Profile #5261

Via flere års erfaring fra arbejdsmarkedet samt sproglige studier på CBS, diverse udlandsophold og praktisk erfaring med teknisk, økonomisk, og juridisk fagsprog har jeg opnået stærke kompetencer i korrekturlæsning, korrespondance og oversættelse på dansk, engelsk og tysk samt administrative opgaver.

engelsk korrektur oversættelse administration koordinering fakturering  

Updated 03. marts 2024
My education
1999 - 2004

Erhvervsspr. diplomudd. (ED)

Copenhagen Business School - CBS

Sprog: Engelsk, del I+II
Fag: Virksomhedskommunikation, teknisk kommunikation, økonomisk kommunikation, juridisk kommunikation, erhvervs- og samfundsøkonomiske forhold, britiske og amerikanske sociokulturelle forhold samt academic writing

Hovedopgave om flykommunikation (mellem piloter og flyveledere)

Tog efter gennemførelse af fuld ED også faget medicinsk engelsk på samme uddannelse.
Educational area: Sprog, Media & Kommunikation
Period: august 1999 - juni 2004
1994 - 1998

Cand.ling.merc.

Copenhagen Business School - CBS

Sprog: Tysk
Fag inden for:
Teknisk sprog (miljø og miljøteknik, elektricitet og energifremstilling, råstoffer, motorer, bearbejdningsmetoder og værktøjsmaskiner, data og elektronik, befæstningsanordninger og øvrige maskindele m.m.)
Økonomisk sprog (finansiering og finansielle instrumenter, selskabsformer, nationaløkonomi, regnskaber og marketing)
Juridisk sprog (selskabsret, kontrakter, civilret, strafferet, arv og testamente, EU)
Kultur og samfund i de tysksprogede lande
Lingvistik, oversættelsesteori, leksikografi, fonetik og tolkning.

Skrev speciale om spildevandsrensning og terminologien på området.

Var på udveksling på universitetet i Innsbruck, Østrig, i to semestre.
Educational area: Sprog, Media & Kommunikation
Period: september 1994 - juni 1998
1991 - 1994

Erhvervssproglig korr. (EG)

Copenhagen Business School - CBS

Sprog: Tysk og fransk
Fag:
Fransk og tysk grammatik
Virksomhedskommunikation
Handelskorrespondance
Erhvervsret
Kultur-og erhvervsøkonomiske forhold i bl.a. Frankrig og Tyskland
Educational area: Sprog, Media & Kommunikation
Period: september 1991 - juni 1994
My work experience
2013 - now

Sekretær

Bech-Bruun

Sekretær i afdelingen EU- og Konkurrenceret (og for økonomerne i afdelingen Økonomisk Analyse, der blev lagt sammen med EU- og Konkurrenceret). Fagområdet i afdelingen var navnlig - ud over EU-ret og konkurrenceret - udbudsret og kontraktret, og jeg har bl.a. varetaget følgende opgaver:

Korrektur på dansk og engelsk – alt fra mails og meddelelser og breve til processkrifter, kontrakter, notater, artikler og PowerPoint-præsentationer
Oversættelser dansk-engelsk og engelsk-dansk (et par gange også fra tysk til dansk eller fransk til dansk)
Korrespondance
Tjek af og download fra minretssag.dk, klargøring af dokumenter og upload hertil, inkl. stævninger og svarskrifter, udarbejdelse af meddelelser, notering af frister
Afregninger, herunder indhentelse af faktureringsoplysninger, tjek af tidsposter, udarbejdelse af salærredegørelser, fremsendelse af fakturaer og evt. rykke for betaling
Koordinering af input til besvarelse af revisorforespørgsler, udarbejdelse af udkast til besvarelser og sende besvarelser
Koordinering og udarbejdelse af CV’er ifm. pitches
Udarbejdelse af PowerPoints og/eller diagrammer og oversigter
Fremsøge tidligere sager og dokumenter i Navokat og FileSite
Mindre it-support og udarbejdelse af it-vejledning til afdelingen
Øvrige opgaver som møde- og rejsebooking, udgiftshåndtering, arkivering, sagsoprettelse mv., print af besværlige Excel-filer mv.

I løbet af perioden har jeg også været superbruger (bindeled mellem afdelingen og it-afdelingen), sekretærkoordinator for teamet af økonomer samt bestyrer af afdelingens gavekasse.
Work area: Administration
Period: august 2013 - now
2007 - 2013

Sekretær

Plesner

Var en del af teamet inden for IT og teleret i hhv. afdelingen Corporate og siden afdelingen Commercial, Employment and Regulatory). Teamet arbejdede navnlig inden for commercial/kontraktret, selskabsret og it- og teleret. Øvrige områder, jeg kom i berøring med, var energiret og insolvensret.

Mine arbejdsopgaver bestod bl.a. i:
Korrespondance på dansk og engelsk,
Korrekturlæsning på dansk og engelsk
Oversættelser (til og fra engelsk og nogle gange tysk)
Legatadministration
Udarbejdelse af referater, ekstrakter, materialesamlinger og øvrige dokumenter
Udarbejdelse af PowerPoint-præsentationer, skemaer, diagrammer og lister
Honorar- og omkostningsopgørelser, afregninger
Registrering af selskabsændringer og -stiftelser
Mødeindkaldelse og kalenderopdatering
Informations- og dokumentsøgning
Work area: Administration
Period: august 2007 - juli 2013
2006 - 2007

Varemærkesekretær

Johan Schlüter advokatfirma

Barselsvikariat i et team af 3½ varemærkesekretærer og 3 advokater. Vikariatet varede 1 år, og jeg blev tilbudt forlængelse i nyt barselsvikariat.

Opgaverne var navnlig:
Korrespondance på dansk og engelsk
Korrekturlæsning på dansk og engelsk
Oversættelse til og fra engelsk og tysk
Fristovervågning og varemærkeundersøgelser
Bilagsudarbejdelse
Fakturering
Work area: Administration
Period: juni 2006 - juli 2007
2005 - 2006

Projektassistent

NNE A/S

Projektansættelse/vikariat gennem temp-team ved byggeriet af Biogen Idecs pakkeri i Hillerød.

Opgaverne for projektteamet af 10-15 kolleger bestod bl.a. af:
Oversættelse på dansk og engelsk
Korrespondance på dansk og engelsk
Korrekturlæsning på dansk og engelsk
Mødereferater på dansk og engelsk
Dokumenthåndtering
Udarbejdelse af PowerPoint-præsentationer og Excel-skemaer
Work area: Administration
Period: oktober 2005 - maj 2006
2005 - 2005

Online Store Manager

Dell Technologies

4½ måneders vikariat gennem Kelly Services i Dells marketingafdeling, hvor opgaverne bestod i:
Oversættelse fra engelsk og skandinavisk til dansk
Opdatering af websider til Dells online store (uge- og månedstilbud)

Internationalt miljø og tæt samarbejde med kolleger og chefer i Skandinavien, England og Tyskland.
Work area: Marketing & Reklame
Period: marts 2005 - juli 2005
1999 - 2004

Redaktionsekretær

MediaMind ApS

Var en del af redaktionen hos forlagsvirksomheden MediaMind, som udgav AGI Aktuel Grafisk Information og (det senere indstillede) Digital Design til den grafiske branche samt PackMarkedet til emballagebranchen. Virksomheden havde søsterselskaber i Sverige og Norge.

Som en del af redaktionen varetog jeg opgaver som:
Oversættelser af artikler og nyheder til og fra engelsk og tysk samt fra skandinavisk
Korrekturlæsning og redigering
Artikel- og nyhedsskrivning til nettet og bladene
Korrespondance, tryksagsbestilling og referatskrivning
Diasscanning

Jeg fungerede i flere måneder som stedfortrædende redaktør af PackMarkedet, indtil der blev ansat en ny. Jeg oprettede desuden en billeddatabase.
Work area: Kommunikation, Media & SoMe
Period: februar 1999 - december 2004
My skills and abilities
Skills
administration artikel- og nyhedsskrivning dansk engelsk på højt niveau excel fakturering filesite/worksite infosøgning juridisk sprog korrekturlæsning korrespondance minretssag.dk navokat nitro omkostningsopgørelse outlook oversættelse powerpoint referatskrivning teknisk sprog tysk økonomisk sprog
Skills at working proficiency
dansk engelsk tysk
My preferences
Job type
Fuldtidsjob
Work areas
Administration Kommunikation, Media & SoMe
Location
Nordsjælland Storkøbenhavn Østsjælland
Contact me!