Trustworks

IN YOU WE TRUST

Har du lyst til at være en del af en arbejdsplads, hvor der er fuld tillid til dine evner? Hvor det er forventet, at du faktisk bruger arbejdstiden på at forbedre dig fagligt? Hvor den bedste løsning til kunderne, er den som holder i længden, og ikke den som giver flest arbejdstimer til os?

 

 

Hvorfor TrustWorks?

Árni Már Einarsson, Forretningsarkitekt, TrustWorker siden maj 2017:

”Vores DNA er bygget op omkring mennesker, som har mange forskellige fagligheder og interesser, men vi bliver samlet af en fælles passion omkring det vi laver, nysgerrigheden for at lære nyt og ikke mindst villigheden til at dele sin viden aktivt med hinanden. I flere sammenhænge har det været en kæmpe fordel at kunne tage fat i erfarne kollegaer, når jeg har manglet en model eller været i tvivl om, hvordan jeg skulle tilgå et eller andet problem. Desuden er det enormt fedt, at der hos TrustWorks er rum til at udforske nye måder at gøre tingene på og nye forretningsområder. Det gør at man faktisk har mulighed for at få indflydelse på forretningen, og beslutningsgangen til at teste noget er meget kort.”

Mette Buhl Christoffesen, Management Konsulent, TrustWorker siden november 2017:

”Jeg kommer fra en stor virksomhed fyldt med KPI'er, en fast hierarkisk struktur, unødvendigt bureaukrati, osv. Jeg elsker at arbejde og arbejder meget, men jeg fik absolut intet ud af det, hverken personligt eller professionelt til sidst. Jeg valgte TrustWorks pga. friheden og gennemsigtigheden, og fordi jeg fik lov til at udvikle mig endnu mere inden for dét, som jeg selv syntes var spændende, og derfor ikke skulle fokusere på, hvad min arbejdsgiver mente var relevant for deres bundlinje.”

 

 

Hvordan er TrustWorks?

Árni Már Einarsson, Forretningsarkitekt, TrustWorker siden maj 2017:

”Jeg arbejder med forretningsanalyse og projektledelse. Ved forretningsanalyse arbejder jeg med at afdække forretningsbehov og kommunikere dem, afholde møder og workshops fx om behov, risici, løsningsdesign og kortlægge eksisterende processer, så de kan forbedres. I Projektledelse styrer jeg tid, økonomi og scope, kommunikerer status til ledelsen og projektdeltagere og strukturerer projektrammerne. Dvs. forretningsmæssige afklaringer, business cases og interessenthåndtering, samt møde interessenter og forstå, hvordan de har indflydelse på projektet.”

Mette Buhl Christoffesen, Management Konsulent, TrustWorker siden november 2017:

”Jeg får lov til at arbejde med dét, jeg har lyst til, og jeg får lov til at gå videre med mine ideer og nye tiltag, kunder og andre sjove ekstra ting. Der er ingen micro-management med bl.a. tidsregistrering, da det her handler om frihed under ansvar, og her stoler ledelsen på, hvad jeg leverer og laver. Jeg får lov til at arbejde som ekspert og sidde i toppen af virksomheder og rådgive direkte til ledelsen, hvilket er med til at sætte retningen for deres virksomhed. Der er plads til at være ambitiøs hos TrustWorks – the sky is the limit - det er fedt!”

 

 

Hvem er TrustWorks?

På overfladen er vi IT Management Konsulenter inden for Forretningsarkitektur, Løsningsarkitektur og Projektledelse, men når man kigger i rygsækken, så har vi altid disse 6 principper med:

 

Clock Building Not Time Telling

- We would rather help you to be able to build your own clock, than simply tell you what time it is.

Continuous Improvement

- We believe that constant learning is the key to growth for both us and our customers.

Show It and Tell It

- When we have learned something new, we are proud to show it and tell everyone about it. This means that best-practices and good ideas are spread between our many customers to everyone´s benefit.

We Believe in Talent and Passion

- The most important trait of the good consultant is to be talented and passionate. If you have talent and you are passionate, we can teach you the rest.

Good People

- To be a great consultant for our customers as well as the perfect colleague, you have to be a good person. At TrustWorks you will only meet good people, in every sense of the word.

At the Forefront of Theory and Praxis

- To excel we believe that we must focus on both practical experience from our customer´s projects and new theory on how to improve. We strive to be up to date, participate in University life and develop new ways of doing things based on experience and theory.

 

 

Let’s meet!

- Mail us on [email protected] and come in for a good cup of coffee and enlightening talk.
Trustworks

Amagertorv 29A, 3. sal, 1160 København K

TrustWorks is a consultancy focusing on bridging the gap between business and IT to help clients realize measurable business value from their IT-enabled investments. We help our customers succeed with their IT transformation projects from inception to transition.

We accept unsolicited job applications: Apply through our webpages

More info for this company

Company profile Talent demand All current jobs

Follow and explore