Danske Regioner

Statistik over karrieretilbud til højtuddannede

Udvikling i job og karrieretilbud

Statistik over kategorier


Tilbudte jobtyper

For år 2023


Efterspurgte uddannelsesområder

For år 2023


Tilbudte arbejdsområder

For år 2023


Tilbudt geografi

For år 2023


Tallene stammer fra egne statistikker genereret gennem jobindsamling til jobbanknetværket. Jobstatistik opdateres med nyeste værdier på månedlig basis.


Danske Regioner

Dampfærgevej 22, 2100 København Ø

Danske Regioner er interesse- og arbejdsgiverorganisation for de fem danske regioner. Vi arbejder for at understøtte og udvikle det regionale demokrati og varetager regionernes fælles interesser. Det gælder blandt andet i forhold til at sikre de økonomiske rammer samt at støtte regionerne i deres opgaveløsning, så de har bedst mulige vilkår for at løse deres opgaver effektivt og på et højt fagligt niveau.

Arbejdspladsen har lige nu 150 medabejdere med videregående uddannelsesbaggrund. I sidste periode ansatte de 5 færdiguddannede samt 10 studerende og praktikanter.

Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Talentefterspørgsel Alle aktuelle job