Stena Recycling

Statistics for jobs for highly educated

Development in job and career offers

Category statistics


Offered job types

In year 2023


Required education

In year 2023


Offered work areas

In year 2023


Offered location

In year 2023


The numbers are generated through statistics created through job collection for the jobbank network. Job statistics are updated with latest values on monthly basis.


Stena Recycling

Banemarksvej 40, 2605 Brøndby

Dine affaldsmaterialer er kilden til nye råmaterialer Hver dag er vi, vores kunder og samarbejdspartnere med til at give liv til affaldsmaterialer. Sammen løfter vi affaldsstrømme op i affaldshierarkiet, så de materialer, vi engang har kasseret, får værdi som nye genanvendte råmaterialer til brug i nye produktioner.

We accept unsolicited job applications: Apply through our webpages

More info for this company

Talent demand All current jobs