Få opslag som dette inden alle andre

Praktikplads: Ambassaden i Berlin

The Royal Danish EmbassyAmbassaden i Berlin
Der er altid stor aktivitet på ambassaden i Berlin, og de ca. 8 praktikanter, der hvert semester er fordelt på ambassadens afdelinger, får stort indblik i både egne fagområder og alle andre aktiviteter på en af Danmarks største ambassader. Her får du direkte erfaring med, hvordan samspillet mellem politik, kultur og erhvervsliv skaber værdi for det danske samfund.

Ambassaden i Berlin er placeret i det nordiske ambassadekompleks, sammen med Finlands, Islands, Norges og Sveriges ambassader, og du får rig mulighed for også at lære studerende fra de andre ambassader at kendegennem sociale arrangementer og fagligt samarbejde. Bl.a. organiserer praktikanterne hvert semester et praktikantentarrangement, for studerende fra ambassader og myndigheder i Berlin.

På ambassaden bliver du en integreret del af din afdeling og der er rig mulighed for at engagere sig socialt med kolleger.

På ambassaden kan du komme i praktik i følgende afdelinger:

The Trade Council
The Trade Council er den del af udenrigsministeriet, hvis primære opgave er at yde strategisk rådgivning til danske virksomheder, for at fremme dansk eksport og rammebetingelserne for danske løsninger på det tyske marked.

Der er hvert semester op til 4 praktikanter i ambassadens handelsafdeling, som er tilknyttet en eller flere sektorer, efter dine interesser og kompetencer.

Efter et praktikophold hos os har du:

 • Styrket dit CV med konkret, international erfaring.
 • Stort personligt og professionelt netværk til fordel for din videre karriere.
 • Påviselig erfaring med research og målrettet informationssøgning om tysk politik, økonomi og handel, samt rammebetingelser for dansk eksport.
 • Indgående kendskab til beslutningstagere og andre interessenter, udfordringer og muligheder inden for dine sektorer, i både Danmark og Tyskland.
 • Haft berøring med ministerbesøg, politiske møder, diplomatiske udfordringer, koncerter, spontane kriser og masser af nye bekendtskaber.
 • Praktisk erfaring med planlægning og gennemførsel af møder, workshops, konferencer, delegationsture, etc.
 • Prøvet kræfter med faglig tekstproduktion og kommerciel kommunikation.
 • Indblik i arbejdet på en ambassade og udenrigsministeriet som arbejdsplads.

Er du studerende inden for et relevant område, er du interesseret i at lære mere om Danmarks eksport til Tyskland, og er du god til tysk? Så er det måske dig vi leder efter.

Men vigtigst er, at du er motiveret, nysgerrig, og pligtopfyldende, og ikke bange for at kaste dig ud i nye opgaver.

Spørgsmål vedrørende praktik i handelsafdelingen på ambassaden kan stilles til Eva Sønnichsen på tlf. +49 (0)30 5050 2123 eller e-mail .

Forsvarsafdeling
Forsvars- og sikkerhedspolitikken i Europa er i rivende forandring som følge af, at sikkerhedssituationen og de multinationale forhold ændrer sig, samtidig med at det europæiske samarbejde udvikler sig. Som praktikant i Forsvarsafdelingen har du chancen for at få grundig indsigt i de strukturelle og politiske forandringer og processer – og et overblik over Danmarks og Tysklands forsvars- og sikkerhedssamarbejde, også i internationale sammenhænge.

I Forsvarsafdelingen kan du være med til at koordinere det bilaterale dansk-tyske samarbejde på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område og holde det danske Forsvarsministeriums embedsområde orienteret om tyske forsvars- og sikkerhedspolitiske emner og det multilaterale samarbejde i internationale organisationer.

Forsvarsafdelingen repræsenterer det danske Forsvarsministerium i Tyskland og har kontakten til det tyske departement. Sektionen koordinerer det bilaterale dansk-tyske samarbejde på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område og holder det danske Forsvarsministeriums embedsområde orienteret om tyske forsvars- og sikkerhedspolitiske emner og det multilaterale samarbejde i internationale organisationer. Forsvarssektionen arbejder tæt sammen med ambassadens øvrige afdelinger, herunder politisk-økonomisk afdeling og handelsafdelingen.

Opgaver:

 • Afdækning af eksportmuligheder for den danske forsvarsindustri. Planlægning og gennemførelse af arrangementer på området.
 • Bidrage til indberetninger om en række forsvars- og sikkerhedspolitiske emner, herunder selvstændig research, til Forsvarsministeriet og Forsvarets myndigheder.
 • Deltagelse i konferencer, briefinger etc. mhp. informationsindhentning.
 • Besvare henvendelser fra danske myndigheder og borgere om tyske forhold.
 • Indhente diplomatiske tilladelser til Forsvarets enheder i Tyskland.

Din profil:

 • Du er studerende og interesserer dig for forsvars- og sikkerhedspolitik, Tyskland og tyske politiske og samfundsmæssige forhold.
 • Du er god til tysk og engelsk og skriver godt.
 • Du arbejder selvstændigt og har gode idéer.
 • Du er opsøgende og god til at håndtere kontakter til andre myndigheder, firmaer og borgere.

Skulle du have spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Forsvarsafdelingen på e-mail .

Politisk-Økonomisk Sektion
Et praktikophold i den politisk-økonomiske sektion på den danske ambassade i Berlin giver indsigt i det politiske liv i en af Europas vigtigste hovedstæder samt det diplomatiske arbejde på en af Danmarks største ambassader.

Vi søger en dygtig studerende med skarp analytisk sans og interesse for tysk politik og økonomi samt europa- og udenrigspolitik til at indgå i ambassadens daglige arbejde.

Den økonomisk-politiske sektion beskæftiger sig med tysk indenrigs- og udenrigspolitik i bred forstand. Sektionen dækker Tysklands bilaterale forhold til vigtige udenrigspolitiske aktører samt Tysklands deltagelse i det multilaterale samarbejde om udenrigs- og forsvarspolitiske forhold, herunder i EU, NATO, FN m.v. Desuden indberetter sektionen om vigtige indenrigspolitiske udviklinger i det tyske politiske system samt tysk økonomi. Endelig følger sektionen udviklingen på en række politiske områder såsom industri og handel, rets- og indenrigspolitik, finanssektorregulering, asyl og migrationspolitik, energi-, klima- og miljøpolitik, udviklingsbistand samt forskning, transport og telekommunikation.

Opgaver:

 • Selvstændig research til brug for analyse af aktuelle indenrigs-, udenrigs- og europapolitiske udviklinger i tysk kontekst
 • Nyhedsovervågning, deltagelse i debatter, konferencer, oplæg og briefinger samt indhentning af oplysninger fra de tyske myndigheder
 • Hjælp til udarbejdelse af indberetninger om aktuelle udviklinger i Tyskland til brug for danske myndigheder
 • Besvarelse af henvendelser fra danske myndigheder
 • Besvarelse af henvendelser til ambassaden fra borgere og virksomheder om forholdene i Tyskland
 • Planlægning og selvstændig foredragsaktivitet i forbindelse med besøg på ambassaden udefra

Du er:

 • En dygtig og engageret studerende på en samfundsvidenskabelig eller anden relevant uddannelse
 • Interesseret i tysk politik, økonomi og samfundsforhold
 • God til tysk i både skrift og tale
 • Analytisk stærk og vant til at tænke i politiske baner
 • Initiativrig, interesseret, selvstændig, opsøgende og grundig i dit arbejde
 • Vant til at have mange bolde i luften og fleksibel i situationer med spidsbelastning
 • Gerne i besiddelse af erhvervserfaring fra ministerier, styrelser, kommuner, private virksomheder, NGO’er eller lignende

Spørgsmål vedrørende praktik i politisk-økonomisk sektion kan stilles til akademisk medarbejder Malthe Hilal-Harvald på +49 305050 2216 eller e-mail .

Kultur, Kommunikation & Public Diplomacy
Overordnet er det kultur- og kommunikationsafdelingens opgave at skabe dialog mellem danske og tyske kultur- og uddannelsesinstitutioner, støtte danske kunstnere i Tyskland og formidle dansk kunst og kultur. Afdelingen står derudover for at kommunikere ambassadens samlede aktiviteter i samarbejde med ambassadens øvrige afdelinger.

Afdelingen deltager i mange kulturelle arrangementer og samarbejder om gennemførelsen af arrangementer med forskellige kulturelle institutioner i Danmark og Tyskland.

Derudover varetages al kontakt til den tyske og danske presse - det vil sige akkreditering ved officielle besøg, udsendelse af pressemeddelelser etc.

Kvalifikationer:

 • Gode tyskkundskaber
 • Gode kommunikations- og formidlingskundskaber
 • Evnen til at multitaske
 • Forstå svensk og norsk til husbehov
 • Evnen til at arbejde kreativt og selvstændigt
 • Kendskab til det danske kulturlandskab og gerne til det tyske/berlinske kulturlandskab
 • Gode organisatoriske evner
 • Kendskab til Office-pakken (f.eks. Outlook og Excel)

Opgaver:

Praktikanten varetager bl.a. sagsbehandling, herunder informationssøgning, information til borgere i Tyskland og Danmark, opdatering af afdelingens database, bistand ved oversættelser o.lign.

Desuden står praktikanten for at lave rundvisninger på tysk/dansk/engelsk for besøgende på ambassadekomplekset og deltager i det daglige presse- og kommunikationsarbejde. Pressearbejdet kan bl.a. bestå af bidrag til ambassadens sociale medier samt produktion af tekster om kulturarrangementer til egne og andre platforme.

I løbet af praktikforløbet deltager praktikanten selvstændigt i mange af ambassadens aktiviteter. Praktikanten inddrages i planlægning og gennemførelse af arrangementer, som afholdes i praktikperioden, f.eks.: Udstillinger i ambassadens fælleshus (logistik, planlægning, idéudvikling), besøg på ambassaden/i Berlin, oplæsninger, koncerter m.v.

Kultur- og kommunikationsafdelingens arbejdsområde er meget bredt og praktikanten vil få mulighed for at forme forløbet individuelt ved at vælge arbejdsopgaver ud fra personlige interesser og faglig baggrund.

Skulle du have spørgsmål, er du velkommen til at kontakte KKP-afdelingen på e-mail .

Ansøgning
Her kan du finde mere information om ansøgningsprocessen til et praktikophold på Den Kongelige Danske Ambassade i Berlin.

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos The Royal Danish Embassygem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist: snarest muligt
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag Opgrader opslaget
Få opslag som dette inden alle andre


The Royal Danish Embassy

Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2, 1448 København

Ambassaderne fremmer danske politiske og økonomiske interesser ved at analysere og vurdere opholdslandenes indenrigs- og udenrigspolitiske forhold.

Arbejdspladsen har lige nu 6 medabejdere med videregående uddannelsesbaggrund. I sidste periode ansatte de ingen færdiguddannede samt 5 studerende og praktikanter.

Vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Talentefterspørgsel Alle aktuelle job

Følg og udforsk


https://jobbank.dk/job/2366366//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.