Få opslag som dette inden alle andre

Introduktionslæger til Hjertemedicinsk Afdeling B, OUH

Region Syddanmark


På Hjertemedicinsk Afdeling B har vi to 1-årige introduktionslægestillinger ledig til besættelse per 1. september 2024 eller efter aftale.

Hvem er vi?
Hjertemedicinsk Afdeling B er en stor afdeling med cirka 270 ansatte, heraf 70 læger hvoraf omkring 30 er uddannelseslæger. Afdelingen er organiseret med 2 stationære sengeafsnit samt et akut kardiologisk modtageafsnit, som er en del af den Fælles Akutmodtagelse, et kardiologisk laboratorium med tilhørende dagshospital samt et omfattende ambulatorium bestående af flere klinikker med særlige funktioner inden for arytmi, askæmi og strukturelle hjertesygdomme.

Hjertemedicinsk Afdeling B udgør ét af de fem hjertecentre i Danmark, der varetager højtspecialiserede funktioner. Dette gøres i tæt samarbejde med Hjertekirurgisk Afdeling T og Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V. Afdelingen har desuden et stort lokalt optageområde for kardiologiske basispatienter. Endelig varetager vi teoretisk og klinisk undervisning af medicinstuderende ved Syddansk Universitet.

Hvad laver vi?
Vi modtager basispatienter og patienter med behov for højtspecialiseret udredning og behandling 24/7/365. Mange hjertepatienter har ud over hjertesygdom også andre medicinske problemstillinger, så vi håndterer også en lang række internmedicinske tilstande. Døgnet rundt arbejder vi i teams, og både for-, mellem- og bagvagt har tilstedeværelsesvagt. Derudover er der bagvagtstilstedeværelse i kardiologisk modtageafsnit alle ugens dage fra klokken 8.00-18.00. Derudover er der speciallæger i fremmøde til stuegang frem til kl. 19.00 på hverdage og til kl. 15.30 i weekender/helligdage. Endelig er der døgnet rundt tre speciallæger i tilkaldevagt (PCI-læge, Arytmi-læge og Ekko-læge). Dvs. der er god opbakning og mulighed for supervision til enhver tid.

Hjertemedicinsk Afdeling B er også en meget aktiv forskningsafdeling, hvorfor der vil være mulighed for at stifte bekendtskab med klinisk forskning, hvis der er interesse herfor.

Hvad kan vi tilbyde dig:

 • Introduktion til basis og højt specialiseret kardiologi
 • Gode kollegaer der hjælper hinanden i en afvekslende, travl og lærerig hverdag
 • Grundig introduktion med oplæring og følgevagter
 • Typisk vagtfrihed de første 14 dage men vurderes ud fra kompetencer
 • Oplæring og kompetencer indenfor tele-EKG visitation
 • Struktureret oplæring i ekkokardiografi
 • Et trygt lærings- og arbejdsmiljø med fast ugentlig undervisning og kontinuerlig mulighed for supervision
 • Engagerede kolleger, der konstant stræber efter et højt fagligt niveau

Vi forventer af dig:

 • At du har mod på at arbejde i en travl, men spændende afdeling
 • At du har interesse for intern medicin og har lyst til at prøve kræfter med det hjertemedicinske speciale
 • At du er aktiv og engageret i såvel fag som patienter
 • At du bidrager positivt til det tværfaglige samarbejde
 • At du deltager aktivt i undervisning af kolleger og medicinstuderende i klinik ophold

Dine arbejdsopgaver:
Du indplaceres i forvagtslaget eller mellemvagtslaget afhængigt af dine kompetencer. Både forvagt og mellemvagt er delt og er 9-skiftet. Der er kun vagtforpligtigelser i Hjertemedicinsk Afdeling, men forvagten har fysisk arbejdsplads i Hjertezonen i FAM sammen med FAM-Hjertebagvagten. I dagtiden vil du deltage i det daglige arbejde i sengeafsnit med stuegang, modtagelse af både elektive og akutte hjertepatienter og ambulatorium med mulighed for eget ekko ambulatorium når denne kompetence er opnået. Vi arbejder ihærdigt med at efterleve Region Syddanmarks ambition om, at ingen arbejder mere end hver 3. weekend, og alle vores stillinger er besatte.

Løn og ansættelsesforhold:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Foreningen af Yngre Læger og Regionernes Lønnings-og Takstnævn.

Har du spørgsmål, så ring eller skriv til en af nedenstående:
Ledende overlæge Kristian Altern Øvrehus, tlf: 2830 5454,

e-mail:

Uddannelsesansvarlig afdelingslæge Gro Egholm, tlf. 2937 4362,

e-mail:

Der er ansøgningsfrist 29. maj 2024. Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Afdeling: Hjertemedicinsk Afdeling B Odense

Stillingsbetegnelse: Introduktionsstilling

Arbejdstid: 37

Arbejdssted: Odense

Ansøgningsfrist: 29 May 2024gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 29.05.2024
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://jobbank.dk/job/2558798//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.