Frederiksberg Forsyning A/S

Statistics for jobs for highly educated

Development in job and career offers

Category statistics


Offered job types

In year 2023


Required education

In year 2023


Offered work areas

In year 2023


Offered location

In year 2023


The numbers are generated through statistics created through job collection for the jobbank network. Job statistics are updated with latest values on monthly basis.


Frederiksberg Forsyning A/S

Stæhr Johansens Vej 38,, 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Forsyning er dit lokale forsyningsselskab på Frederiksberg. Kernen af vores arbejde er at sikre Frederiksberg stabil og sikker adgang til klimavenlig vand og energi af høj kvalitet. Det gør vi ved at levere gas, vand, fjernkøling og –varme, producere vindenergi samt bortlede regn- og spildevand.

We accept unsolicited job applications: Apply through our webpages

More info for this company

Talent demand All current jobs