Profil #19772

Historiker med mange års erfaring indenfor forskning, og formidling af dansk by- og kulturhistorie.

Har undervist i dansk, europæisk og verdenshistorie på Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og UCN Nordjylland.

Ph.d. grad 2011 med speciale i borgmester- og rådmandsliv i 1500-1600-tallets Aalborg

Dansk Historie Europæisk Historie Research Undervisning Projektvejledning Forfattervirksomhed Foredragsvirksomhed Litteratur- og informationssøgning Kulturhistorie Medicinalhistorie  

Opdateret 04. oktober 2023
Min uddannelse
2006 - 2011

ph.d. (alm.)

Aalborg Universitet

Min ph.d. afhandlings danske titel er "Mod en ny tid? Studier over det aalborgensiske rådsaristokratis økonomiske, politiske, sociale og kulturelle udvikling 1600-1660". Med udgangspunkt i de bevarede retsprotokoller, regnskaber, skiftebreve, kirkebøger og andre optegnelser fra 1600-tallets Aalborg er der blevet foretaget en omfattende undersøgelse af Aalborgs borgmestre og rådmænd og deres økonomiske, politiske, sociale og kulturelle investeringer, interesser og prioriteringer i årene 1600-1660. Disse resultater er efterfølgende blevet sat ind i en større national og international sammenhæng med henblik på at placere Aalborgs borgmestre og rådmænd i en større kontekst. Afhandlingen leverer væsentlige bidrag til dansk byhistorie generelt og særligt til historien om Aalborgs styrende elite i Christian 4.s Danmark.
Uddannelsesområde: Humaniora
Periode: august 2006 - september 2011
1997 - 2003

Cand.mag. i Historie

Aalborg Universitet

Uddannelsesområde: Humaniora
Periode: august 1997 - september 2003
Min erhvervserfaring
2023 - 2023

Projektmedarbejder, ph.d.

Det Grønne Museum

Arbejdede med videns- og genstandsformidling af Det Grønne Museums landbrugshistoriske samling. Det tog udgangspunkt i Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab, Reformperioden og landbrugets mekanisering efter 1945.
Arbejdsområde: Kunst & Kultur
Periode: juni 2023 - september 2023
2023 - 2023

Timelærer

Professionshøjskolen UCN

Underviste lærerstuderende i dansk, europæisk og verdenshistorie samt fortolkning, formidling og læring af historie. Dertil kom vejledning og eksamination af studerende, der skrev bachelor i historie.
Arbejdsområde: Undervisning
Periode: januar 2023 - juni 2023
2022 - 2022

Historiker, ph.d

Nordjyske Museer

Skrev bogen “Historien om et hus.”, (arbejdstitel) der omhandler livet og menneskene i Jens Bangs Stenhus i Aalborg 1624-2024. Et særligt fokusområde er stenhusets funktion som Svaneapotek 1670-2013. Bogen bygger på et stort utrykt kildemateriale og nye fotooptagelser Den udgives i samarbejde med Nordjyske Museer og udkommer på Gads Forlag i 2024, hvor Jens Bangs Stenhus har 400 års jubilæum.
Arbejdsområde: Kunst & Kultur
Periode: januar 2022 - oktober 2022
2021 - 2022

Historiker, ph.d

Den Gamle By, Aarhus

Skrev kapitlerne “Byens fysiske rammer”, “Bybefolkningen” og “Økonomi og erhverv” til bogen "Danmarks Byer fra Renæssance til Enevælde", der behandler de danske byers politiske, økonomiske, sociale og kulturelle historie og udvikling 1550-1850. I mine kapitler havde jeg særligt fokus på perioden 1550-1700. Værket er opfølger til "Danmarks byer i Middelalderen" (2016) og blev skrevet i samarbejde med historikere fra Rigsarkivet og Museum Sønderjylland. Bogen er fagfællebedømt, udgives af Aarhus Universitetsforlag og udkom 22. juni 2023.
Arbejdsområde: Kunst & Kultur
Periode: maj 2021 - januar 2022
Mine kompetencer
Evner
arkivstudier dansk historie europæisk historie foredragsvirksomhed forfattervirksomhed formidling litteratur- og informationssøning pressehåndtering research seminarafvikling undervisning undervisningsplanlægning
Sprog på arbejdsniveau
dansk engelsk
Mine præferencer
Jobtype
Fuldtidsjob
Arbejdsområde
Forskning & Udvikling Kunst & Kultur
Geografi
alle
Kontakt mig!