Få opslag som dette inden alle andre

Uddannelseskoordinerende overlæge søges til Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus, Syddansk Universitetshospital

Region Syddanmark


Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus, Syddansk Universitetshospital søger pr. 1. oktober - eller efter aftale - en dedikeret og visionær uddannelseskoordinerende overlæge.
Du vil få meget stor indflydelse på fremtidens lægelige videreuddannelse på sygehuset, idet vi ser funktionen som én af de væsentlige i opgaven med at sikre større tværfaglighed i såvel uddannelses som forskningsmiljøet. Som uddannelseskoordinerende overlæge vil du være direktionens, cheflægers og uddannelsesfaglige personers sparringspartner i lægelige uddannelsesmæssige spørgsmål. Du vil referere til uddannelseschefen for Uddannelsescentret som nærmeste leder.

Stillingen er normeret til 15 timer/uge (40%), og kombineres med en overlægestilling inden for relevant speciale (60%).

Som uddannelseskoordinerende overlæge forventer vi, at du:

 • Helt naturligt ser dig selv som den faglige ressourceperson for specialernes uddannelsesansvarlige overlæger i uddannelsesmæssige spørgsmål.
 • Deltager proaktivt i udviklingen af læringsmiljøet i den lægelige videreuddannelse i nært samarbejde med nøglepersonerne på sygehuset
 • Prioriterer kvalitetssikring af den lægelige videreuddannelse
 • Samarbejder regionalt og nationalt i forhold vedrørende lægelig videreuddannelse, herunder vil du blive én af sygehusets repræsentanter i det regionale råd for videreuddannelse
 • Får ansvar for vedligeholdelse af Strategi for Lægelig Videreuddannelse
 • Er en del af uddannelsescenterets team ift. i det daglige uddannelsesarbejde, facilitere og understøtte den tværfaglige uddannelse af sundhedsprofessionelle på tværs af hospitalet, hvad enten der er tale om monofaglige eller tværfaglige uddannelsesindsatser indenfor: professionalisering, høj faglig kvalitet, teknologisk innovation, et attraktivt og psykologisk trygt læringsmiljø, rekruttering og tilknytning eller uddannelsesforskning
 • Understøtter og faciliterer uddannelsesorganisationen i samarbejde med uddannelsescentret team, herunder de tværfaglige uddannelsesteams og være lægelig repræsentant i det tværfaglige uddannelsesråd
 • I nært samarbejde med afdelingsledelserne styrker de uddannelsesansvarlige overlægers ledelse af uddannelse, både mono- og tvær-fagligt
 • Du skal som person have stor interesse for uddannelse og være en god kommunikator, såvel skriftligt og mundtligt. Du skal endvidere være dygtig til at arbejde systematisk og struktureret ift. strategi for den lægelige videreuddannelse og funktionens årshjul, samt helt naturlig have fokus på deadlines
 • Arbejdet i det strategiske, taktiske og udførende rum ligger naturligt for dig, og via gode samarbejdsevner er du god til at skabe og vedligeholde gode relationer med dine samarbejdspartnere

Vagtforhold:
Der indgår ikke vagtforpligtelser fsa. UKO-stillingen.

Kvalifikationer:
Du skal have stor erfaring som overlæge /speciallæge, og skal have arbejdet med og have stor interesse for uddannelse i et bredt perspektiv. Organisering og kvalitetssikring af den lægelige videreuddannelse skal helt naturligt være et fokusområde for dig.

Uddannelsesportefølje:
På Esbjerg Sygehus - Universitetshospital varetager vi pt.:

 • 60 - 70 KBU-uddannelses forløb om året
 • 8 - 10 evaluerings forløb om året
 • 40 - 50 introduktionsforløb om året
 • 70 – 80 hoveduddannelsesforløb om året.

Ansøgning
Din ansøgning skal indeholde oplysninger om dine egne kompetencer inden for speciallægeuddannelsens syv kompetenceområder (medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel). Der vil helt naturligt være fokus på de uddannelses og koordinerende faktorer samt evne til følgeskab, systematik og strukturering. Du bedes, med bedst mulig dokumentation, forholde dig konkret til disse 7 kompetencer, som der vil blive lagt vægt på ved den faglige bedømmelse. Skema til overlæge bedømmelse vedhæftes din ansøgning. Skemaet finder du her.

Ansøgningsfrist er søndag den 4. august 2024
1. ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 13. august efter kl. 15:00 i Esbjerg og 2. ansættelsessamtaler mandag den 19. august efter kl. 15.00 i Esbjerg.

Praktiske informationer:
Stillingen aflønnes med udgangspunkt i Aftalen vedrørende lægelige chefer.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomst for overlæger indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til formanden for Det Lokale Videreuddannelses, cheflæge Jakob Ingdahl Matthisson, tlf. 7918 2772, e-mail: eller til lægefaglig direktør Anna-Marie Bloch Münster, tlf. 7918 2005, e-mail: Anna- eller uddannelseschef Dea Kehler, tlf. 24654430, e-mail:

Se Funktionsbeskrivelse her.

Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus, Syddansk Universitetshospitall:
Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus, Syddansk Universitetshospital er et veldrevet sygehus i transformation til et Universitetshospital med høj faglighed for det sydvestjyske område i Region Syddanmark. Sygehuset har aktiviteter i henholdsvis Esbjerg og Grindsted samt en veneklinik i Brørup og rummer de fleste kliniske specialer på et højt fagligt niveau sammen med en udbygget og moderne diagnostisk funktion. Uddannelse, forskning og klinisk drift udgør de 3 hjørnesten på hospitalet og vægtes alle højt med patienten i centrum.

Der behandles ca. 40.000 indlagte patienter om året, og der gennemføres ca. 285.000 ambulante besøg på årlig basis. Sygehuset er i en positiv udvikling med en fortsat ambition om at være et effektivt og imødekommende sygehus valgt af patienterne og en lærende organisation, hvor både monofaglig og tværfaglig uddannelse vægtes højt.

Sygehuset driver både kandidatdelen på lægestudiet, hvor der starter 30 studerende pr. halvår samt kandidaten i sygepleje i tæt samarbejde med Syddansk Universitet, OUH og SLB,

Der er mange andre spændende aktiviteter i gang på sygehuset: blandt andet ny akutorganisation, reorganisering af uddannelsesorganisationen med tværfaglige uddannelsesteam og et tværfagligt uddannelsesråd. Kvalitets og forbedringsarbejdet vægtes højt, herunder indgår Esbjerg og Grinsted Sygehus i den Syddanske forbedringsmodel. Der er gode samarbejdsrelationer i det tværsektorielle samarbejde og der er mulighed for at deltage i udviklings- og forskningsinitiativer herunder kan du komme til at bidrage til opbygning af den nye uddannelsesforskningsenhed i uddannelsescentret.

Oplysninger om Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus, Syddansk Universitetshospital fås på http://www.svs.dk/wm227869

Afdeling: Uddannelses centret

Stillingsbetegnelse: Overlæge

Arbejdstid: 08.00 - 15.30

Arbejdssted: Esbjerg

Ansøgningsfrist: 04 Aug 2024gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 04.08.2024
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://jobbank.dk/job/2560466//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.