6.969 talentprofiler

Engageret og positiv dansklærer med passion for klasseledelse og elevtrivsel. I får en medarbejder, som har stor interesse i teamarbejde. Jeg brænder for at gøre fagligheden mere håndterbar, så alle elevers behov tilgodeses. Jeg ønsker at skabe øget lyst til aktivt at deltage, hvor eleverne lærer af hinanden. Læring sker i samspil med and

Engageret dansklærer Æstetiske læreprocesser udtryksfuld undervisning elevtrivsel i fokus fagligheden skal være håndterbar interesseret i teamarbejde Rummelig og positiv  

Opdateret 19. januar 2022
Jeg har solid erfaring inden for organisationsudvikling, forretningsafklaring og projektledelse, hvor jeg særligt brænder for at bygge bro mellem teknologi, forretningsprocesser, brugere og interessenter. Jeg er vant til at samarbejde på tværs af komplekse politisk styrede organisationer med mange interessenter.

projektleder projektledelse AC´er Akademisk medarbejder HR Sundheds IT organisationsudvikling interessenthåndtering Digitalisering Forandringsledelse Forretningsafklaring projektkoordinering projektadministration projektimplementering specialkonsulent  

Opdateret 05. januar 2022
Effektiv og systematisk cand.mag. i dansk, der er samvittighedsfuld og ambitiøs på arbejdspladsens vegne og altid søger ny viden, nye kompetencer og smartere måder at løse opgaverne på. Jeg besidder et godt gåpåmod og stor åbenhed over for nye opgaver og samarbejdsrelationer. Er god til deadlines. Socialt er jeg udadvendt med godt humør.

systematisk undervisningserfaring god til deadlines kommunikation administration godt overblik og sans for detaljer bidrager til et godt socialt miljø  

Opdateret 15. januar 2022
I en mikstur af litteratur, medier og markedskommunikation har jeg de seneste år brugt mine litterære kompetencer til at promovere sundhedsfremmende tiltag. Jeg har arbejdet med at behandle og videreformidle abstrakt stof på en velformuleret og lettilgængelig facon til forskellige målgrupper og med at sætte mine litterære sysler på digital

initiativtagende kreativ hjælpsom positiv opmæksom humoristisk sans ja-hat brobygger tværfaglig empatisk  

Opdateret 20. januar 2022
Jeg ...
... er en struktureret, omhyggelig og kvalitetsbevidst laborant, som er videreuddannet til ingeniør (kemi og bioteknologi)
... arbejder systematisk, selvstændigt og dedikeret
... vil forstå sammenhænge og tendenser og gerne forbedre og optimere (systematisk problemløsning)
... sparrer med kollegaer
... har blik for detaljen

kvalitetsbevidst omhyggelig standardiseret optimeringsfokuseret sparring databehandling tekstskriver kreativ  

Opdateret 18. januar 2022
Jeg er specialist i organisationsudvikling, forandringsledelse og kompetenceudvikling med knap 10 års erfaring indenfor kommunikation, hvor jeg undervejs har videreuddannet mig indenfor forandringsledelse parallelt med ansættelse. Jeg er visionær, struktureret og god til at navigere i kompleksitet med en agil tilgang. Jeg er god til at skabe for

forandringsledelse projektledelse implementering organisationspsykologi kompetenceudvikling koordinering facilitering intern kommunikation it-implementering  

Opdateret 05. januar 2022
Projektorienteret ingeniør med projektstyringserfaring samt naturvidenskabelig uddannelse med teknisk erfaring (Kemi, celle- og mikrobiologi, elektrokemi, elektronik og fysik)

Projektstyring Bioteknologi Medicoteknologi Rapportskrivning Undervisning Mikroskopi Organisationsarbejde Projektarbejde på tværs af specialer Nanoteknologi Forskning  

Opdateret 18. januar 2022
Min passion for kulturformidling har været baggrund for emnet i min afsluttende afhandling samt for min frivillig indsats og erhvervserfaring. Det motiverer mig at understøtte sociale indsatser som kan fremme trivsel og mobilisering. Som kultursociolog har jeg en tværfaglig tilgang til projektledelse samt en interkulturel indfaldsvinkel.

Interkulturel koordinering social projektledelse CSR facilitering systematisk kommunikation  

Opdateret 14. januar 2022
Jobsøgende nyuddannet med erfaring i kundeservice og medie-kommunikation. Jeg er nu på sprogskole som PD3 kursist (3.5 niveau). Jeg taler flydende engelsk, kantonesisk og lidt mandarin kinesisk.

customer service culture customer experience media communication communication organisational management PR People and culture Human resources administration translation  

Opdateret 13. januar 2022
De sidste 18 år har jeg beskæftiget mig med Marketing Automation og CRM. Min spidskompetence ligger på data og strategisiden (integration mellem email platforme og CRM systemer, datadrevne kampagneflows, Customer Journey Management, logik, optimering). Desuden stærk indenfor konceptudvikling, konfiguration og drift af marketing/ CRM.

CRM marketing automation konsulent strategi dataflows konceptudvikling implementering systemejer projektledelse kundeundervisning  

Opdateret 03. januar 2022
International B2B experience in sales and distribution management. Distinct exposure in Asia and Nordic markets. Hands-on experience through front line management, covering market strategy, segment sales, and a strong focus to develop new relationships and people.
In short, competencies combining Sales, Technology and Leading teams.

BSc Elec. Engineering international commercial track record high tech building sector 20 years leadership experience product marketing  

Opdateret 03. januar 2022
Jeg står på et solidt fundament af kemisk og fysisk viden og kan udføre kompliceret dataanalyse, matematisk modellering og udvikling af nye datahåndteringsværktøjer. Jeg har over 5 års erfaring med Python som programmeringssprog, og jeg sætter en stor ære i at være præcis og kvalitetsbevidst. Jeg nyder at holde faglige oplæg.

Dataanalyse Python-programmering Forskning  

Opdateret 20. januar 2022
Nyuddannet diplomingeniør i byggeri og infrastruktur med speciale i miljø og forsyning.
Jeg er nysgerrig, lærenem og struktureret.
Jeg er desuden brandmand og har stort fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed.

Projektledelse Infrastruktur Forsyning Vejprojektering Anlæg Miljø Jordforurening Vandforsyning Fjernevarme Kloak LAR Regnvand Klimatilpasning Tilsyn Rådgivning Miljøvurdering  

Opdateret 08. januar 2022
Jeg er en utraditionel cand.jur fra KU, med speciale inden for databeskyttelsesområdet. Jeg motiveres at arbejde i krydsfeltet mellem jura, processer og IT sikkerhed. Jeg har national og international erhvervserfaring, samt nationale og internationale efteruddannelser. Er under ansættelse lige pt.som Nordic DPO for en global virksomhed.

databeskyttelse DPO databeskyttelsesrådgiver Data Protection Officer GDPR  

Opdateret 12. januar 2022
I have an international profile composed by studies in International Development and Women’s Rights. Knowledge on equality in Sub-Saharan Africa, Bangladesh and Palestine including bottom-up development, advocacy and women as right holders, is the core of my academic studies. My professional compe

Projektmedarbejder humanitærud ikling demokratiarbejde udviklings studier international politik  

Opdateret 12. januar 2022
Agronom med med 30 års erhvervserfaring hvoraf 13 år har omfattet topledelse af produktionsvirksomhed i relation til international afsætning af fødevarer. Erhvervserfaringen har desuden omfattet undervisning, på bachelor og MBA niveau indenfor økonomiske emner samt forskning og rådgivning.

Ledelse forretningsforståelse international handel økomomi undervisning  

Opdateret 15. januar 2022
Områdeleder, generalist og projektleder med fundraising & kvalitetssikring
Stærk i formidling. Stor erfaring med kortlægning, planlægning og gennemførsel af arbejdsprocesser & projekter.
Mange års erfaring med rådgivning, vejledning, og omsætning af komplekst stof til brugbar viden.
Interesse for miljø, energi og arbejdsmarked.
Fagligt

projektledelse fundraising generalist rådgivning SDG vejledning afrapportering struktur kommunikation CSR  

Opdateret 04. januar 2022
Akademiker med fokus på trivsel, arbejdsmiljø og den gode proces.
Efter mange år i servicebranchen og administrative roller besluttede jeg mig for at kombinere mit udprægede service-gen med min særlige evne til at indleve mig i andre menneskers behov. Derfor brænder jeg efter arbejde med HR - spændingsfeltet mellem medarbejderne og ledelsen

Projektkoordinator Serviceminded Analytisk Socialpsykologi Trivsel Psykosocialt arbejdsmiljø Administration Koordinering Facilitering Empatisk  

Opdateret 28. december 2021
I am a recent BSc Computer Science graduate from England, who has moved to Denmark to pursue a career in the fields of software, computer systems or games design.
I am fluent in Java, C, C++, C#, Unity3D, SQL & PHP, as well as having a basic understanding of many other programming languages. I find it easy to and regularly pursue new skills.

Algorithms Microcontrollers Software Development Agile Application Development C++ Unity3d PHP C# Embedded C Computer Hardware Linux LaTeX Git SQL HTML CSS Presentation Skills Group Work Teamwork Time Management Problem Solving  

Opdateret 13. december 2021
Jeg har 7 års erfaring i feltet citizen science, samt har medstiftet et firma med fokus på VR løsninger til arkitekter og festivaler. Majoriteten af mit arbejde har været i tværfaglige miljøer med alt fra psykologer til fysikere, arkitekter og økonomer, og har givet mig en erfaring omkring vigtigheden af fælles mål og og god kommunikation.

Iderig Social Alsidig Generalist  

Opdateret 17. januar 2022
Min faglighed er kendetegnet ved en bred forståelse inden for kommunikation, medarbejderudvikling, forretningsforståelse og organisationsudvikling. Gennem mit virke som konsulent har jeg oparbejdet stærke kompetencer inden for kompetenceudvikling, læringsforløb og forandringsprocessor - og ikke mindst sans for målrettet og letforståelig form

#HR #kompetenceudvikling #rådgivning #service #salg #kommunikation #servicekultur #jobsøgning  

Opdateret 04. januar 2022
De seneste fem år har jeg været studerende ved Aalborg Universitet og er nu dimitteret med en kandidatgrad i kommunikation. Jeg motiveres af ideologi og ønsker at arbejde indenfor et felt der har til formål at gøre verden bedre end den er. Har ca. 20 års erfaring som administrativ medarbejder.

professionalisme kommunikation kvalitet optimistisk struktureret  

Opdateret 13. januar 2022
I am a product designer with more than 10 years of experience designing software products. My experience spans a wide variety of SaaS projects, custom applications and websites. I have worked for more than 4 years in the financial sector, 3 years under Microsoft MCS, 2 years developing projects for startups and many others designing websites.

Adaptable Amiable Empathetic Persistent Practical Diligent Intuitive Passionate Inventive Resourceful  

Opdateret 03. januar 2022
Jeg har erfaring med complex datasæt ved at bruge pandas til at skabe data-frame, bruge dask hvis der er Big Data og implementering af data pre-processing, data rensning, udføre data analytiker, statistisk modellering og prædiktion med regression. Endelig, men ikke mindst, kan jeg visualisere det numeriske med Matplotlib, seaborn eller plotly.

Data Analyst  

Opdateret 18. januar 2022
På baggrund af omfattende undervisnings- og formidlingserfaring i teater- og museumsverdenen såvel som på grundskole- og gymnasialt niveau, har jeg en stærk faglig profil, når det gælder: dialogisk og identifikationsskabende læring, udvikling af alsidige og levende undervisningsformater samt vedkommende og målrettet vidensformidling.

Projektledelse Undervisning Kulturkonsulent Formidling  

Opdateret 10. januar 2022