Get latest jobs before others

Senior HSE Manager

ØrstedI denne rolle vil du blive tilbudt et alsidigt og udfordrende job, hvor du har unikke muligheder for at præge din egen hverdag. Du indgår i et dynamisk kompetencecenter med engagerede kolleger, som beskæftiger sig med projektarbejde, og har fokus på faglig sparring og tværfagligt arbejde. Du får gode muligheder for at bruge og videreudvikle dine kompetencer inden for HSE-området såvel internt som eksternt. I forbindelse med dine opgaver har du naturligt en bred kontaktflade til projektleder, øvrige projektdeltagere, eksterne rådgivere og leverandører.

Velkommen til Customers & Assets Portfolio
Du bliver del af Construction Management & QHSE, hvor du sammen med dine kolleger i Customers & Asset Portfolio er med til at udvikle og gennemføre anlægsprojekter fra de tidlige faser helt frem til, at anlæggene står færdige og er idriftsat. Vores projektportefølje spænder fra biomassekraftvarmeproduktion til fjernvarmeelektrificering og CCS. Vi tilbyder et samarbejdsmiljø med passionerede og dygtige kolleger. I vores team er der fokus på faglig sparring og tværfagligt arbejde, der understøtter din vækst. Hos os får du mulighed for at udnytte dit fulde potentiale.

I jobbet vil du:

  • være ansvarlig for at tilføre projektgruppen den nødvendige HSE-ekspertise, der sikrer, at projekterne gennemføres i henhold til gældende vilkår, arbejdsmiljø- og miljølovgivning
  • bidrage til udviklingen af de QHSE-værktøjer, der anvendes i projekterne
  • stå for HSE-screening og analyse af projekterne og deltage i indkøbsprocessen i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale og evaluering af tilbud
  • følge op på HSE-aktiviteterne i byggefasen og sikre, at projekterne lever op til vores målsætninger på området
  • planlægge og deltage i såvel interne som eksterne HSE-audits samt sikre inddragelse af alle HSE-interessenter i henhold til gældende lovgivning, herunder myndigheder.

For at få succes i denne rolle forventer vi, at du:

  • har en relevant uddannelse som fx ingeniør eller tilsvarende, suppleret med en auditor-uddannelse inden for arbejdsmiljø (OHSAS18001/ISO45001)
  • har stor erfaring med sikkerhedsarbejde fra større anlægsprojekter, gerne inden for kraftværksbranchen eller procesindustrien, og besidder indgående kendskab til gældende dansk arbejdsmiljølovgivning
  • er god til at sætte dig ind i og håndtere mange forskelligartede tekniske, økonomiske og tidsmæssige aspekter forbundet med projekter set fra et HSE-perspektiv
  • kan arbejde selvstændigt med en ansvarsbevidst, er proaktiv og har en resultatorienteret indstilling til dit arbejde samt trives i et job med en bred kontaktflade og forstår at opbygge og vedligeholde et godt netværk både internt og eksternt.
  • behersker både dansk og engelsk i skrift og tale, da vi arbejder under dansk lovgivning og tæt sammen med udenlandske leverandører.

Selvom din profil ikke matcher alle punkterne, har du måske andre kompetencer, der vil være relevante. Mener du, at du kan bidrage til teamet, så send os din ansøgning.

Få et job, der gør en forskel
Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab, og som global leder står vi i spidsen af klimakampen. Hos os vil du være med til at skabe og drive de ændringer, der kan lede til en grøn fremtid indenfor energi. Du vil styrke dit talent i en hurtigt voksende branche, hvor du vil have mulighed for at lære og udvikle dig gennem udfordrende opgaver og i samarbejde med førende eksperter. Her vil du arbejde i et behageligt arbejdsmiljø baseret på tillid, respekt og samarbejde.

Form fremtiden med os
Send din ansøgning til os så hurtigt som muligt. Vi indkalder løbende til samtaler, og vi forbeholder os retten til at fjerne annoncen, når vi har fundet den rette kandidat.

Hvis du ønsker at anmode om justering af arbejdsmetoder eller arbejdsmønstre eller hjælp til rekrutteringsprocessen, så send en e-mail til [email protected].

Bemærk venligst, at din ansøgning kun bliver taget i betragtning, hvis den indsendes via vores online karriereside.

About the job
Application deadline:
31. juli 2024

Location:
Skærbæk, DK Gentofte, DK

Field of work:
Engineering and construction

Employment type:
Permanent

Work hours:
Full-time

Workplace:
Office-based

Imagine a future with Ørsted

About Ørsted
- We develop, construct, and operate offshore and onshore wind farms, solar energy farms, storage facilities, and bioenergy plants in Europe, Asia, and North America.

- Our vision is to create a world that runs entirely on green energy.

- We’ve been ranked as one of the world’s most sustainable energy companies for the past six years.

- We’re headquartered in Denmark.

- We have over 8,600 employees, working in 15 countries and growing.

An inclusive team
Ørsted wants all employees to have the same opportunities for impact and growth, regardless of age, nationality, disability, ethnicity, gender, sexual orientation or beliefs. We’re committed to secure an inclusive work environment characterised by a respect for all people so everyone feels free to openly share their input and ideas.

This job posting is collected from company pages and is only shown as short resume. Read entire job ad here:

view full ad at Ørstedsave
save deadline
print
mail me
Application deadline 31 July 2024
Geographic location

Applicant interest

How much interest does this ad generate among job seekers? Log in to see how popular this job posting is.Please specify in your application, that you've found this ad in Akademikernes Jobbank

Apply
View job categories View more similar jobs Upgrade this job ad
Get latest jobs before others


Ørsted

Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia

Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver landvindmølleparker, havvindmølleparker, bioenergianlæg og innovative løsninger, som omdanner affald til energi, og forsyner sine kunder med intelligente energiprodukter. Ørsted har 6200 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark.

We accept unsolicited job applications: Apply through our webpages
We offer graduate programmes: Read more here
We perodically offer student internships

More info for this company

Graduate programme Talent demand All current jobs


https://jobbank.dk/en/job/2591259//
Karriereprofil i Jobbanken
Create career profile: Automate your job search with job agents, get latest career opportunities before others and get visible to employers with talent profile.