6365 talentprofiler fundet

Arbejder med dataindhentning, interview, analyse, metodeudvikling, kortlægning af: Designprocesser, kunderejser, kundeinsigt, identifikation af forandringsfaktorer facilitering, vidensflow- strukturering, beslutnings strukturering og monitorering. Branding, storytelling baseret på konnotative relationer. Markedsføring, Servicedesign, SoMe, Desig

Designthinking Cand. Mag. i designledelse Designprocesser Strategisk design Servicedesign Innovationsprocesser Branding Storytelling Case study research Kvalitativ research Kvantitativ research Sociale medier  

Opdateret 10. september 2018
Min baggrund beskrives bedst som samfundsvidenskabelig humanist. Den røde tråd i mit arbejdsliv er mennesker, processer og mål. Jeg arbejder med troværdighed og tillid. Samt med konkrete projektlederværktøjer, der giver overblik og fremaddrift i processer og målbare attraktive resultater.

Projektledelse Kvalitetssikring Procesoptimering Medarbejdertrivsel Research Formidling Tekstproduktion Troværdighed Loyalitet Undervisning Rådgivning Vejledning Fundraising Koordination Interessentpleje  

Opdateret 16. september 2018
Jeg er nysgerrig, kritisk tænkende og kan bidrage med kompetencer inden for Service Design, Innovation, Brugerinddragelse, Evaluering, Kortlægning og Organisationsudvikling, der skaber resultater. Jeg har erfaring og interesse for energi og klima, social- og ældreområdet og uddannelse.

antropolog kvalitativ analyse brugerinddragelse brugerundersøgelse energi og klima bæredygtighed vidensformidling kommunikation uddannelse socialt arbejde integration udviklingsarbejde  

Opdateret 18. september 2018
Ingeniør søger udfordringer inden for teknologi-, projekt-, og innovationsledelse. Jeg har 20 års erfaring inden for analyser og rådgivning om teknologisk udvikling, innovation og sektor-omstilling – f.eks. på energiområdet. Jeg søger nye udfordringer inden for industriel udvikling, innovation, produkt- og teknologiudvikling.

Innovation teknologi projektledelse strategi ledelse analyse aktøranalyse industri transitionsprocesser energi elektroteknik akustik grøn omstilling  

Opdateret 12. september 2018
Having a background in hardware and now expertise in software, I consider myself a technical artist and data engineer. I am capable of creating interactive visuals in virtual reality with Unity and to analyze data with Python. I am familiar with compute graphics, SCRUM, Git, machine learning, sales and business.

virtual reality unity unity 3d python computer graphics c# spanish sales vr developer unity developer .net visual studio git  

Opdateret 19. september 2018
Mit navn er Magnus Jørgensen, og jeg er 26 år. Jeg er en dedikeret person, der arbejder målrettet og fokuseret på valgte problemstilling såvel som faglige. Jeg er kompetent og er god til at samarbejde med andre mennesker. Jeg er uddannet analytiker men også underviser. Hvorfor jeg kan begge dele.
Derudover er jeg meget empatisk og fair.

Dedikeret ung Cand Mag søger job Ivrig og pligtopfyldende Søger altid udfordringer der bryder traditionelle rammer  

Opdateret 14. september 2018
Søger arbejde indenfor Undervisning, Uddannelsesplanlægning, Akademisk Medarbejder, HR & rekruttering eller som Konsulent indenfor Læring, Pædagogik, eller Organisationsudvikling.

Er åben over for forskellige ansættelsesformer: Fuldtid, deltid, fast eller tidsbegrænset, og evt. freelance.

Søger også virksomhedspraktik.

undervisning organisationsudvikling uddannelsesplanlægning akademisk medarbejder Pædagogik  

Opdateret 20. september 2018
Erfaren international koordinator, forretningsudvikler, konsulent og projektleder indenfor klima, energihandel og bæredygtighed. Opgaver omfatter samarbejde med store virksomheder, internationale organisationer, ministerier og finansielle institutioner.
Landeerfaring: UK, Tyskland, Vietnam, Thailand, Syd Afrika Kenya, Uganda, Mauritius, Togo

Diplomatisk Detaljeorienteret International Grundig Initiativrig Resultatorienteret Rolig  

Opdateret 20. september 2018
Jeg er ingeniør, projektleder og ledelseskonsulent med alsidig international erfaring som projektleder og som konsulent for leder-og teamudvikling, konceptudvikling og program management – Jeg er især optaget af udvikling og optimering af projekteksekvering på komplekse, internationale projekter med mange interessenter.

Projektledelse Ledelse Lederudvikling Facilitering Workshops Coaching Teamudvikling Optimering & Udvikling Uddannelse & Undervisning Rådgivning Konceptudvikling Program Management Change Management  

Opdateret 30. august 2018
Enthusiastic character driven by a passion for the interplay in human-computer interactions, especially within user experience and instructional design.The combination of my education and work experience enables me to work holistically and strategically with users, customers and stakeholders, in a digital context.

UX CX Digital Design Digital Communication Content creator E-Learning Instructional designer Copywriter Service design Usability test User experience Product design Web editor  

Opdateret 04. september 2018
Resultatorienteret medarbejder som ikke slipper opgaven før jeg er sikker på, at den er løst 100%.
Jeg er detaljeorienteret og kvalitetsbevidst. Jeg befinder mig godt med at blive tildelt ansvar, og sætter en ære i at levere et godt stykke arbejde. Jeg er særligt god til at engagere mig, at tilpasse mig, at tilegne ny viden og at samarbejde

GDPR Persondatasikkerhed Informationsspecialist Bibliotekar Records manager Projektleder Arkivering Auditering  

Opdateret 12. september 2018
Kvalitetsbevidst biokemiker der brænder for GMP compliance, validering og tværorganisatorisk samarbejde. Bred proceserfaring i farma og medical device. Inspektion og audit erfaring. Koordinerer, implementerer og procesforbedrer. Frigiver batch. Positiv, fagligt nysgerrig, struktureret og løsningsorienteret. Som kollega hjælpsom og videns deler.

validering GMP sterilisering batchdokumentation drug master files QA samarbejde SIP autoklave tværorganisatorisk audit QP Aseptik afvigelser ændringssager instruktioner interne reklamationer HPLC in-proces analyser steriltunnel inspektion  

Opdateret 17. august 2018
Jobsøgende - tidligere uddannelsesleder og underviser i engelsk i gymnasieskolen. Har erfaring og kompetencer inden for personaleledelse, projekt-, udviklings- og forandringsledelse , kvalitetssikring, kommunikation mm. Har Master i ledelse. Værdsætter godt samarbejde, den gode dialog, og har inddragende og synlig ledelsesstil.

Dynamisk visionær ordentlig udadvendt anerkendende gennemslagskraft målsøgende udviklingsorienteret Forandringsparat samarbejdsorienteret  

Opdateret 05. september 2018
Jeg har bred erfaring indenfor it ledelse, strategiarbejde, porteføljestyring samt it-projektledelse af udviklings- og implementeringsprojekter fra forskellige brancher på såvel kunde- som leverandørsiden. Jeg har en god it teknisk indsigt og har samtidig let ved at sætte mig ind i nye forretningsområder.

engageret drive hurtigopfattende struktureret anerkendende inddragende udadvendt gennemslagskraft  

Opdateret 13. september 2018
I just graduated as a Master of Science in Engineering. I am a physicist as much as an engineer, thus comprising both the theoretical and practical aspects when approaching a challenge. I enjoy technical problem solving and I am very fast at making an overview and proposing, as well as testing, possible solutions to a challenge.

nanotech microfluidics applied physics data analysis clean room laboratory work sensors  

Opdateret 13. september 2018
Du får en blæksprutte til fingerspidserne. En der skaber overblikket, bevarer roen, tager opgaverne og handler proaktivt. En der tør tage beslutninger og trives med en uforudsigelig arbejdsdag.
Jeg er kendt som organisationens imødekommende ansigt indadtil og udadtil og medvirker til et godt miljø med mange samarbejds-relationer og deadlines.

direktionssekretær PA Event chefsekretær koordinator  

Opdateret 17. september 2018
Swedish food professional living in Copenhagen.

Looking for work in the Øresund region within the food sector. Experience from B2B sales and business development in the Nordic countries primarily Sweden. Good communicator with a commercial understanding from startup and market entries.

business developer product developer chef Nordics Sales B2B Languages skills  

Opdateret 18. september 2018
Graduate i anvendt lingvistik og kognitionsvidenskab, med fokus på conversational systems, chatbots, UX, user research.
Fem års erhvervserfaring (sprogtjenester), kendskab til forskningsmetoder, dataanalyse, sprogteknologi, programmering (R, Python).
Jeg er dygtig og effektiv med både teamwork og selvstændigt arbejde.

linguist kognitiv kommunikation sprogteknologi forskning analytik  

Opdateret 16. september 2018
Many years experience as E & I Lead engineer and E & I project engineer with Electrical and Instrument Engineering for new as well as existing plants and factories in the Oil & Gas, Pharmaceutical and Chemical industries such as: Amersham health, Rockwool, Novo, DONG energy, Gassco A/S, Grunfoss, Dakocytomation, Lego and Haldor Topsoe. Has also Fir

El-ingeniør Electrical engineer Instumentation Oil & Gas Chemical Industri  

Opdateret 11. september 2018
Proaktiv og ambitiøs cand.mag. i Psykologi og Kommunikation & NLP Coach.

Jeg brænder for at arbejde med meningsfulde udviklings- og forandringsprocesser for mennesker og organisationer som coach og facilitator efter endt uddannelse i juni 2018.

psykologi kommunikation kompetenceudvikling ledelse HR karriererådgivning coaching NLP Enneagram projektledelse motivation og målsætning personaleudvikling arbejdsmiljø undervisning rekruttering akademisk skriftlighed kvalitativ analyse  

Opdateret 17. august 2018
Experienced in people management, large scale project management, performance management, process re-engineering, change management, operational and financial analyses, as advisor on tactical and strategic business management and performance and productivity improvements. I have an analytical mindse

Ledelse projekt ledelse performance management logistik produktion  

Opdateret 16. september 2018
Jeg er uddannet civilingeniør med speciale ”ingeniør inden for konstruktion og udvikling af mekaniske systemer”. Jeg har 7+ års erfaring med konstruktion og udvikling af mekaniske dele, har et bred kendskab til 3D programmer, styrke beregningsprogrammer, rør design og fleks analyse.

Maskiningeniør Projekt ingeniør Civilingeniør Udviklingsingeniør  

Opdateret 14. september 2018
Jeg søger et job fra 2018/19 og gerne i Aalborg/Aarhus området. Jeg er interesseret i forskning indenfor medicinal området men er også åben overfor nye udfordringer. Tidligere arbejdsgiver bl.a. Novo nordisk og Cryos international, som har beskrevet mig som; ansvarsbevidst, grundig, omstillingsparat, god kollega, et frisk pust og proaktiv.

Bioteknologi forskning medicin udvikling ingeniør Mikrobiologi immunologi videnskab FISH  

Opdateret 04. september 2018
Jeg er en nysgerrig cand.oecon’er med erfaring indenfor regnskabs analyser og optimering af nuværende og udvikling af nye forretningsgange. Jeg lægger vægt på at blive udfordret både personligt og fagligt, og bidrager også den anden vej rundt med engagement og en professionel tilgang til mit arbejde.

Komunikation Analytisk Ambitiøs  

Opdateret 19. september 2018
Erfaren, dynamisk, fremadskuende, medarbejder med godt humør, engagement og fingeren på pulsen. Stortrives i den digitale verden med alt fra strategi og business cases til kampagneplaner og nyhedsmails. God til at spotte hullerne i osten og finde de rigtige løsninger til både forretningen og kunderne. Udvikling af websites, -shops og systemer.

Digital Online Ecommerce manager Online chef Digital chef Digita markedsføring  

Opdateret 06. september 2018