Social Media praktikant hos Move On Career

Alexander tog kontrollen med sociale medier under sit praktikophold hos Move On - og kom ud rigere på både erhvervserfaring og personlige oplevelser.

Alexander Trøstrup Steuernagel
Social Media praktikant

Arbejdsopgaverne

Mine arbejdsopgaver hos Move On Career har været mangfoldige og komplekse, men de kan relativt overskueligt opdeles i tre hovedopgaver med hver sine mange underopgaver:

  1. Bearbejdelse af stillingsopslag fra virksomhederne, for at målrette dem til jobsøgerne.
  2. Informationssøgning – Både på de sociale medier, søgemaskiner og biblioteksdatabaser, men også blandt Move On Careers egen vidensbank, der består af utallige artikler, som er tilgængelige på virksomhedens jobportaler på lige fod med stillingsopslagene og skrevet i samarbejde med både eksterne ekspertkonsulenter og interne medarbejdere, der på vidt forskellige måder har bidraget med deres professionelle viden, de har erhvervet gennem uddannelse og erhverv.
  3. Bearbejdelse og promovering af artikler – Vidensdeling er et centralt nøgleord i den forbindelse og en kerneværdi for Move On Career som virksomhed.

Hvorfor Move On Career?

På grund af den meget brede karakter af faglighed, som min uddannelse indebærer, var stillingsannoncen hos Move On Career ganske naturligt bare en af mange forskellige muligheder, hvoriblandt jeg også havde søgt hos andre medie-, reklame- og turistbureauer, samt engrosvirksomheder, i servicesektoren og hos vidensinstitutioner, men fælles for alle disse stillinger, jeg havde søgt, stod de basiselementer, der er ligger til grund for uddannelsen i Interkulturelle studier: Sprog, kommunikation, medier, humanisme, analyse og fortolkning. Disse 6 kategorier var for mig meget mere skelsættende end det egentlige produkt eller den egentlige serviceydelse, den virksomhed, jeg ville i praktik hos, producerede.

Stor faglig og personlig udvikling

Det fine, globaliserede udtryk ’strenghtening your employability’ (altså ’at styrke sin evne til at fungere som et tandhjul i en virksomhed eller en anden form for organisation’, hvilket bestemt ikke er givet som standardindstilling på skolebænken) beskriver på den ene side meget godt en af mine egenskaber, der er blevet styrket enormt i løbet af mit praktiksemester hos Move On Career, men på den anden side er det en alt for simpel måde at karakterisere min faglige udvikling på og kun én af mange faktorer, der spiller en rolle i den sammenhæng.

En anden vigtig faktor, der faktisk både fik rykket mig fagligt men i den grad også personligt, var den kulturelle diversitet internt i virksomheden og eksternt – Gennem arbejdet med såvel engelsk- som dansksprogede tekster (og enkelte tyske, hvilket jeg selv fik lov til at tage initiativ til, for at spore mit praktikforløb mere ind på min uddannelse) har der været et kæmpe udviklingspotentiale for mig i dét, at den høje grad af kulturel mangfoldighed har tjent som en stor inspirationskilde til opbyggelsen af en mere nuanceret, individuel, faglig profil for mig, hvilket i sidste ende har gjort mig i stand til at navigere og begå mig i mange flere kulturelle sammenhænge, end før jeg startede der. Det har været guld værd ifm. mit studie, der jo netop handler om at finde sig til rette i en stigende interkulturel verden, fra hvilken der kan være et ekstraordinært potentiale for værdiskabelse.

For ikke at nævne alt for mange af de faglige mål i studieordningen, som jeg i samarbejde med Move On Career har fået opfyldt meget præcist (det ville sikkert alligevel blive lidt for kedeligt 😉), så vil jeg bare lade det stå skrevet, at jeg absolut fik afprøvet min viden, mine færdigheder og kompetencer i praksis, samt at jeg fik et hav af det hele igen. Skulle det alligevel interessere en dygtig studerende, så skal du være velkommen til at tjekke studieordningen for interkulturelle studier fra 2018, som du nok kan finde ved at google det.

Man kunne påføre meget mere her omkring faglig udvikling som praktikant hos Move On Career, men der skal jo også være nogle gode overraskelser tilbage, som du selv kan opleve.

Ugentlig fredagsøl

Det lyder måske lidt jovialt, men det er det alligevel på ingen måde. Konceptet med, at chefen fredag kl. 15.00 (halvanden time før fyraften!) respektfuldt spørger ”Er det tid til fyraftenshygge?”, hvorefter der bliver serveret øl, sodavand og snacks over en times social snak om alt, hvad livet indeholder, det er i al sin komplekse enkelthed bare noget, langt flere virksomheder burde indføre på deres arbejdsplads. Det er simpelthen ikke til at underkende, hvor stor en betydning en så forholdsvist lille begivenhed har på det mentale velvære for medarbejderne. Man kunne måske spørge: ’Jamen, kan vi ikke lige så godt bare få fri halvanden time før, i stedet for at spilde tiden med samtale?’ Heldigvis har de fleste mennesker vel læst nok artikler og undersøgelser om helbred og sundhed til, at de slet ikke kunne drømme om at formulere sådan et spørgsmål. Tag det fra en studerende, der som pensum i et 10 ECTS-fag har brugt endeløse timer på at læse om den arbejdscentrerede livstilgang i vores vestlige verden, hvilket ikke betyder, vi i Danmark arbejder mere end resten af verden, men vores individuelle fokus er sammen med vores europæiske naboer rettet knivskarpt på bedriften ’arbejde’. Det har vi efterhånden affundet os med, og det vil de fleste af os nok også kategorisere som en kerneværdi i vestlig kultur, men det betyder bare også, at vi skal være meget opmærksomme på det, der ikke er arbejdsrelateret. I dette tilfælde altså fredagsøllen. Eller rettere sagt, det, som fredagsøllen repræsenterer for mig: Velfortjent afstand fra arbejdet, socialisering med kollegerne og inspirerende historier, der gør livet værd at leve. Og det er skrevet af en person, der virkelig har lært at holde af jobformidling.

Jobsynlighed i en alsidig medieverden

Selvom, som allerede nævnt, ”produktet/serviceydelsen” for mig egentlig blev nedprioriteret lidt i min praktiksøgning, så er jeg utroligt glad for, jeg endte med at passe godt ind hos Move On Career. For det, som Move On Career faktisk producerer, er netop jobsynlighed i en medieverden, der konstant tenderer til at gemme arbejdsmarkedet for de jobsøgende og arbejdskraften for virksomhederne. Så kunne man forestille sig et mere nobelt foretagende end at facilitere dette forhold? Derfor valgte jeg Move On Career. 

Forventninger

Praktikken har overgået alle mine forventninger. Altså selvfølgelig havde jeg lidt en anelse om, at det ville blive godt med noget erhvervserfaring, men når man så samtidig bliver mødt på et personligt plan af smilende, glade og passionerede kolleger, så sker der bare noget med ens motivation, hvilket jeg kunne og har beskrevet meget udførligere i min projektrapport til Aarhus Universitet, men al den tekst ville der ikke være plads til på Move On Careers server.

En sidste, vigtig ting, jeg allerede havde store forhåbninger om, inden jeg startede der, var etableringen af en bedre rutine. Altså en rigtig, ordentlig, nine-to-five rutine, hvor man kan være sikker på at holde fri, når man holder fri. For det modsatte er, som mange studerende nok kan nikke genkendende til, nemlig et aspekt af studielivet, der pga. universitets alsidige opbygning godt nok tilstræber den videnskabelige metode, der jo som bekendt kræver en meget omfattende tilrettelæggelse af ens liv, men på den anden side sidder læselysten (undertiden også opfattelsen af læsepligt) altid underbevidst i baghovedet. Det blev der gjort op med hos Move On Career til fordel for en afbalanceret hverdag, der selvfølgelig ikke indeholder ekspertise på et lige så højt, professionelt niveau, men for individer kan det være en absolut nødvendighed for at skabe en helstøbt, afrundet og poleret karakter, både fagligt, socialt og personligt. Det gjorde det i hvert fald for mig.

Fremtiden

Som humanist har man vel generelt en meget åben indstilling til arbejdsmarkedet, så jeg bruger ofte formuleringen ”Lad mig se, hvor universet bærer mig hen”. Bare det bliver et sted, hvor jeg kan udfolde mig indenfor de 6 kategorier, jeg nævnte i begyndelsen af artiklen: Sprog, kommunikation, medier, humanisme, analyse og fortolkning. Som sagt, er det ikke vigtigt for mig, hvilket ”produkt”, jeg i sidste ende kommer til at arbejde med, men meget vigtigere, hvilke mennesker, jeg bliver omgivet af. Det er helt bestemt den vigtigste pointe, jeg har taget med mig fra Move On Career.


social media some praktik kommunikation formidling sprog

More talent profiles at Move On Career ApS
Move On Career ApS

Solrød Center 70, 1. 6, 2680 Solrød Strand

Move On er en kommunikationsvirksomhed, der arbejder med online rekrutteringsmedier - med fokus på uddannelse og arbejdsmarked. Vi har i over 25 år beskæftiget os med rekruttering og Employer Branding. Vi ejer flere jobbanker og karriereportaler, udgiver KarriereVejviser.dk og leverer job til Frivilligjob.dk.

Workplace has right now 5 employees with higher educational background. In last periode they hired 1 candidates and 4 students and interns.

We accept unsolicited job applications: Apply through our webpages
We perodically offer student internships

More info for this company

Company profile Talent demand All current jobs