Få opslag som dette inden alle andre

Praktikanter med interesse for forsvars- og sikkerhedspolitik søges til Forsvarsakademiets Institut for Strategi og Krigsstudier i efteråret 2024

Forsvaret

Virksom - a-kasse og faglig organisation for selvstændige


Studerer du på en videregående uddannelse og vil du udvikle dine faglige færdigheder? Har du lyst til at prøve kræfter med en arbejdsplads, hvor forskning, undervisning analyse går hånd i hånd? Er du samtidig interesseret i strategi, sikkerhedspolitik, konflikter, militærhistorie, og kulturforståelse? Så skal du søge en praktikplads på Forsvarsakademiets Institut for Strategi og Krigsstudier.

Om os
Forsvarsakademiet (FAK) uddanner danske og udenlandske officerer og sergenter, og forsker i sikkerhedspolitik, strategi, kulturforståelse, militære operationer, ledelse, militærhistorie og militær teknologi. Vi er ca. 500 ansatte - sagsbehandlere, lektorer, officerer, forskere og mange andre både civile og militære, hertil kommer ca. 550 kadetter.

Vi tilbyder:

 • Et inspirerende fagligt miljø, hvor du møder militære og civile fagkundskaber.
  • Mulighed for at du understøtter og deltager i faglig relevante konferencer, møder og interne seminarer.
  • Forskningsmiljø med kontakt til andre universiteter og internationale institutter.
  • Tilknytning til analyse- eller forskningsprojekter, hvor du får ansvar for eget delprojekt.
  • Mulighed for selvstændig fordybelse og sparring.
  • Mulighed for, at du får et netværk i Forsvaret og civile forskningsinstitutioner.
  • Mulighed for, at du lærer Forsvarets organisation og opgaver at kende.Instituttets medarbejdere besidder enten en militærfaglig baggrund eller en civil uddannelses- og forskningsbaggrund på kandidat- eller ph.d.-niveau inden for humaniora og/eller samfundsvidenskab. Gennem en tværfaglig tilgang skaber ISK undervisning og formidling af relevant viden om strategi, militærhistorie, krigsteori og kulturforståelse på højt internationalt niveau. Læs mere om ISK her.

ISK er ét af i alt fire institutter på FAK. ISK består af følgende enheder:
• Sektion for Strategi (herunder Center for Arktiske Sikkerhedsstudier og Center for Samfundssikkerhed).
• Sektion for Militærhistorie og Krigsstudier.
• Center for Stabiliseringsindsatser.

Om Institut for Strategi og Krigsstudier
Institut for Strategi og Krigsstudier (ISK) er Forsvarets forsknings- og undervisningsenhed inden for strategi, sikkerhedspolitik, krigs- og konfliktteori, militærhistorie og kulturforståelse.

Om stillingen
Vi søger praktikanter til efterårssemesteret 2024:
• 2 praktikanter til Sektion for Strategi
• 2 praktikanter til Sektion for Militærhistorie og Krigsstudier
• 1-2 praktikanter til Center for Stabiliseringsindsatser (CFS)

Du bliver tilknyttet relevante projekter og indgår i et dagligt samarbejde med både civile og militære medarbejdere ud fra en vurdering af din specifikke faglighed og forudgående kvalifikationer. Vores arbejde i efteråret 2024 inkluderer blandt andet moduler på Forsvarets officersskoler, militærhistorisk analyse (1939-nu) samt forskning i hybrid krigsførelse, atompolitik, maritim strategi, intra-statslige konflikter, våbenkapløbet i cyberspace, stabiliseringsindsatser, stormagtskonkurrence i Arktis og samfundssikkerhed.

Praktikstillingerne er fysisk placeret på Svanemøllens Kaserne på Østerbro i København, og kan indebære gennemførelse af indenrigs- og udenrigstjenesterejser.

SEKTION FOR STRATEGI
Er du fascineret af forsvars- og sikkerhedspolitik, og ønsker du at dykke ned i komplekse spørgsmål om Danmarks strategiske rammebetingelser?

Sektion for Strategi underviser, forsker, leverer myndighedsbetjening og formidling i strategi. Vores forskningsindsats adresserer de sikkerhedspolitiske problemstillinger, der er vigtige for Danmarks og Forsvarets interesser. Vi uddanner Forsvarets officerskorps i strategisk tænkning, og bibringer dem viden og kompetencer, der gør dem i stand til at agere i et omskifteligt strategisk miljø.

Som praktikant i Sektion for Strategi bliver du en del af et inspirerende fagligt miljø, hvor militære og civile ekspertiser mødes. Du bliver tilknyttet forsknings- og analyseprojekter, hvor du både får mulighed for at arbejde selvstændigt under vejledning af erfarne forskere og sammen med dygtige kollegaer. Din hverdag består af opgaver såsom undervisningsstøtte, forskningsassistance og projektudvikling. Du bidrager til kurser og moduler på Forsvarets officersskoler og deltage i forskningsprojekter. Du får mulighed for at forbedre din dataforståelse og kommunikationskompetencer, samtidig med at du lærer at navigere i komplekse scenarier.

SEKTION FOR MILITÆRHISTORIE OG KRIGSSTUDIER
Kunne du tænke dig at være en del af et team, hvor studiet af militærhistorie og krigsteori er i fokus?

Sektionen for Militærhistorie og Krigsteori forsker og underviser i militærhistorie og krigsteori. Gennem forskning i tidligere konflikter og krige kan der indvindes viden, der kan informere om udviklingen i fremtidige konflikter. Sektionen gennemfører forskningsbaseret undervisning på officersskolerne, Master i militære studier, efteruddannelseskurser og årlige staff rides i Europa.

Som praktikant i Sektion for Militærhistorie og Krigsstudier bliver du inddraget i forskningsprojekter om militærhistorie og krigsteori, og du vil ligeledes støtte undervisningen på Forsvarsakademiets uddannelser. Gennem praktikforløbet får du indsigt i såvel specifikke krige og konflikter som militære doktriner og strategier, og du indgår i sektionens flerfaglige miljø – både selvstændigt og sammen med kollegaer.

CENTER FOR STABILISERINGSINDSATSER (CFS)
Er du interesseret i sikkerhedspolitik og stabiliseringsindsatser i verdens brændpunkter, og ønsker du at deltage i en arbejdsdag, der spænder fra projektstyring til udarbejdelse af analyser og deling af viden om sikkerhedspolitiske emner?

CFS understøtter Forsvarets bidrag til stabiliseringsindsatser gennem projektimplementering, forskning og undervisning. CFS’ opgaver indeholder blandt andet myndighedsbetjening i form af udvikling og implementering af stabiliseringsprojekter i konfliktområder samt undervisning og forskning i relaterede problemstillinger. Vi implementerer projekter i Irak, Guineabugten, Afghanistan/Pakistan, Georgien samt Sahel-regionen, og derfor er forudgående viden om et eller flere af de pågældende områder en fordel – men ikke et krav.

Vi løser desuden en længere række undervisnings- og forskningsopgaver, der relaterer sig til ovenstående.
Stillingen hos CFS indebærer forskellige opgaver i en omskiftelig hverdag. Dine opgaver indebærer blandt andet assistance til gennemførelsen af internationale projekter, analyse-, forsknings-, planlægnings- og undervisningsopgaver. Derudover skal du undersøge et selvvalgt emne og på baggrund heraf skrive en kort selvstændig publikation.

Om dig
Vi søger dig, som er initiativrig, imødekommende og motiveret, og som har interesse i at indgå i forskellige analyse- og forskningsprojekter. Du arbejder selvstændigt og fordyber dig i længerevarende projekter, men agerer også i samspil med kollegaer. Du er studerende på en SU-berettiget kandidatuddannelse, hvor et praktikforløb på Forsvarsakademiet er et fagligt bidrag til din uddannelse. Det kan eksempelvis være statskundskab, historie, katastrofe- og risikomanagement, international sikkerhed og folkeret eller lignende uddannelser.

Du bliver tilknyttet en bred vifte af opgaver, som indebærer selvstændige forskningstilknyttede opgaver, undervisningsstøtte og selvstændige oplæg, planlægning og facilitering af seminarer, konferencer eller andre større begivenheder, samt til tider mere rutinepræget og administrativt arbejde.
Det er en forudsætning for at komme i betragtning til stillingerne, at du har gode engelskkundskaber. Hvis du har særlige sprogfærdigheder f.eks. inden for arabisk, kinesisk eller russisk, må du gerne angive det i din ansøgning.

Ansættelsesvilkår
Hvis du vil vide mere om praktikforløbet, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Hüseyin Yücel (CFS) på mail [email protected] eller på telefon 4170 3717 eller studielektor Rikke Haugegaard på telefon 7281 7664. Har du spørgsmål til ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Eva Dobronyi Jørgensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9583 eller [email protected].

Ansøgningsfristen er 1. maj 2024, og der vil løbende blive afholdt samtaler. Alle praktikforløb forventes at starte den 5. august 2024 og løber til og med 31. januar 2025.

Praktikforløbet ved Institut for Strategi og Krigsstudier er ulønnet og praktikaftalen udfærdiges med den pågældende sektion eller center.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit praktikforløb.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed optimerer opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
Vi beder dig om at søge stillingen via linket. Du skal i ansøgningen anføre, om der er særlige faglige områder/enheder, du er interesseret i. Du er velkommen til at søge mere end én enhed.

OM FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet (FAK) bidrager til Forsvarets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt forskning og rådgivning til Forsvarets medarbejdere og myndigheder. Dertil støtter FAK koncernen med kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale læringsformer. FAK består af tjenestesteder i henholdsvis København, Varde, Karup og Frederikshavn og udbyder grund- og videreuddannelserne, herunder sergent- og officersuddannelser, inkl. sprogofficersuddannelsen, Den Militære Akademiuddannelse samt Master i Militære Studier. Derudover udbyder FAK en lang række efteruddannelser, der bidrager til, at Forsvarets medarbejdere og reserven kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren. FAK gennemfører forskning og udvikling indenfor de tre militære kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse samt tilknyttede områder som krigshistorie, kulturforståelse og militær teknologi. FAK indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Vidensproduktionen understøtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for Forsvaret, nationale og internationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed. Læs mere på fak.dk.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Afdeling: Lautruphøj 8, Ballerup

Lokation: København, Danmark

Ansøgningsfrist: 19 Apr 2024

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Forsvaretgem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 19.04.2024
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Openli

Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag Opgrader opslaget
Få opslag som dette inden alle andre


Forsvaret

Lautruphøj 1-5, 2750 Ballerup

Forsvaret håndhæver Danmarks og Rigsfælleskabets suverænitet og er en del af samfundets samlede beredskab. Forsvaret bidrager til international konfliktforebyggelse og deltager i fredsbevarende og fredsskabende indsatser, når Folketinget beslutter at anvende militær ekspertise og kapacitet.

Vi accepterer uopfordrede jobansøgninger: Søg via vores websider
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://jobbank.dk/job/2514026//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.