Tænketanken Cevea

Statistik over karrieretilbud til højtuddannede

Udvikling i job og karrieretilbud

Statistik over kategorier


Tilbudte jobtyper

For år 2023


Efterspurgte uddannelsesområder

For år 2023


Tilbudte arbejdsområder

For år 2023


Tilbudt geografi

For år 2023


Tallene stammer fra egne statistikker genereret gennem jobindsamling til jobbanknetværket. Jobstatistik opdateres med nyeste værdier på månedlig basis.
Manglende data i en periode skyldes enten, at virksomheden ikke har haft relevante job eller ikke var inkluderet i vores jobindhentning i den pågældende tidsrum.


Tænketanken Cevea

Svend Aukens Plads 11, 1., 2300 København S

Cevea er en centrum-venstre tænketank, der kæmper for et mere lige samfund. Det gør vi ved at styrke og understøtte debatten med viden, løsninger og nye politiske idéer. Cevea er en almennyttig organisation, som igennem analyser, uddannelser og debat arbejder for at skabe et mere frit, lige og retfærdigt samfund.

Arbejdspladsen har lige nu 10 medabejdere med videregående uddannelsesbaggrund. I sidste periode ansatte de 1 færdiguddannede samt 5 studerende og praktikanter.

Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Talentefterspørgsel Alle aktuelle job