Esbjerg
1.december 2024 til 30.november 2028 - Introduktionsstilling og Hoveduddannelsesstilling i Esbjerg (3. år i Odense). Der er vagtforpligtigelse i PAM under uddannelsen i Odense svarende til gennemsnitligt 1-2 aftenvagter pr måned i tidsrummet 15.30-22.30. Vagterne placeres mandag-torsdag hverdage)

1 forløb i voksen-psykiatrien, Middelfart
1.december 2024 til 30.november 2028 - Introduktionsstilling og Hoveduddannelsesstilling i Middelfart (3. år i Odense). Der er vagtforpligtigelse i PAM under uddannelsen i Odense svarende til gennemsnitligt 1-2 aftenvagter pr måned i tidsrummet 15.30-22.30. Vagterne placeres mandag-torsdag hverdage)

2 forløb i voksen-psykiatrien, Odense
1.december 2024 til 30.november 2028 - Introduktionsstilling og Hoveduddannelsesstilling i Odense. På 4. året er der ½ år i Svendborg. Der er vagtforpligtigelse i PAM under uddannelsen i Odense svarende til gennemsnitligt 1-2 aftenvagter pr måned i tidsrummet 15.30-22.30. Vagterne placeres mandag-torsdag hverdage)

1 forløb i voksen-psykiatrien, Svendborg
1.december 2024 til 30.november 2028 - Introduktionsstilling og Hoveduddannelsesstilling i Svendborg (3. år i Odense). Der er vagtforpligtigelse i PAM under uddannelsen i Odense svarende til gennemsnitligt 1-2 aftenvagter pr måned i tidsrummet 15.30-22.30. Vagterne placeres mandag-torsdag hverdage)

1 forløb i voksen-psykiatrien, Vejle
1.december 2024 til 30.november 2028 - Introduktionsstilling og Hoveduddannelsesstilling i Vejle (3. år i Odense). Der er vagtforpligtigelse i PAM under uddannelsen i Odense svarende til gennemsnitligt 1-2 aftenvagter pr måned i tidsrummet 15.30-22.30. Vagterne placeres mandag-torsdag hverdage)

1 forløb i voksen-psykiatrien, Aabenraa
1.december 2024 til 30.november 2028 - Introduktionsstilling og Hoveduddannelsesstilling i Aabenraa (3. år i Odense). Der er vagtforpligtigelse i PAM under uddannelsen i Odense svarende til gennemsnitligt 1-2 aftenvagter pr måned i tidsrummet 15.30-22.30. Vagterne placeres mandag-torsdag hverdage)

OBS!
Af ansøgningen skal fremgå, hvilke(t) forløb der søges. Alle forløb er desuden fuldtid.

I din ansøgning skal du forholde dig til de 7 psykologroller, som du kan læse mere om på www.specialpsykologuddannelsen.dk

Uddannelsesprogrammet for Psykiatrien kan ses på specialpsykologuddannelsens hjemmeside www.specialpsykologuddannelsen.dk

Ansøgningsfrist 9. august 2024.
Der afholdes ansættelsessamtaler d. 22. august.

Spørgsmål til uddannelsesstillingerne kan rettes til:

Forløbet i Esbjerg: uddannelsesansvarlig specialpsykolog Louise Ellegaard Hell tlf. 2046 0422

Forløbet i Middelfart: ledende psykolog Mette Outtrup Braad tlf. 2138 9871

Forløbene i Odense: uddannelsesansvarlig specialpsykolog Rikke Skarum tlf. 2425 7837

Forløbet i Svendborg: uddannelsesansvarlig specialpsykolog Rikke Hellerstedt tlf. 4046 5144

Forløbet i Vejle: uddannelsesansvarlig specialpsykolog Lene Bach Madsen tlf. 4046 6409

Forløbet i Aabenraa: uddannelsesansvarlig specialpsykolog Lene Gam Jørgensen tlf. 9944 5587

Afdeling: Administrationen

Stillingsbetegnelse: Psykolog

Arbejdstid: 37

Arbejdssted: Esbjerg

Ansøgningsfrist: 09 Aug 2024save
save deadline
print
mail me
Application deadline 09 August 2024
Geographic location

Applicant interest

How much interest does this ad generate among job seekers? Log in to see how popular this job posting is.Please specify in your application, that you've found this ad in Akademikernes Jobbank

Apply
View job categories View more similar jobs
Get latest jobs before others


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

We DO NOT ACCEPT unsolicited job applications.
We perodically offer student internships

More info for this company

Company profile Talent demand All current jobs


https://jobbank.dk/en/job/2563280//
Karriereprofil i Jobbanken
Create career profile: Automate your job search with job agents, get latest career opportunities before others and get visible to employers with talent profile.