Fonden for Entreprenørskab

Fonden arbejder for at evnen til at være innovativ skal være et grundelement i alle uddannelser fra folkeskole til ph.d. Innovation og entreprenørskab skal i højere grad integreres i uddannelserne og forankres på uddannelsesinstitutionerne. 

Fonden for Entreprenørskab uddeler fondsmidler til udvikling og videreudvikling af undervisning med fokus på innovation og entreprenørskab på alle niveauer af uddannelsessystemet. Fonden udvikler og udgiver også selv undervisningsmateriale, rådgiver om implementering af entreprenørskab i undervisning og er facilitator for samarbejde og netværk om entreprenørskabsundervisning.

Som videncenter arbejder Fonden for Entreprenørskab med at udbrede og videreformidle forskning om entreprenørskab i undervisningen. Gennem undersøgelser og analyser er Fonden for Entreprenørskab også selv med til at generere ny viden om udbredelsen og effekterne af entreprenørskabsundervisning i Danmark.


Fonden for Entreprenørskab at a glance


Fonden for Entreprenørskab
Fonden for Entreprenørskab
Fonden for Entreprenørskab er det centrale nationale videncenter og omdrejningspunkt for udvikling af entreprenørskab i undervisningen på alle uddannelsesniveauer.

Geography
Ejlskovsgade 3D
5000 Odense C
Logo: Fonden for Entreprenørskab
Job market demand

What types of job and work areas are we usually offering?


Our people

25

employees with higher education

3
graduates hired last year

9
students and interns hired last year


Unsolicited applications

We are happy to receive unsolicited applications


Latest tweets
Facebook feed

Are there other information about us, that you should know? See what Google Search tells you.