6935 talentprofiler fundet

Senior Excecutive og Regional direktør med over 23 års international erfaring og ansvar for:
* Ledelse af teams indenfor, salg, indkøb, produkt- & projektudvikling.
* Omsætning, indtjening, regionalt marketing og salg indenfor BTB & detailhandel.
* Budget & økonomistyring
* Forretningsudvikling af nyopstartet virksomhed i udlandet

Salg i Mellemøsten Forretningsudvikling Export CRM Brand Management Salgsudvikling Produktudvikling Indkøb Stakeholdermanagement Ansættelse- og afskedigelse Coaching af medarbejdere Ledelse Etabling af virksomhed i udlandet Budget & Økonomistyring  

Opdateret 20. februar 2018
Som tidligere driftskoordinator er jeg vant til at have mange bolde i luften. At tage ansvar er en del af den jeg er. Jeg trives i et dynamisk arbejdsmiljø, med nye udfordringer. Jeg er glad, udadvendt, meget struktureret og selvkørende.
Mine kompetencer ligger inden for markedsføring, kulturelle forskelle, global kommunikation og engelsk.

Marketing markedskoordinator koordinator drift global business kultur forskelle cultural differences markedsføring coordinator communication kommunikation structured eksport import operations manager marketing manager  

Opdateret 23. februar 2018
Erfaren projektleder og udviklingskonsulent med specialviden om natur-, miljø- og friluftsforvaltning, offentlig-privat samarbejde, netværksstyring, samt fysisk planlægning. Jeg er engageret med et analytisk blik og brænder for bæredygtige udviklingsstrategier, som er forankret til alle interessenter - både private, offentlige og frivillige.

interessevaretagelse projektleder netværksstyring arealforvaltning. affald naturforvaltning samarbejdsprocesser frivillige miljø kommuneplan miljøforvaltning friluftspolitik offentlige-private partnerskaber lokalplanlægning klimaprojekter  

Opdateret 13. februar 2018
Sundhedspædagogik og -sociologi, social ulighed i sundhed, empowerment, kostvaner, livskvalitet, livsstilssygdomme, ernæringsterapi, tværfagligt arb., sundhedsfremmende projekter, forbrugeradfærd, vidensdeling, vejledning, skriftlig formidling, læring, forandringsprocesser, forebyggelse, behandling og rehabilitering. Tidl. kampsoldat i Forsvar

kost sundhed undervisnig projekt diætist ernæring livsstilssygdomme vægttab hjerte-kar-sygdom konsulent motivation sundhedsfremme forebyggelse formidling sundhedspædagogik sundhedssociologi forandringsprocesser rehabilitering skrift  

Opdateret 07. februar 2018
Fagligt: Jeg har erfaring med udviklingsprojekter indenfor uddannelse, salg og relationsopbygning, teamledelse, politisk arbejde, projekt- & procesledelse. Stor underviser-erfaring. Bankuddannet - finansrådgiver.
Personligt: Relations-skabende, pædagogisk, troværdig, empatisk, humoristisk, ser muligheder; samt god til at afdække interessentbeh

Udviklingsprojekter Uddannelse Undervisning Salg Relationsopbygning Teamledelse Procesledelse Projektledelse Politisk arbejde Empatisk Humoristisk Pædagogisk Relationsskabende  

Opdateret 19. februar 2018
Starting 2018 I moved to Hammel, Denmark, I am in search for a long term technical career. Three words that describe me are: professional, proactive and persistent. I am well organised and I am passionate about project management. I actively seek to contribute in technological and innovative solutions by being supportive, flexible and responsible.

Engineering Project Management Proactive Problem Solving Planning Prioritizing Electrical modules Manufacturing Prototype development Customer focus Negotiation Communication skills Innovative  

Opdateret 11. februar 2018
Erfaren leder, der brænder for udvikling af velfungerende, og højtydende, teams samt teknologi og forretnings udvikling.

Mine ledelses erfaringe spænder bredt fra højt specialiseret mikroelektronik over embedded hardware, firmware og software til kontrol systemer til fremtidens havvindmøller.

leder af ledere scrum software hardware embedded systems medico product udvikling projekt ledelse change management international strategi roadmaps  

Opdateret 23. februar 2018
Jeg er kvinde i alderen 38 år, jeg har to teenagere, Jeg bruger min fritid sammen med venner og familiemedlemmer. Jeg kan også lide at lave mad. Gennem min erfaring har jeg samlet gode kommunikationsevner og kan præsentere mine ideer på en flydende og servicemæssig måde.

Mine tidligere job har givet mig en masse erfaring især med hensyn til at levere de bedste serviceydelser til kunderne og at forbinde med mine medarbejdere.  

Opdateret 20. februar 2018
Jeg har gode evner inden for koordinering, organisation og samskabelse, jeg interesserer mig for frivillighed og civilsamfundsarbejde og har erfaring med tværkulturelle relationer og samarbejder.
Af natur er jeg nysgerrig, og derfor trives jeg i en arbejdsituation hvor nye ansigter og nye opgaver er en del af hverdagen.

projektkoordinator formidler projektplanlægning analyse organisering tværkulturelle relationer god sprog- og kulturforståelse international uddannelse ledelse af frivillige NGO'er integration og flygtninge musikformidling  

Opdateret 01. februar 2018
Sundhedsvidenskabelig kandidat med Psykologi; Kritisk konstruktiv tilgang og forståelse for kompleksitet og sammenhæng i menneskers hverdagsliv. Skriftlig og mundtlig formidling. Især kvalitativ dataindsamling og analyse. Erfaring med gruppesamarbejde, -styring og -ledelse samt coaching, rådgivning, undervisning. Web og digital markedsføring.

Projekterfaren proceshåndtering samarbejdsdygtig struktureret Ruc'er Tværfaglig Sundhed Socialpsykologi Kulturmøder Kvalitativ analyse Akademisk Skriftlighed  

Opdateret 09. februar 2018
? Objective: To work with innovation and development of sustainable solutions using biology.
? Interests: I spend my free time traveling to foreign countries with my backpack, skiing, advanced blue water scuba diving, trekking, winter bathing, challenging myself in the kitchen and picking up my cello. I strive to work in a strong scientific en

Bio Processing CRISPR Scientific research Fermentation Technology Genetic Engineering Yeast Bacteria GMP Independency Market Analysis Project Management Teamwork USER cloning Gibson cloning BioBrick cloning  

Opdateret 01. februar 2018
Experienced senior commercial executive with truly global mindset and successful track record from foreign international corporations (from 40 to 25.000 employees) and living 17 years abroad. 22 years´ B2B and B2C marketing, business development and sales experience across Europe, Asia and Latin & North America.

international ledelse international marketing business development managing director EVP marketing CEO direktør director CXO salgsledelse global international business-to-business B2B vækst growth  

Opdateret 05. februar 2018
IT Leder med 6 års erfaring som Lead Service Delivery Manager og Leder for Business Intelligence specialister med fokus på digital transformation, søger nye udfordringer  indenfor samme felt.

Business Intelligence IT Management Leader leder Ledelse Manager Leadership Analytics analytisk business analysis resultat orienteret resultoriented Service Delivery Management Afdelingsleder Performance Management IT strategy KPI vedholdende  

Opdateret 07. februar 2018
Hands-on marketing- og kommunikationsprofil med bred erfaring i online marketing, virksomhedskommunikation, tekstforfatning og visuel kommunikation. Sprognørd, musikelsker, udpræget Tysklands-fan og i særdeleshed det tyske sprog. Selvstændig, kreativ og effektiv - trives i miljøer, hvor der er højt til loftet og plads til et godt grin.

online marketing virksomhedskommunikation digital kommunikation grafisk design tysk tekstforfatning projektledelse søgemaskineoptimering opdatering af hjemmesider  

Opdateret 07. februar 2018
Som professionel og som menneske går jeg åbent, engageret, modtagende og lyttende ind i socialt samvær med en oprigtig interesse i andre mennesker ud fra sociale og kulturelle perspektiver. Udviser stærke evner for at skabe tillid i mindre grupper, én-til-én relationer og kan få andre mennesker til at blive trygge nok til at åbne sig op.

Menneskeligt samvær Sociale og kulturelle vaner sociale normer kulturelle forestillinger Betydningsskaben menneskeligt hverdagsliv kulturelle livsbegivenheder Feltarbejde  

Opdateret 04. februar 2018
Enthusiastic environment and water specialist, supported by a wide and deep experience in hydrology, soil, microbiology, environmental assessment, modeling, and data analysis, and certified project manager. Open to a new challenge, a knack for high efficiency and creative solutions, have the affinity to work in-group and share knowledge.

soil hydrology climate fertilizer fertigation agriculture bioremediation  

Opdateret 23. februar 2018
Biolog med +15 års erfaring indenfor forvaltning, lovgivning og overvågning af miljøområdet.

Har erfaringer fra konsulentbranchen, kommuner og ministerier.

Forvaltning Lovgivning Natur Vand Miljø Kvalitetssikring Paradigmer Konsekvensvurderinger Regnvandsbassiner Habitatdirektiv Vandrammedirektiv Naturkvalitet Overvågning af natur Klagesager Vådområder Sagsbehandling vandløb Bilag IV arter Husdyrbruglov  

Opdateret 07. februar 2018
I mig får I en medarbejder, der tror på, at arbejdslivet skal være givende, også i sit indhold - derfor vil jeg arbejde for et godt arbejdsmiljø. Jeg er analytisk skarp, arbejdsom og initiativrig og kultiverer proaktivt samarbejde, hvor vores forskellige fagligheder og ekspertiseområder kan understøtte fælles projekter.

Pædagogik projektkoordinering studievejledning organisationsudvikling forandringsledelse læring socialisering gymnasier  

Opdateret 14. februar 2018
I am a dedicated corporate communications specialist with an innovative mindset and persistent drive. I do my groundwork thoroughly, I value the aesthetics, but most of all, I care for the message to get out and to be heard. Through my studies and work experience, I have specialized in the communication of environmental and social responsibilities.

Strategisk kommunikation intern kommunikation csr Tekst produktion og redigering ekstern kommunikation Enployer branding  

Opdateret 11. februar 2018
På en arbejdsplads er jeg en humørrig og imødekommende medarbejder. Jeg vægter seriøsitet højt og trives bedst i et ambitiøst miljø, hvor fagligheden er i højsædet, men hvor der også er plads til at være menneske. Min naturlige nysgerrighed gør mig i stand til både at indgå konstruktivt i samarbejde samt arbejde selvstændigt med en

Imødekommende Flittig Fleksibel Stræbende Ambitiøs Humørrig Nysgerrig Selvstændig Fagligt kritisk  

Opdateret 16. februar 2018
PROFILE | ANALYTICAL AND SALES ORIENTED BUSINESS DEVELOPER
International and challenge seeking individual with strong cross cultural and sense making competencies. Also, a result oriented and socially intelligent individual, whose stamina and drive enables success.

Business development general management international business strategy sales management entrepreneurship innovation marketing market research reporting forecasting.  

Opdateret 09. februar 2018
Jeg er kandidatstuderende i Jura, med interesse for generel erhvervsret og persondataret.

Ved siden af mit studie arbejder jeg i Codan Forsikring A/S, hvor jeg har været ansat i 6,5 år. Jeg er ansat i Koncernjura & Compliance. Deraf har jeg kendtskab til reguleringen af finansielle virksomheder, selskabsret, persondataret & markedsføringsret

Selskabsret Persondataret Compliance Forsikring Arbejdsret Finansiel Virksomhed  

Opdateret 18. februar 2018
Engelsk som modersmål; godt (dog ikke fejlfrit) dansk; 4,5 års erfaring som forfætter / kommunikationsmedarbejder i dansk industri; tidl.erfaring fra UK referenceforlagsindustri; Dansk Cand IT.
Jeg skaber arbejdsrelationer baseret på tillid og klar kommunikation og ser mig som åben, humoristisk, nysgerrig, analytisk, ressourcefuld og målbevi

engelsk IT korrektulæsning kommunikation intranet english B2B forfætter sprog lingvistik  

Opdateret 16. februar 2018
Experienced engineer within quality management and regular affairs within Medical Devices founded on years of experience from project management within the industry and medical device area. I have succeeded in implementing QMS following the ISO13485 and 21CFR820 (FDA) and achieved CE mark and 510(K) on products developed.

MDD kvalitet projektledelse iso13485 21CFR820 FDA QA RA complaint CAPA  

Opdateret 22. februar 2018
Jeg har 15 års erfaring som journalist inden for både trykte og digitale medier kombineret med udvikling og implementering af kommunikationsstrategier.
Har næse for de gode historier og har solid erfaring i at formidle tungt stof på en letlæselig måde.
Har erfaring med at koordinere, promovere og afholde events for erhvervslivet.

Journalist communication marketing social media brand communication  

Opdateret 19. februar 2018