Landsbyggefonden

 

Så hvad enten det drejer sig om støtte til helhedsplaner for boligområder, om at stille digitale platforme for data og viden til rådighed eller skabelse af konkrete samarbejder – så udgør Landsbyggefonden en hjørnesten i den almene sektors drift, udvikling og sammenhæng. Med basis i en robust og smidig organisation er Landsbyggefonden en konstruktiv og helhedsorienteret medspiller i en bæredygtig fremtid for beboerne i den almene sektor.
Landsbyggefonden

Studiestræde 50, 1554 København V

Landsbyggefonden er en selvejende institution, der ved lov er stiftet af landets almene boligorganisationer. Bag dette samarbejde mellem politikere og boligorganisation ligger formålet om at støtte udviklingen af Danmarks almene byggeri – med penge, der stammer fra netop de almene boligorganisationer. Dermed bidrager Landsbyggefonden til løsningen af en grundlæggende opgave i velfærdssamfundet.


More info for this company

Company profile Talent demand All current jobs

Follow and explore