6871 talentprofiler fundet

Since my education as an electronics engineer I have mainly worked within IT service management at international companies. In addition I have worked with electronics development and production.
I am currently employed at IT operations as a Problem Manager. I have paved the way for the proces and

Problem Management ITIL Management ITIL IT Process development Change Management Release Management Situation Management Capacity Management Project Management Reporting IT Service Management tools - ITSM incident Management  

Opdateret 06. december 2017
The last two years I have been working with FinTech and innovation within corporates. I am knowledgeable on PSD2, Open banking and FinTech. In my current job I have had a central task in setting up the incubation environment, scouting and investing in FinTech startups and project managing internally. I am known as hard working and reflective

entrepreneurship AAU Innovation management project management business development FinTech fintech Innovation Banking PSD2 openbanking startups corporate innovation scouting investing finance finans  

Opdateret 05. december 2017
Som professionel og som menneske går jeg åbent, engageret, modtagende og lyttende ind i socialt samvær med en oprigtig interesse i andre mennesker ud fra sociale og kulturelle perspektiver. Udviser stærke evner for at skabe tillid i mindre grupper, én-til-én relationer og kan få andre mennesker til at blive trygge nok til at åbne sig op.

Menneskeligt samvær Sociale og kulturelle vaner sociale normer kulturelle forestillinger Betydningsskaben menneskeligt hverdagsliv kulturelle livsbegivenheder Feltarbejde  

Opdateret 07. december 2017
Fagligt: Jeg har erfaring med udviklingsprojekter indenfor uddannelse, salg og relationsopbygning, teamledelse, politisk arbejde, projekt- & procesledelse. Stor underviser-erfaring. Bankuddannet - finansrådgiver.
Personligt: Relations-skabende, pædagogisk, troværdig, empatisk, humoristisk, ser muligheder; samt god til at afdække interessentbeh

Udviklingsprojekter Uddannelse Undervisning Salg Relationsopbygning Teamledelse Procesledelse Projektledelse Politisk arbejde Empatisk Humoristisk Pædagogisk Relationsskabende  

Opdateret 04. december 2017
Erfaren projektleder, udviklingskonsulent og planlægger, med specialviden om offentlig-privat samskabelse, frivillighed, natur- og miljøforvaltning samt fysisk planlægning.

interessevaretagelse projektleder netværksstyring arealforvaltning. affald naturforvaltning landdistrktsudvikling udvikling samarbejdsprocesser frivillige koordinering teknik miljø kommuneplan naturpark planlægning politik lokalplanlægning  

Opdateret 08. december 2017
Analyse af data, og hvordan disse bruges i fremtidige markedsføringsstrategier, er min stærke side.
For at udvikle mine digitale kompetencer yderligere, har jeg deltaget i kurset ”digital markedsføring” hos Bigum&Co. Jeg har både via kurset, og tidligere erhvervserfaring, opnået hands-on erfaring, med et bredt sortiment af digitale værk

SoMe Digital marketing Koordinator Marketing Markedsføring SEO SEM Facebook Annoncering Reklame Online marketing Digital markedsføring  

Opdateret 06. december 2017
Sundhedsvidenskabelig kandidat med Psykologi; Kritisk konstruktiv tilgang og forståelse for kompleksitet og sammenhæng i menneskers hverdagsliv. Skriftlig og mundtlig formidling. Især kvalitativ dataindsamling og analyse. Erfaring med gruppesamarbejde, -styring og -ledelse samt coaching, rådgivning, undervisning. Web og digital markedsføring.

Projekterfaren proceshåndtering samarbejdsdygtig struktureret Ruc'er Tværfaglig Sundhed Socialpsykologi Kulturmøder Kvalitativ analyse Akademisk Skriftlighed  

Opdateret 27. november 2017
Smilende og nysgerrig produktions- og materialeplanlægger med erfaring indenfor Lean.

Jeg brænder for at skabe rum og motivation for forbedringer gennem resultatorienteret facilitering og coaching i et åbent og udviklende arbejdsmiljø, der inddrager ny viden.

Jeg ønsker at udvikle mig indenfor Lean, coaching og facilitering

Lean Mennesker Forbedringer Positivt livssyn Procesoptimering Nysgerrig Udfordrende 5S TPI VSM Standard work Coaching Facilitering  

Opdateret 05. december 2017
I am a hard-working and fast-learning mechanical engineer with specialties in fatigue, corrosion and
experimental testing. Having been involved in various projects inside academia as well as in industry, I have acquired a great overview of the design, testing, validation and analyzing stages of structural development.

Test Engineering Experimental Engineering Mechanical Engineering Design and Innovation Fatigue Testing Static Testing Data Acquisition Data Handling Data Analyzing Corrosion Corrosion Fatigue Offshore Structures Cathodic Protection Metal Technology  

Opdateret 10. november 2017
Jeg brænder for at skabe sammenhæng mellem strategi og mennesker. Det har jeg fokus på, når jeg f.eks. planlægger, styrer og koordinerer, eller når jeg sparrer med ledelsen, leder et team, underviser, oversætter eller skriver tekster til intranettet. Min store forståelse af organisationen bruger jeg proaktivt til at skabe relationer og resu

Kommunikation Engelsk Koordinering Ledelse Administration Sprog Formidling Præsentation Dokumentkontrol Ensretning af arbejdsrutiner Tværkulturel kommunikation Strategi og planlægning  

Opdateret 17. november 2017
Completed a Master’s degree in Diversity and Change Management from Copenhagen Business School with a passion for project management. I am looking to work with implementation of strategies, risk management and project-based tasks in an international company.

- Excellent communication skills - Good at creating strong relations - Structured approach to tasks  

Opdateret 10. december 2017
Som kandidat i strategi, organisation og ledelse er jeg hårdtarbejdende og ambitiøs. Det-te skyldes bl.a. min karriere som tidl. eliteroer på U19 landsholdet og som aktiv triatlet. Her er disse elementer altafgørende for at komme til tops samt for at få et godt resultat. Elementer som uden tvivl kan overføres i en stilling.

Analytisk Strategisk forretningsudvikling innovativ teamplayer organiseret struktureret  

Opdateret 06. december 2017
Jeg har stor erfaring i udvikling, implementering, evaluering af arbejdsmiljøprojekter. Som uddannet projektleder og proceskonsulent har jeg erfaring i at drive udviklingsprocesser. Jeg er fortrolig med administrative og koordinerende opgaver.
Jeg er sygeplejerske med Master of Public Health (MPH) uddannelse med interesse for forebyggelse.

Arbejdsmiljø Sundhedfremme og forebyggele proceskonsulent Projektleder udvikling sygeplejefaglig baggrund facilitering af processer Implementering af arbejdsmiljø projekter Evaluering  

Opdateret 14. november 2017
Med øje for samspillet mellem brugere og teknologi ønsker jeg at gøre en forskel ved at være med til at skabe løsninger, som er anvendelige og betydningsfulde for både direkte og indirekte brugere. Jeg har en analytisk og struktureret tilgang til både større og mindre opgaver, og jeg sætter pris på faglig sparring og videndeling.

Analytisk Struktureret Detaljeorienteret Nysgerrig Tænksom Ihærdig  

Opdateret 08. december 2017
International B2B experience in sales and distribution management. Distinct exposure in Asia and Nordic markets. Hands-on experience through front line management, covering market strategy, segment sales, and a strong focus to develop new relationships and people.
In short, competencies combining Sales, Technology and Leading teams.

BSc Elec. Engineering international commercial track record high tech building sector 17 years sales leadership experience  

Opdateret 26. november 2017
Jeg udvikler markedsstrategier og projekter – både strategisk og operationelt – og har indgående kendskab til de kommercielle mekanismer og processer på koncern- og salgsselskabsniveau. Mit fokus tager udgangspunkt i kunden og segmenteringen af disse for at sikre, at kommunikationen bliver målrettet og præcis.

Ledelse Projekt forandring udvikling organisation salg marketing proces  

Opdateret 07. december 2017
Jeg har i mange år haft interesse for at arbejde med både fysisk og psykisk sundhed. Jeg mener at både den fysiske og psykiske sundhed er vigtige brikker ved opretholdelse og forbedring af sundheden. I den sammenhæng har jeg i de seneste år fået større interesse for forebyggende indsatser ved børn.

Stabil Hjælpsom Smiliende Studenrende Folkesundhedsvidenskab Cand.scient.san.publ.  

Opdateret 06. december 2017
Min dobbelte kandidatuddannelse som Miljøingeniør og Geotekniker har givet mig kompetencer inden for feltundersøgelser, miljørisikovurdering, modellering, geotekniske beregninger mm.. Jeg er engageret og målrettet, tager ansvar for opgaverne og leverer gode resultater.

DTU alumne nyuddannet miljøingeniør vandressourcer dygtig geotekniker engageret ambitiøs jordforurening DNAPL  

Opdateret 02. december 2017
På en arbejdsplads er jeg en humørrig og imødekommende medarbejder. Jeg vægter seriøsitet højt og trives bedst i et ambitiøst miljø, hvor fagligheden er i højsædet, men hvor der også er plads til at være menneske. Min naturlige nysgerrighed gør mig i stand til både at indgå konstruktivt i samarbejde samt arbejde selvstændigt med en

Imødekommende Flittig Fleksibel Stræbende Ambitiøs Humørrig Nysgerrig Selvstændig Fagligt kritisk  

Opdateret 25. november 2017
Arbejder pt. som vikar i som pædagog / socialpædagog. (Min professionsbachelor siden 2009)

Søger fast arbejde indenfor Undervisning, Uddannelsesplanlægning, Akademisk Medarbejder, HR og rekruttering eller konsulent indenfor Læring, Pædagogik, Organisationsudvikling.

Søger også virksomhedspraktik + Løntilskudsjob

Se LinkedIn:

undervisning pædagogik. organisationsudvikling uddannelsesplanlægning  

Opdateret 30. november 2017
Udadvendt projektleder/eventkoordinator søger sin kommende arbejdsplads.

Jeg trives i et projektorienteret miljø og vil gerne arbejde med konferencer, events og/eller planlægning af kurser. Det der driver mig er eksekveringen og jeg nyder, at påtage mig rollen som både projektleder og vært.

Alle industrier har interesse.

Eventkoordinator Gæstekoordinator Event Manager Eventassistent Vært Marketingkoordinator  

Opdateret 28. november 2017
Uddannet cand.mag. i engelsk. Arbejdet med medicinsk produktinformation og koordinering i en farmaceutisk konsulentvirksomhed, som freelanceoversætter, AC-medarbejder (kommunal stilling), underviser i dansk som andetsprog og timelærer på ungdomsuddannelse. Jeg er professionel og omhyggelig og trives med varierede arbejdsopgaver og nye udfordring

Engelsk Kundeservice Korrekturlæsning Oversættelse Produktinformation Koordinering Kommunikation AC Administration Undervisning Konsulent Tolkning Kreative tekster Netværksdannelse Formidling  

Opdateret 07. november 2017
AGIL PROJEKTLEDER og WEBSPECIALIST
Christian er en inspirerende agil projektleder, som formidler og kommunikerer med stor menneskelig indlevelsesevne. Han opleves som nærværende og meget visionært tænkende. Nysgerrig pa° projekter og mennesker, og har lyst og evne til hurtigt at sætte sig ind i nye forretningsomra°der.

Agil Projekleder ACRUM Projektleder  

Opdateret 08. december 2017
Jeg er som udviklingskonsulent, leder og coach god til at holde overblik, angive retning, organisere store som små projekter, analysere behov, sætte forskellige fagligheder i spil og skabe synergi. jeg har en MBA i innovation og ledelse, og er også mag.art i medier.
Udvikling, ressourceopbygning, forandring, tillid og win-win er nøgleordene.

Ledelsesrådgiver Psykoterapeut Udviklingskonsulent Job- og outplacement konsulent Coach Innovationskonsulent Personale-og projektleder Leder Uddannelsesleder  

Opdateret 12. november 2017
I have a strong drive, I focus on long-term solutions, I am good at making relations, I have strong analytical skills, I am quick at picking up patterns, I am efficient, and I have a natural thirst for learning and developing my skills.

Structured Efficient Effektiv Struktureret Analytisk Skarp Lærenem Holistisk Holistic  

Opdateret 07. december 2017