Røde Kors

Statistik over karrieretilbud til højtuddannede

Udvikling i job og karrieretilbud

Statistik over kategorier


Tilbudte jobtyper

For år 2023


Efterspurgte uddannelsesområder

For år 2023


Tilbudte arbejdsområder

For år 2023


Tilbudt geografi

For år 2023


Tallene stammer fra egne statistikker genereret gennem jobindsamling til jobbanknetværket. Jobstatistik opdateres med nyeste værdier på månedlig basis.


Røde Kors

Blegdamsvej 27, 2100 København Ø

Omkring 13 millioner frivillige i 192 lande udgør kernen i Røde Kors. I Danmark er vi næsten 35.000 frivillige. Røde Kors har gennem mere end 150 år bygget på den samme idé. Vi hjælper mennesker i nød uden at skele til nationalitet, etnicitet eller religion. Vi er en neutral organisation, der er uafhængig af partipolitik. Men vi har holdninger og taler de sårbares sag.

Arbejdspladsen har lige nu 300 medabejdere med videregående uddannelsesbaggrund. I sidste periode ansatte de 5 færdiguddannede samt 20 studerende og praktikanter.

Vi accepterer uopfordrede jobansøgninger: Søg via vores websider
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Talentefterspørgsel Alle aktuelle job