Region Midtjylland

I Region Midtjylland kan vi tilbyde jobmuligheder, der spænder både vidt og bredt. Vi løser en lang række helt uundværlige samfundsopgaver inden for sundhed, psykiatriog socialområdet samt regional udvikling. Vores mål er gennem dialog, dygtighed og dristighed at skabe et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau og levere sociale ydelser af samme format. Samtidig ønsker vi at bringe ny viden og udvikling til både erhvervslivet og den offentlige sektor.

En karriere med fokus på faglighed
Vi er mange, der arbejder sammen om at nå vores mål. Faktisk er vi ca. 26.000 kolleger i Region Midtjylland, og der er en lang række medarbejdere, som har spændende og udfordrende jobs med fokus på sundhed, psykiatri, regional udvikling, IT, HR, økomomi, kommunikation, planlægning og meget mere. Her er plads til faglige udfordringer og personlig udvikling. Der er fokus på udvikling, nytænkning, faglighed og ikke mindst på lederudvikling og efteruddannelse, fordi det kræver viden at gå forrest.

Sundhed i midten
For at skabe et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau investerer vi bl.a. i nye hospitaler og i nyt udstyr, men uden de rigtige medarbejdere når vi ikke vores mål. På regionens mange hospitaler har vi brug for dygtige og dedikerede medarbejdere, der vil have en faglighed, som er i top, arbejde sammen, dele viden for hele tiden at blive bedre og bidrage til et godt socialt miljø på tværs af faggrænser og enheder.

Midt blandt mening og motivation
Det er regionens ansvar at behandle psykiatriske patienter, børn, unge og voksne med sindslidelser eller med nedsatte fysiske og psykiske funktionsevner. Her har vi brug for medarbejdere, der har det ekstra overskud og motivation, det kræver at arbejde med mennesker, som har det sværere end de fl este af os. Her er udfordringer og udvikling – og muligheden for en arbejdsglæde ud over det sædvanlige.

Lige midt i udviklingen
Inden for regional udvikling er vores primære opgave at udvikle Region Midtjylland på en lang række fokusområder som erhvervsudvikling, beskæftigelse, uddannelse, kultur, energi, miljø og kollektiv trafi k. Hos os arbejder mange skarpe hjerner med at udvikle disse fokusområder. Innovation og ny teknologi er en integreret del af vores arbejdsliv på alle områder. Det er vigtigt at have forkus på forskning, tænke i nye baner og være på forkant med den teknologiske udvikling, uanset om vi taler om hospitalsdrift, erhvervsudvikling eller noget helt tredje.

En mangfoldig arbejdsplads
Vi værdsætter mangfoldighed, og vi er vidt forskellige. Vi lægger vægt på samarbejde og på at inddrage medarbejdere i beslutninger. Vores størrelse, spredning og specialisering gør tilsammen, at der er et væld af muligheder for at skabe et godt arbejdsliv i Region Midtjylland – både under og efter studiet.

Du kan læse mere om jobmuligheder og muligheder for studerende i Region Midtjylland på www.midtjob.dk.
Region Midtjylland

Skottenborg 26, 8800 Viborg

Region Midtjylland har en lang række opgaver inden for sundhed herunder driften af regionens somatiske og psykiatriske hospitaler. Regionen har en række tilbud inden for socialpsykiatrien og det sociale område. Desuden har regionen opgaver inden for regional udvikling.

We DO NOT ACCEPT unsolicited job applications.
We perodically offer student internships

More info for this company

Company profile Talent demand All current jobs