Profil #19772

Mit speciale er ældre dansk kulturhistorie med særligt fokus på dagligdagen i 1600-tallets Danmark, men mine faglige interesser, erhvervserfaringer og arkivalske kompetencer favner bredt fra almene boligforeninger og dansk fetaost til hollandske indvandrerfamilier og Aalborgs byudvikling i det nittende og tyvende århundrede.

Dansk Historie Europæisk Historie Research Undervisning Projektvejledning Forfattervirksomhed Foredragsvirksomhed Litteratur- og informationssøgning Kulturhistorie Medicinalhistorie  

Opdateret 26. september 2022
Min uddannelse
2006 - 2011

ph.d. (alm.)

Aalborg Universitet

Min ph.d. afhandlings danske titel er "Mod en ny tid? Studier over det aalborgensiske rådsaristokratis økonomiske, politiske, sociale og kulturelle udvikling 1600-1660". Med udgangspunkt i de bevarede retsprotokoller, regnskaber, skiftebreve, kirkebøger og andre optegnelser fra 1600-tallets Aalborg er der blevet foretaget en omfattende undersøgelse af Aalborgs borgmestre og rådmænd og deres økonomiske, politiske, sociale og kulturelle investeringer, interesser og prioriteringer i årene 1600-1660. Disse resultater er efterfølgende blevet sat ind i en større national og international sammenhæng med henblik på at placere Aalborgs borgmestre og rådmænd i en større kontekst. Afhandlingen leverer væsentlige bidrag til dansk byhistorie generelt og særligt til historien om Aalborgs styrende elite i Christian 4.s Danmark.
Uddannelsesområde: Humaniora
Periode: august 2006 - september 2011
1997 - 2003

Cand.mag. i Historie

Aalborg Universitet

Uddannelsesområde: Humaniora
Periode: august 1997 - september 2003
Min erhvervserfaring
2014 - 2016

Postdoc

Aarhus Universitet (AU)

Målet med forskningsprojektet "Urban Diaspora" er at kaste lys over, hvordan medlemmer af indvandrersamfund forholdt sig til hinanden, til lokalsamfundet og til de områder de kom fra, og over hvordan dette reflekteres gennem deres materielle kultur. Projektet tager udgangspunkt i indvandrersamfund i Helsingør, Aalborg og det tidlige Göteborg. I projektet indgår studier af immigranternes brug af materiel kultur, af deres konflikter med lokale beboere, af deres netværk lokalt og internationalt og af deres forbindelser med de områder, de kom fra. Tilstedeværelsen af stadigt voksende og indflydelsesrige indvandrersamfund af først og fremmest tyskere og hollændere i de tidligmoderne bysamfund mellem c. 1450 og 1650 er veldokumenteret i historiske kilder. Men disse samfund har endnu ikke været genstand for systematisk arkæologisk forskning. Projektet er dermed grundforskning, der vil give ny viden om indvandrersamfund og deres rolle i dannelsen af det tidligmoderne Danmark i perioden før nationalstaternes opkomst. I projektet deltager en række forskere fra Moesgård Museum, Gilleleje Museum, Nationalmuseet, Nordjyllands Historiske Museum, Riksantikvarämbetet, Aarhus Universitet, Göteborgs Universitet, Københavns Universitet og Universitetet i Amsterdam.
Mine bidrag til undersøgelsen er publiceret i Personalhistorisk Tidsskrift 2016, Kulturstudier nr 2, 2016 og antologien "Fyrstelige måltider", 2018
Arbejdsområde: Forskning & Udvikling
Periode: september 2014 - september 2016
Mine kompetencer
Evner
arkivstudier dansk historie europæisk historie foredragsvirksomhed forfattervirksomhed formidling litteratur- og informationssøning pressehåndtering research seminarafvikling undervisning undervisningsplanlægning
Sprog på arbejdsniveau
dansk engelsk
Mine præferencer
Jobtype
Fuldtidsjob
Arbejdsområde
Forskning & Udvikling Kunst & Kultur
Geografi
alle
Kontakt mig!